Lokalhistorien fra Sel kommune finner du på selhistorie.no

"Fra fortid til framtid"

Gamle hus på Otta

selhistorie.no/forsiden

Fredheim

Over 100-årig Ottahus måtte vike for parkering

(2006) Eiendommen Fredheim, Olav Bismos gate 12, var ett av Ottas eldste hus. Det ble satt opp i 1899. 107 år seinere ble det gamle bolighuset til Kari Marie Dohrn jevnet med jorda. Eiendommen på hjørnet av Vognmannsgata og Olav Bismos gate i ”Otta sentrum øst” var blitt regulert til offentlig parkering.

Les artikkelen

Villa Westend

Herskapshus i dragestil

(2005) For nøyaktig 100 år siden, i 1905, ble en sentral del av Sygard Loftsgårds grunn Ogga lina skilt ut og gitt navnet Westend. Villa Westend lå mellom det som i dag er Storgata og Ola Dahls gate. Med naturpark og husets spesielle byggestil fra siste del av 1800-tallet, skilte eiendommen seg ut fra stasjonsbyens øvrige bebyggelse. Villa Westend var av kulturhistorisk verdi, men ble revet for å skaffe plass til nok en bensinstasjon.

Les artikkelen

J. K. Wangen

Fra kafé og landhandel til spesialforretning

(2005) Fra 1890 og årene etter århundreskiftet var det mange som startet handel i Sel. I 1910 var det således registrert 13 personer som dreiv landhandel etter bevilling eller med handelsbrev. En av dem var Jakob Wangen. Alt i 1903 startet han butikk på Otta. Butikken utviklet seg etter hvert fra kafé og landhandel til spesialforretning i klær og utstyrsvarer.

Les artikkelen

Ottheim

Eldste bebodde hus Synna brue

(2004) Ottheim ble opprinnelig bygget som hotell. Men da jernbanen kom i 1896, ble stasjonen lagt på nordsida av Ottaelva. Så Ottheim ble leiegård, og har gjennom tidene huset mange Ottaværer. Harald Randens hus er sammen med banevakterboligen i dag det eldste bebodde huset Synna brue.

Les artikkelen

_________________________________________________________________________________________________________________________

selhistorie.no er et nettsted i regi av Kjell Arne Bakke, opprinnelig fra Otta, nå bosatt i Oslo. Artiklene på denne nettsiden tar utgangspunkt i allerede papirpubliserte artikler av hans far, Per Erling Bakke, og stoff fra Ulvoldenslekta fra Selsverket i Sel kommune.

...

selhistorie.no har et samarbeid med næravisa Norddalen på Otta om gjensidig utveksling av lokalhistorisk stoff.

Nettsiden tar i mot også andre lokalhistoriske bidrag.

Les mer om de lokalhistoriske artiklene her.

Denne siden ble sist oppdatert 5. oktober 2007.

Tilbakemeldinger og artikler til vurdering sendes redaksjonen@selhistorie.no

Ansvarlig redaktør: Kjell Arne Bakke, Sinsenveien 71, 0586 Oslo

casinos online


casinos online