Lokalhistorien fra Sel k
Lokalhistorien fra Sel kommune finner du på Selhistorie.no

"Fra fortid til framtid"

Slettenhuset Ottabyens eldste handelshus (23)

Det sitter mye historie i veggene på det gamle Slettenhuset i Storgata 5. Huset er bygd på slutten av 1800-tallet og er ett av de eldste på Otta. Her har det vært drevet handel fra 1890-årene. Og her var det gjestehus med skjenkerett. Trelasthandel og skyss med hest var andre tilbud. Tre generasjoner Sletten har til nå (2013) drevet handel her i over 93 år.

Slettenhuset_1935

Det gamle Slettenhuset (t.v.) har stort sett beholdt den opprinnelige fasaden slik det framstår på dette bilde fra 1935. To speilglassruter mot gata og skilt over døra viser her veg til Otta Landhandel. Sidebygningen måtte med tida vike da butikken ble utvidet til å omfatte også bygg- og jernvarehandel. Etter hvert ble eiendommen ytterligere utbygd til slik vi kjenner dagens forretningsgård.

Av Per Erling Bakke, Otta

Bildene er utlånt av Pål Sletten, Otta

Artikkelserie om hus på Otta
Denne artikkelen er en del av en serie om noen av eiendommene på
Otta, fra 1800-tallet og fram til vår egen tid. 15 av artiklene er nyskrevne, men vi presenterer også hus som er omtalt i tidligere artikler her på Selhistorie.

Les alle artiklene her
Paul I. Sletten

Otta Landhandleri
Paul I. Sletten (til venstre), som levde fra 1885 til 1958, startet sitt landhandleri på Nyheim i 1919. Butikklokalet var da på cirka 50–60 kvadratmeter.

Tidligere hadde han drevet handel både på Selsverket og på Verma under utbyggingen av Raumabanen. I 1941 utvidet han butikklokalene med et større tilbygg. Han startet også opp stasjonsbyens første bensinstasjon.

Otta Jernvarehandel
Ingar Sletten (1920–2000) førte arven videre med utbygging av eiendommen. Der hadde han sin spesialforretning innen bygg- og jernvare, og solgte blant annet verktøy, maling, låser og beslag. Han var for øvrig en av de første jernvarehandlere som sluttet seg til den landsomfattende Jernia-kjeden.

I 1954 bygde han et tre etasjers produksjons- og lagerbygg på Østlandske-jordet, i dagens Johan Nygårdsgate 19. Her etablerte han blikkenslagerverksted. Produksjonen besto blant annet av ovnsrør og takrenner, artikler som det var marked for ikke bare lokalt, men som også ble levert rundt om på Østlandet.

Ektefelle Kristi var også med i butikkdriften og ei tid dreiv hun Otta Kolonial vegg i vegg til jernvarehandelen.

Otta Jernvarehandel AS
Pål Sletten (f. 1955) er dagens tredje generasjon som sammen med ektefelle Elisabeth (Lisa) fører handelstradisjonen videre som et selskap under navnet Otta Jernvarehandel AS.

Med sitt velassorterte vareutvalg med blant annet kjøkken og utstyr for hus og hage er butikken i dag bedre kjent som Jernia Otta.

Butikken har utviklet seg gjennom årene, og dagens vareutvalg omfatter om lag 30.000 små og store artikler. Butikkarealet er på 1000 kvadratmeter.

I driften er det 10–12 ansatte som utgjør seks og et halvt årsverk.

Til høyre: To generasjoner Sletten: Fra venstre Kristi og Ingar. Til høyre Pål og Lisa.

Sletten-familien

Miljøpris
Nyheim ble restaurert i 1997. Blant annet ble det lagt skråtak på tilbygg mot gateplanet og de store vinduene ble beholdt.

Bygget gir fortsatt inntrykk av flere byggetrinn, samtidig som sammenhengen mellom byggene er forsterket.

Skifer er beholdt som taktekking og er dermed med på å ta vare på en gammel lokal tradisjon.

Sletten-huset

Fargesettingen er gjort med utgangspunkt for ”Fargeplan for Otta”. For fin restaurering av bygningen ble Pål Sletten tildelt Sel kommunes miljøpris for 2000.

Paul I. Sletten

(1885–1958)

Paul Sletten

Dette bildet er fra Otta Landhandleri. I midten Paul I. Sletten. De andre er ukjente.

Paul I. Sletten var bare 14 år gammel da han begynte som handelsbetjent. Etter hvert modnet tanken om egen butikk og i 1906, 21 år gammel, la han grunnlaget for sitt kjøpmannskap. Han leide seg hus på Moen (Mo) på Selsverket og starta landhandel der. Han dreiv Mobua (bildet nedenfor), dels sammen med broren Ola Sletten, til han i 1913 flyttet til Verma i Romsdalen. Her dreiv han handel for så etter seks år vende tilbake, kjøpe hus og starte Otta Landhandleri.

Paul var aktiv i foretak innen kjøpmannsstanden i dalen og var således med i blant annet Gudbrandsdalens Kjøpmenn og Mesna Margarinfabrikk AL (Åse margarin).

Hans bankforbindelse gjennom alle år var Nordre Gudbrandsdalens Kreditbank, seinere Christiania Bank og Kreditkasse.

På bankens åpningsdag i 1919, samme året han startet butikk på Otta, var han den første forretningskunden med et innskudd for Otta Landhandleri på 2000 kroner.

Paul Sletten

Paul Sletten var ellers engasjert på eiersida sammen med brødrene sine i Sel Skiferbrudd, der han var disponent.

Selskapet hadde steinbrudd på Pillargurifjellet med 25–30 arbeidstagere på lønningslista.

I 1936 solgte Sletten-brødrene steinselskapet til Bergensfirmaet Norsk Cement og Skiferindustri.

Salget ga dermed et godt tilskudd for Paul til fortsatt satsing og utviding av butikkdriften.

Paul Sletten

Paul Sletten var for øvrig initiativtager til stiftelsesmøte av Otta Idrettslag i 1927. En periode var han også formann for skøytegruppa i laget. Med hytte ved Furusjøen, Butjønn i Bukkedalen og Heimtjønn på Kringseter dyrket han her sin store fritidsinteresse som sportsfisker.

Otta landhandleri, Sletten-huset

1935. Otta Landhandleri.  Leiligheten over butikken var da leid ut.  Privatboligen til høyre.

Mai-opptog Otta

17. mai-feiring gjennom Ottas gater midt på 1950-tallet. Det nye samvirkelaget, som stod ferdig i 1955, er snart ferdig i bakgrunnen. Huset  til høyre er Resløkken-huset, tilhørende Olga og Arve Hammervold. Bildet er tatt fra annen etasje i Slettenhuset.

Maiopptog Otta

1950-tallets 17. mai-feiring på Otta. Huset i forgrunnen tilhørte Paul Nymoen. Huset bak var bolig og kontor for distriktslegen i Sel og Heidal gjennom 25 år. Begge hus er revet og nye oppført. Bildet er tatt fra Slettenhuset.

Nea lia på Otta

Sletteneiendommen i 1960-årene. Bak ligger eiendommen Fredheim, bygd i 1899. Her dreiv Jacob Moen og seinere hans svoger Petter Haugen agenturforretning i flere tiår. Huset ble revet i 2006  for å gi plass til parkering.

Les mer om Slettenhuset her:
Paul I. Sletten drev landhandel fra 1919
Nyheim – gjestehus med skjenkerett om sommeren

Denne artikkelen ble første gang publisert på Selhistorie.no 6. januar 2013.
_______________________________________________________________________

selhistorie.no er et nettsted i regi av Kjell Arne Bakke, opprinnelig fra Otta, nå bosatt i Oslo. Artiklene på denne nettsiden tar utgangspunkt i artikler av hans far, Per Erling Bakke, og stoff fra Ulvoldenslekta fra Selsverket i Sel kommune.

selhistorie.no har et samarbeid med otta2000.com, Sel Historielag og næravisa Norddalen på Otta om utveksling av lokalhistorisk stoff.

Nettsiden tar i mot også andre lokalhistoriske bidrag og bilder.

Organisasjonsnummer 990 783 624

Les mer om de lokalhistoriske artiklene her.

Denne siden ble sist oppdatert 13. desember 2012 .

Tilbakemeldinger og artikler til vurdering sendes redaksjonen@selhistorie.no

Ansvarlig redaktør: Kjell Arne Bakke, Solligrenda 52, 0491 Oslo

casinos online


casinos online