Lokalhistorien fra Sel kommune finner du på Selhistorie.no

"Fra fortid til framtid"

Distriktslegen kjøpte tomt i ny kommune (26)

Turmo på Otta

1915: Dette bildet er fra Turmo en augustdag i 1915. Reidar Müller sitter under vinduet og ved bordet, hans ektefelle Maria. Gutten ved siden av Müller er trolig ekteparets eneste barn, Rolf, også kalt Rulle.
Foto: H.H. Lie

I 1908 ble Reidar Müller ansatt som lege i den nye kommunen Sel, og året etter kjøpte han eiendommenTurmo av grunneier Knud Loftsgaard. Fra garden Formo nord for Selsverket kjøpte han en toetasjers lafta bygning som han flyttet til Otta.

Av Per Erling Bakke, Otta

Ved siden av Bondeheimen, er det i dag bare Turmo som representerer den århundre gamle tradisjonelle byggemåten med lafta hus på Otta. Gjennom fire artikler skriver Per Erling Bakke om hus og folk på Turmo, fra husmannstidas dager og fram til vår egen tid.
Artikkelen inngår som nummer 26 i en serie om hus på Otta.

 

TURMO, ANDRE ARTIKKEL

Sel og Heidal ble egne kommuner i 1908, da de ble skilt ut fra storkommunen Vaage (Vågå). Dette førte blant annet til opprettelse av felles legedistrikt for de to kommunene, med Otta som bosted for den nytilsatte kommunelegen.

Reidar Müller (1869 –1935) ble ansatt som kommunelege og flyttet dette året til Otta med sin tyskfødte kone, Paula Maria Ebbinghaus (1886–1972).  Året etter, i 1909, ble deres eneste barn, Rolf Reidar, født.

Turmo blir legebolig
Samme året kjøper Müller eiendommen Turmo av grunneier Knud Loftsgaard, og fra Formo kjøper han en toetasjers lafta bygning som han flyttet til Turmo. Legekontoret var imidlertid i sidebygningen.


Turmo i dag

Eiendommen har adresse Storgata 1. Gards- og bruksnummer 220/21 viser at den er utgått fra Sygard Loftsgård. Eiendommen som omfatter to og et halvt mål, ligger ved den tidligere kjørebrua (bygd 1942) over Lågen og grenser til Storgata, Müllersgate og bedehuset Eben Ezer.

Tømmerbygningen, som for øvrig er ett av Ottas vernverdige hus, ligger med front ut mot Storgata. Den har gjennom årene blitt restaurert, men eksteriøret er bevart stort sett som opprinnelig. Huset er for tiden (januar 2013) ubebodd.
Eier er Ola A. Storvik.

Rønnaug Flåten fra Åsårflåten i Ottadalen var i sine unge år hushjelp og barnepike hos familien. Hun vil være godt kjent for mange eldre selværer. Rønnaug hadde ” i alle år” Otta apotek som sin arbeidsplass og bodde i eget lite tømra hus midt på Otta, like ved Otta Auto.

En annen av familiens medhjelpere var Anne P. Olstad fra Søre Kleivrud. Hun var husholder og tok seg blant annet av hestestellet når Müller vendte heim med hest og kjøredoning etter å ha vært ute i sykebesøk.

Artikkelen fortsetter nedenfor bildet.

Müller kjøper Gammel-Turmo

Turmo ved Loftsgårdsbrua på Otta

1920–1930: Eiendommen Turmo med Loftsgårdsbrua. I bakgrunnen Hjellum gard som John Turmo kjøpte i 1941. Bildet er fra 1920–1930-årene og er utlånt av Reidun Formo.

Som det går fram av artikkelen ” Turmo – fra husmannsplass  til bolig og forretningsgard”, ble en parsell av Loftsgårds grunn fradelt i1913 og solgt. Det var nettopp der husmannsfolket på Turmo bodde. Kjøper var Reidar Müller som ved dette fikk utvidet boligtomta si.

Den nye eiendommen ble i skjøtet gitt navnet Gammel-Turmo. Dermed hadde Müller i realiteten to eiendommer på Turmo. Anlegget besto av hovedbygning, sidebygning, stabbur og uthus. Müller hadde også to hester på Turmo, trolig var det sau- og geithuset som ble brukt til stall.

Artikkelen fortsetter nedenfor bildet

Kjær hobby

 Turmo Otta

1915: Interiør fra Turmo 1915. Reidar Müller var en ivrig kunstsamler noe dette bilde viser der han sitter sammen med sin ektefelle Maria Ebbinghaus Müller. Foto:H.H. Lie

Müller var svært kunstinteressert og hadde en stor samling malerier av de beste norske kunstnere. For øvrig var hans datter Ingrid fra tidligere ekteskap, gift med den kjente kunstmaler Axel Revold. Den andre datteren het Ellen og moren deres, Emma Bull (1870–1904), var fra Vestre Aker (dagens Oslo).

Malerisamlingen ble vist under en utstilling i Kunstnernes Hus i Oslo våren 1935. Müller var også svært litterært interessert og hadde en sjelden samling av bøker. Olav Aukrust og Müller var gode venner, men også andre diktere og kunstnere var hans personlige venner.

Artikkelen fortsetter nedenfor bildet.

Giftet seg med Formo-jente

Formo gard i Sel

1903: Dette maleriet fra Formo er malt i 1903 av A. Werner fra Hamar. Til høyre sees huset som Reidar Müller kjøpte og satte opp på Turmo. Husets alder er ukjent. Til venstre for huset sees nordre delen av øvre våningshuset, det er reist i 1751, mens det nedre våningshuset, kårstuggu på garden, er fra 1773. Stabburet er satt opp i 1789. Bildet er avfotografert med tillatelse fra dagens Formo-familie.

Reidar Müller giftet seg på nytt i 1924, denne gang med Ida Formo (1894–1971). Hun var fra Formo, nord for Selsverket. Det ble imidlertid ingen barn i doktorens tredje ekteskap. Ida Müller er for mange kjent som lærerinne på Otta gjennom mange tiår.

Reidar Müller døde i 1935 i en alder av 66 år og er gravlagt på Sel kirkegård.

Les mer om Reidar Müllers liv og virksomhet her

Artikkelen fortsetter nedenfor faksimilen.

Reidar Müller (1869 – 1935),  tidligere distriktslege på Otta.

Reidar Müller (1869 – 1935), malt av Axel Revold. Foto: Reidar Müller, barnebarn av R. M. den eldre.Artikkelen fortsetter nedenfor denne teksten.

Faksimile Norges leger, Den norske legeforening 1996

Faksimile Norges leger, Den norske legeforening 1996.

Ida Müller (f. Formo)

Ida Müller gikk lærerskolen på Elverum. Sin første tid som lærer hadde hun i Son i Østfold og et sted nord i landet. Seinere ble hun lærer i heimbygda, der hun praktiserte ved Otta skole fram til hun ble pensjonist. For sitt lange og trofaste virke i skoleverket ble hun i 1964 tildelt Kongens fortjenestemedalje.

Etter hun solgte Turmo, bodde hun forskjellige steder på Otta. Ei tid bodde hun hos skyldfolk på Moen gard på Selsverket. Seinere flyttet hun til Keillykkja- en liten plass som hørte Formo til, og som lå like sør for garden.

Da hun døde i 1971, bodde hun på Dovre, hos niesen Marit Nuvstad Sæther. Ida Müller er gravlagt på Sel kirkegård.  

Foto: Sel Historielags samling av avfotograferte legitimasjonskort utstedt i krigsårene.

1920-tallet: Müller-hytta – den første på Raphamn

MAIRO: Det er navnet på den første hytta på Raphamn. Tomta ble fradelt Ulmo seterteig i 1924, og her bygde Maria Ebbinghaus Müller, tidligere gift med distriktslege Reidar Müller, sin hytte. Eiendommen er seinere utbygd med tilliggende ny hytte.
Den eies nå av dagens generasjon: Reidar Müller, bosatt i Lommedalen i Bærum.

Müller-hytta på Raphamn

Denne artikkelen ble første gang publisert på Selhistorie.no 9. februar 2013.
____________________________________________________________________

selhistorie.no er et nettsted i regi av Kjell Arne Bakke, opprinnelig fra Otta, nå bosatt i Oslo. Artiklene på denne nettsiden tar utgangspunkt i artikler av hans far, Per Erling Bakke, og stoff fra Ulvoldenslekta fra Selsverket i Sel kommune.

selhistorie.no har et samarbeid med otta2000.com, Sel Historielag og næravisa Norddalen på Otta om utveksling av lokalhistorisk stoff.

Nettsiden tar i mot også andre lokalhistoriske bidrag og bilder.

Organisasjonsnummer 990 783 624

Les mer om de lokalhistoriske artiklene her.

Denne siden ble sist oppdatert 13. desember 2012 .

Tilbakemeldinger og artikler til vurdering sendes redaksjonen@selhistorie.no

Ansvarlig redaktør: Kjell Arne Bakke, Solligrenda 52, 0491 Oslo

casinos online


casinos online