Lokalhistorien fra Sel kommune finner du på Selhistorie.no

"Fra fortid til framtid"

Lereggen kjøpte Turmo 2 og satset på fisk (32)

Turmo 2 i dagens Müllersgate 13 B har navnet sitt fra John Turmo. I 1925 fikk han eie på ei tomt sør i Loftsgårdsmoen og bygde seg hus der. I 1938 solgte han til fiskehandler John Lereggen, som etter hvert bygde ut eiendommen.

Loftsgårdsmoen, Otta 1936 Lereggen-huset på Otta

Turmohuset (halvannen etasjes hus midt i bildet), som John Lereggen kjøpte i 1938, et utsnitt av prospektkort fra 1936. Til høyre et bilde fra rundt 1960. Det viser litt av nyhuset som ble bygd i 1954/1955. Det hadde et areal på 93 kvadratmeter. Dette er den siste kjølebilen Lereggen hadde. Foto: Utlånt av Jorunn Holen

Av Per Erling Bakke

Artikkelserie om hus på Otta
Denne artikkelen er en del av en serie om noen av eiendommene på Otta, fra 1800-tallet og fram til i dag. Les alle artiklene her
John Lereggen

John Lereggen var fra kystkommunen Roan i Sør Trøndelag og kom til Otta i 1930. To år seinere fulgte ektefelle og to barn etter. Familien fikk leie husrom hos Magnus Bismo.

John Lereggen var det vi i dag kaller salgssjåfør og kjørte fiskebilrute for Brødrene Lothe i Trondheim. Lothe hadde forøvrig flere ruter i Trøndelag.

John Lereggen (1907–1972) 

Lereggen hadde egen fiskebilrute

I 1937 begynte Lereggen for seg sjøl. Etter han hadde kjøpt seg hus og eiendom, utvidet han driften ved å ansette folk og bygge garasje for to biler og et ishus. Is til kjøling av fisk ble saget ut i blokker fra Ottaelva og frakta heim og lagra kaldt med sagflis over som ”kjøleveske”. Han hadde ruter i distriktet fram til han høsten 1940 måtte slutte på grunn av vanskeligheter med å få tak i fisk.

Høsten 1942 ble imidlertid Lereggen arrestert av de tyske okkupantene. Etter tre døgn i arrest på det tyske Ortskommandantur på Otta (tyskerbrakker mellom hotellene Bjørkheim og Grand) ble han via det tyske hovedkvarteret på Lillehammer sendt til Grini. Herfra gikk transporten videre til den tyske konsentrasjonsleiren Sachsenhausen, hvor han satt til frigjøringen i maidagene 1945.

Lothe-bil

”Brdr. Lothe Fiskebil – Rute”
Denne bilen er representativ for 1930-årenes fiskebiler. De to personene er ukjente.

Brødrene Lothe hadde sitt tilhold i Trondheim, hvor de administrerte sine forskjellige fiskebilruter. Foruten bilruter hadde de også flere utsalg i byen med kolonialvarer, vilt, grønnsaker, m.m,
Foto: Utlånt av Jorunn Holen

Artikkelen fortsetter nedenfor bildet.

Populær kar

John Lereggen på Otta

John Lereggen teller opp dagens omsetning. Bildet er fra en gang i 1960-årene.
Foto: Utlånt av Jorunn Holen

Lothe-nota

John Lereggen hadde et stort utvalg av fisk å tilby sine kunder, slik nota fra 1932 viser da han leverte fisk til Hedalens Hotel.

Faksimilen er utlånt av Jørgen Storødegård.

Nota fra Lothe

Fiskebilrutene kom så smått i gang igjen i 1946. I Ottadalen kjørte han det som ble kalt ”todagers ruta”. Det var Bøverdalen og videre til Skjåk med avstikkere til steder som Bråtå, Lundamo og Ramstadstrondi. Etter overnatting i Lom fortsatte ruta videre nedover dalen. Ei annen rute gikk sørover til Fronsbygdene med avstikkere til Skåbu og Heidal. Fisken kom med ”fisketoget” til Otta på morgenen, fersk og rett fra fiskefeltet på Trøndelags- og Mørekysten. For å kjøre Lesja-ruta, møtte sjåføren på Dombås stasjon tidlig på morgenen. Med tiden besto vareutvalget også av karbonade og kjøttdeig.

Lereggen hadde faste stoppesteder, og ankomsten varslet han ved å blåse på lur, seinere brukte han bilhornet. Kundene var husmødre. Ennå er det folk som husker når Lereggen kom til Lalm. Han var bestandig i godt humør og betegnet som et muntrasjonsråd når han handlet med kundene sine.

Artikkelen fortsetter nedenfor bildet.

Lereggen-bil fra Otta
Dette bildet fra 1938 viser bilen som John Lereggen startet opp med. 
Iver Rudihagen (til høyre) var salgssjåfør, seinere overtok Olaf Johansen (til venstre). Rudihagen ble i ettertid sjåfør hos Otta Ysteri, hvor han kjørte melkebilruter.

Olaf Johansen var fra Bessaker, ei bygd i Roan kommune. I unge år hadde han ambisjoner om å bli styrmann. For å bli det måtte han ha fartstid og styrmannskole. Han dro derfor til Molde for å søke hyre. Der traff han imidlertid sambygdingen John Lereggen, som tilbød ham arbeid. Dermed var ambisjonene om å bli styrmann lagt vekk. Olaf var i en årrekke ansatt hos Lereggen inntil han ble ansatt som sjåfør i Oppland fylkes vegvesen. Foto: lånt av Jorunn Holen


Utvidet virksomheten

Nikoline Lereggen, OttaNikoline Lereggen (1909–2005)

I 1949 ble uthus/garasje utbygd med to garasjer, kjøle- og fryserom, røykerom for fisk samt arbeidsrom og fiskematkjøkken i kjelleren. Etter at det ble bygd nytt hus i 1954– 1955, ble fiskematkjøkkenet og arbeidsrommet flyttet til første etasje, der det også ble opprettet fiskeutsalg. Dette var jobben for ektefelle Nikoline (t.v.). I tillegg hadde hun ansvaret for familie, hjem og ansatte med kost og bolig.

Familien hadde flere dyktige medarbeidere, blant andre Adolf Wedø. Han var også fra Roan og kom til Lereggen allerede i 1938. Han luta og røykte fisk, i tillegg til det daglige ansvaret for salg og regnskap. Da familien flyttet inn i nyhuset ble det gamle fra 1925 leid ut.

Lastebiltransport
John Lereggen var ikke bare fiskehandler. Han startet også transportfirma med flere ansatte. Dette dreiv han i nær 32 år inntil han sluttet i 1972. I dag er det Ole Christian Smidesang som eier huset og bor der.

Kilder:
Notater av Nikoline Lereggen
Egne notater etter samtale med Olaf Johansen (2004)
Egne notater etter samtale med Jorunn (Lereggen) Holen (2008)

Denne artikkelen ble første gang publisert på Selhistorie.no 21. april 2013.
____________________________________________________________________

selhistorie.no er et nettsted i regi av Kjell Arne Bakke, opprinnelig fra Otta, nå bosatt i Oslo. Artiklene på denne nettsiden tar utgangspunkt i artikler av hans far, Per Erling Bakke, og stoff fra Ulvoldenslekta fra Selsverket i Sel kommune.

selhistorie.no har et samarbeid med otta2000.com, Sel Historielag og næravisa Norddalen på Otta om utveksling av lokalhistorisk stoff.

Nettsiden tar i mot også andre lokalhistoriske bidrag og bilder.

Organisasjonsnummer 990 783 624

Les mer om de lokalhistoriske artiklene her.

Denne siden ble sist oppdatert 13. desember 2012 .

Tilbakemeldinger og artikler til vurdering sendes redaksjonen@selhistorie.no

Ansvarlig redaktør: Kjell Arne Bakke, Solligrenda 52, 0491 Oslo

casinos online


casinos online