Lokalhistorien fra Sel kommune finner du på selhistorie.no

"Fra fortid til framtid"

selhistorie.no/forsiden 

Den første lokomotivstallen stod klar i 1896 (12)


Les også:
Da Dovregubbenløp løpsk i 1936
Lokomotivførerens datter minnes førkrigstida
Da jernbanestasjonen hadde hundre ansatte

De dampdrevne lokomotivenes tid er forlengt forbi. Og dermed også lokomotivstallene. Med sin spesielle stil representerer lokstallen på Otta, foruten norsk jernbanehistorie, også noe fra vår lokale historie. Otta stasjon var stedets største arbeidsplass med cirka 100 ansatte. I dag er det ingen igjen og lokstallen er lukket og låst.

      Av Per Erling Bakke, Otta

Artikkelserie om hus på Otta
Denne artikkelen er en del av en serie om noen av eiendommene på Otta, fra 1800-tallet og fram til vår egen tid. 15 av artiklene er nyskrevne, men vi presenterer også hus som er omtalt i tidligere artikler her på Selhistorie.
Les alle artiklene her

Den første lokstallen sto klar da jernbanen ble åpnet fram til Otta i 1896, og i 1900 fikk Marcello Haugen – Norges mest kjente synske mann – jobb som lokomotivpusser på Otta stasjon.

Dovrebanen ble utbygd videre til Dombås i 1913. Man så tidlig behovet for en ny og større lokstall når Dovrebanen og Rauma-banen var ført fram til endestasjonene.

Bygd i 1920
Lokstallen sto ferdig i 1920, året før Dovrebanen ble fullført. Det var en såkalt ringstall, bygd som en del av en sirkel rundt svingskiva, og med plass til seks lokomotiver. I lokstallen hadde pusserne en hard jobb. Her ble ”lokene” feiet, pusset, smurt og fyrt opp – klare til å rulle ut på svingskiva, for så å gjøre jobben sin. Men først måtte ”loket” innom både vanntårnet og kullageret nord for lokstallen.

Pusserne utgjorde en god del av arbeidstyrken ved Otta stasjon. Et foto fra 1932 viser at de var ti pussere i arbeid. Litt spesielt var at over halvparten av dem var familiefolk som i sin tid hadde kommet fra Nord-Østerdalen for å arbeide på Otta stasjon. Flere av deres etterkommere fulgte i fedrenes spor og fikk Otta stasjon som sin framtidige arbeidsplass.

Stille nå
I dag rår stillheten, stallportene er lukket og under svingskiva vokser villnisset. Og vanntårnet er forlengt borte. På en av stallportene er et skilt: Strukton Rail. Ei navnløs postkasse er full av reklamesendinger. Ferie – eller?
(Konkurs 12.01.2012)

Otta lokstall, i likhet med Otta stasjon, eies i dag av Rom Eiendom AS. Selskapet er en av Norges ledende eiendomsselskap. Kjernevirksomheten er eiendomsutvikling, stasjonsutvikling, samt å eie, forvalte, drifte og vedlikeholde eiendom. Rom har som mål å skape bedre byrom der mennesker møtes. (http:www.romeiendom.no)

Lokstallen, Otta

(g.nr. 220/5 Sel)

Nærværende bruksformål:

Elektroverksted – lager, velferdsrom

Verneværdi:

Middels, endringer skal ikke foretas før arkitektkontoret har godkjent planene. Det gjelder også utskifting av dører, vinduer, kledning, taktekking m.v.

Dimensjoner:

40 x 22.5 m . Bebygd areal 952.6. Antall etasjer: 1,2

Bygningsdel:

Fundament: betongmur

Kjeller/underetasje: oppfylt, betong på kult, smøregrav

Yttervegg: teglmur

Installasjon:

Skorstein: 2 stk.

Elektrisitet: innlagt

Oppvarming: olje, sentral

Vann. innlagt

Fasadekledning: puss

Takform: saltak

Taktekking: papp

Byggeår: 1920

Tilbygg/ombygging: 1948 Tilbygg med velferdsrom og kontor

Vedlikeholdtilstand: I god stand

Andre opplysninger: Registrert 24.09. 1981

Kilde: Jernbanemuseet, Hamar

Lokstallen ble bygd i 1920 og erstattet dermed den første lokstallen. Det var tre stallporter og seks smøregraver. Omkring 1948 ble det bygd et tilbygg for velferdsom og kontor. Fasaden med vinduene på tegningen øverst til høyre er mot øst. Tegningen er fra 1978 og er utlånt av Jernbaneverket Norsk Jernbanemuseum

Denne artikkelen ble første gang publisert 20. oktober 2012.

____________________________________________________________________

selhistorie.no er et nettsted i regi av Kjell Arne Bakke, opprinnelig fra Otta, nå bosatt i Oslo. Artiklene på denne nettsiden tar utgangspunkt i artikler av hans far, Per Erling Bakke, og stoff fra Ulvoldenslekta fra Selsverket i Sel kommune.

selhistorie.no har et samarbeid med otta2000.com, Sel Historielag og næravisa Norddalen på Otta om utveksling av lokalhistorisk stoff.

Nettsiden tar i mot også andre lokalhistoriske bidrag og bilder.

Organisasjonsnummer 990 783 624

Les mer om de lokalhistoriske artiklene her.

Denne siden ble sist oppdatert 21. oktober 2012.

Tilbakemeldinger og artikler til vurdering sendes redaksjonen@selhistorie.no

Ansvarlig redaktør: Kjell Arne Bakke, Solligrenda 52, 0491 Oslo