Lokalhistorien fra Sel kommune finner du på Selhistorie.no

"Fra fortid til framtid"

Startet elektrisk forretning på Turmo (27)

Sidebygning på Turmo, Otta

Rundt årsskiftet 1938 startet Theodor Trondsen elektrobedrift med verksted og butikk i sidebygningen på Turmo: Trondsens Elektriske Forretning.

Senere huset bygningen Degnes Radio & TV og deretter firmaet Radiotelevisjon.

Teodor Trondsen, Otta

Bildene viser sidebygningen i januar 2013 og Theodor Trondsen som 39-åring, da han ble avfotografert til bruk på legitimasjonskort utstedt i krigsårene. Foto: Mona Olsen Bakke/ Sel Historielag.

Av Per Erling Bakke, Otta

Ved siden av Bondeheimen, er det i dag bare Turmo som representerer den århundre gamle tradisjonelle byggemåten med lafta hus på Otta. Gjennom fire artikler skriver Per Erling Bakke om hus og folk på Turmo, fra husmannstidas dager og fram til vår egen tid.
Artikkelen inngår som nummer 27 i en serie om hus på Otta.

 

TURMO, TREDJE ARTIKKEL

Etter Reidar Müllers død ble Turmo solgt. Kjøper var Theodor Trondsen (1902–1965) fra Otta.

Dro først til USA
Trondsen dro tidlig utenlands. Alt som åtteåring reiste han med mor og sin knapt to år gamle bror Jakob over til USAs vestkyst, for å slutte seg til familiefaren. Reisemålet var delstaten Washington. Da han var omlag 21 år, dro han til Tyskland for å studere og ble der utdannet til ingeniør.

Et par år seinere var han igjen på reisefot, denne gangen til Amerika, der reisemålet var Winnipeg i delstaten Manitoba i Canada. Han ble gift med Brynhild (Tutta) Jensen (1898–1987) fra Hamar.


Turmo i dag

Eiendommen har adresse Storgata 1. Gards- og bruksnummer 220/21 viser at den er utgått fra Sygard Loftsgård. Eiendommen som omfatter to og et halvt mål, ligger ved den tidligere kjørebrua (bygd 1942) over Lågen og grenser til Storgata, Müllersgate og bedehuset Eben Ezer.

Tømmerbygningen, som for øvrig er ett av Ottas vernverdige hus, ligger med front ut mot Storgata. Den har gjennom årene blitt restaurert, men eksteriøret er bevart stort sett som opprinnelig. Huset er for tiden (januar 2013) ubebodd.
Eier er Ola A. Storvik.

De slo seg ned i USA, og mens de bodde i Brooklyn, New York, ble de foreldre til Tor Fredrik. Omkring 1935 kom familien tilbake til Norge, og våren 1937 kjøpte de Turmo av Ida Müller.

Artikkelen fortsetter nedenfor bildet.

Familien Trondsen på Amerikabåtens ankomst til Norge, trolig 1935.Familien Trondsen vendte tilbake fra USA, trolig i året 1935. Bildet er fra Amerikabåtens ankomst og viser Brynhild Trondsen med velkomstbukett i favnen mens sønnen Tor er trygt plassert på armen til en av passasjerene. Bildet er utånt av Arvid Jakobsen.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Trondsens utenfor Central kafé på Otta.Dette bildet, tatt på kjøkkentrappa til Central Café, er fra omkring 1918 og viser Theodor Trondsen, her i dress, sammen med familien sin: Ragnhild, Anton og Jakob Jakobsen (nederst).
Foto: Utlånt av Arvid Jakobsen

Startet Trondsens Elektriske Forretning

Ganske snart etablerte Theodor Trondsen sin egen elektrobedrift. Verksted og butikk hadde han i sidebygningen på Turmo.

Dermed var det skapt nok en radio- og installasjonsforretning på Otta: Trondsens Elektriske Forretning.

To radioforhandlere på Otta i 1956.

To radioforhandere på Otta i femtiårne. Faksimile fra bransjebladet Radioforhandleren nr. 2/1956.

Bedriften ble trolig startet opp i årsskiftet 1937/1938, etter at Brynhild Trondsen løste handelsbrev for Sel i slutten av november 1937. I unge år hadde hun jobb som telegrafassistent, og Otta Telegrafstasjon ble da også hennes framtidige arbeidsplass.

Trondsen hadde vanligvis én ansatt innen elektrofaget og én medarbeider i butikken.

Arrestert og sendt til Grini
Høsten 1944 ble Theodor Trondsen arrestert. Han satt i tysk fangenskap på Grini fram til frigjøringen våren 1945.

Theodor Trondsen ble ingen gammel mann. Han var bare 62 år, da han døde i 1965.
Sammen med ektefellen er han gravlagt på Sel kirkegård.

Artikkelen fortsetter nedenfor illustrasjonen.

TV-alderen kom til Otta

TV-alderen kom til Otta.

Garantikor​t fra 1966, Trondsens Elektriske Forretning​s Eftf. Arne Degnes.

På begynnelsen av 1960-tallet kom TV-alderen til Otta, og forretningen ble i 1964 solgt til Arne J. Degnes fra Oslo. Degnes fortsatte under firmanavnet Trondsens Elektriske Forretning Eftf. Seinere ble firmanavnet Degnes Radio & TV.

Etter Degnes overtok Asbjørn Nystad fra Sør-Fron. Han dreiv under firmanavnet Radiotelevisjon, inntil han flyttet til annet butikklokale.

Sønnen var amerikansk statsborger
Med rettigheter som amerikansk borger dro Theodors og Brynhilds sønn Tor Trondsen (1933–2001) 25 år gammel tilbake til USA. Han bosatte seg først på østkysten i delstaten New Jersey, men flyttet ganske snart over til vestkysten til byen Huntington Beach i California. Etter 17 år flyttet han og familien lenger sør i California, til Laguna Beach.

Tor arbeidet innen forsikring, et serviceyrke han trivdes med og som ga godt utkomme. Kona hans, Star, er av norsk herkomst med slekt tilbake til den kjente salmedikteren Magnus B. Landstad. De var trofaste norgesvenner, og gjennom årene ble det mange besøk til gamlelandet og Otta. Den ene av de tre sønnene deres er endog født på Lillehammer og alle har norske navn.

Artikkelen fortsetter nedenfor bildet.

Anton Storvik ny eier

Turmo på Otta

TURMO I 2006: Den gamle verneverdige toetasjes torvtekte tømmerbygningen på Turmo er et markant trekk i Ottas gatebilde, flyttet dit for over 100 år siden. Foto: Per Erling Bakke

I 1971 solgte Brynhild Trondsen Turmo og flyttet tilbake til heimbyen Hamar. Ny eier ble Anton Storvik, opprinnelig fra Vågå, men bosatt i Oslo. Både huset og sidebygningen har til tider vært leid ut.

Med sin bakgrunn som arkitekt tok Storvik (Stårrvik på Vågåmål) etter hvert fatt på oppgaven å restaurere huset. Året 2005 overtok neste generasjon, Ola Storvik, også han bosatt i Oslo. Han er utdannet i bygningsfaget, og som sin far liker han å stelle på gamle hus. 

Denne artikkelen ble første gang publisert på Selhistorie.no 17. februar 2013.
__________________________________________________________________________________

selhistorie.no er et nettsted i regi av Kjell Arne Bakke, opprinnelig fra Otta, nå bosatt i Oslo. Artiklene på denne nettsiden tar utgangspunkt i artikler av hans far, Per Erling Bakke, og stoff fra Ulvoldenslekta fra Selsverket i Sel kommune.

selhistorie.no har et samarbeid med otta2000.com, Sel Historielag og næravisa Norddalen på Otta om utveksling av lokalhistorisk stoff.

Nettsiden tar i mot også andre lokalhistoriske bidrag og bilder.

Organisasjonsnummer 990 783 624

Les mer om de lokalhistoriske artiklene her.

Denne siden ble sist oppdatert 13. desember 2012 .

Tilbakemeldinger og artikler til vurdering sendes redaksjonen@selhistorie.no

Ansvarlig redaktør: Kjell Arne Bakke, Solligrenda 52, 0491 Oslo

casinos online


casinos online