Lokalhistorien fra Sel kommune finner du på Selhistorie.no

"Fra fortid til framtid"

Huset der Oline og Steinar Jostuen bodde

Jostuen-huset på Otta

I dette huset dreiv Oline Jostuen kaffeservering i mange år. Huset lå tvers over vegen for Otta skole. Dette bilde fra ca. 1950 viser Bjørn Rusten (til venstre) og Martin Stenersen sammen med en nabo, Magnhild Stenersen Rist. Huset er seinere restaurert og eies idag av Ivar og Inger Grindhaugen som har lånt ut bildet. I bakgrunnen sees bruket Flåten i Kleivrudlia hvor Jostuenfamilien bodde før huset ble bygd.

I Skolegata, rett overfor Otta skole ligger huset til Ivar og Inger Grindhaugen. Byggetomta ble skylddelt i 1920, og her bygde Steinar og Oline Jostuen huset sitt. Eksteriøret med sine spesielle takvinkler var noe uvanlig for stasjonsbyens øvrige småhusbebyggelse, og dagens eiere har bevisst beholdt eksteriøret. Husets identitet og særpreg viser noe av det gamle bygningsmiljøet i Ottas eldste bydel.

Av Per Erling Bakke

Kjent figur i stasjonsbyen
Steinar Jostuen hørte så absolutt til det gamle ottamiljøet og var i «alle år» en kjent figur i stasjonsbyens gatebilde. Steinar var en slagferdig person som hadde sine gode replikker og skapte muntrasjon rundt seg. Ellers var han midtpunktet når han årene før krigen spilte opp til martnasdans i Klebersalen på den gamle martnasplassen, det som er dagens park i Otta sentrum.

Steinar var fra Heidal og Oline fra Sør Fron
Steinar het opprinnelig Stener Knudsen og var fra Heidal. Foreldrene var Knut Knudsen fra Morken, en plass under Bilben, og Marit Olsdatter fra Bilbenshaugen. Steinar var født i 1864, året før bodde familien på husmannsplassen Øien. Ti år seinere, i 1875, bodde familien i Morken der faren var blitt husmann. Steinar hadde fem søsken, av dem tre halvsøsken.

Oline var fra Sør Fron, der hun vokste opp på Rolstadlien, heimplassen til faren, Ole Knutsen Rolstadlien. Mora, Rønnaug Pedersdatter, var fra Dalseggvolden. På Rolstadlien var Oline nummer tre av fem søsken.

Steinar Jostuen

Drømmen om et bedre liv
Da Steinar var tolv år braut familien opp fra heimbygda og dro nordover mot Trøndelag, der de slo seg til i Stjørdal. Steinar ble konfirmert i Hegra kirke våren 1879. Han hadde da heimfeste til en gard i Hegra. Antagelig hadde faren husmannskontrakt under garden.

Steinar Jostuen avbildet i Bakkegarden.


Det var nok håpet om bedre levekår som gjorde at familien la ut på vandring. Før århundreskiftet er imidlertid foreldrene tilbake i Heidal. De bodde da på en plass uten jord som het Morkastuen. Faren døde i 1907 som følge av ei ulykke. Han var da fattiglem. Moren var også fattiglem da hun døde tre år seinere.

OLine Jostuen og Ruth Elise f. Killi

Oline Jostuen og Ruth Elise, datter til Mari Killi (f. Stormyrengen), Dovre.

Til Sør-Fron
Steinar dro med tida sørover igjen for å få seg arbeid. Han slo seg til i Sør-Fron, heimbygda til Oline (født1866). I 1885, i en alder av 20 år, giftet de seg, hun var da 19 år. Steinar tjente da som gardsarbeider. Ellers dreiv han handel med hest, og da jernbanen ble bygd i 1890-årene dreiv han der transport med to hester.

I Sør-Fron var det en bygdekafé som hette Basso. En av eierne var nettopp Stener Knudsen fra Heidal.

Oline Jostuen (t.v.) og Marit Bekkemellem, mor og datter.

Oline Jostuen (t.v.) og Marit Bekkemellem, mor og datter.

Storfamilie
I 1900 bodde familien på Jostuen, og de tok dette til familienavn. Det ble etterhvert en stor barnefamilie i Jostuen:

Ola (f. 1886), Marit (f.1888), Kristian (f.1890), Sigurd (f. 1893), Redvald (f. 1895), Oline (f. 1897), Ottine (f.1899) og Karen (f. 1901).

Ottine og Karen døde i 1901 med vel to ukers mellomrom.

Småbruker i Kleivrudlia
Familien flyttet i 1901 eller tidlig i 1902 til Otta og bodde da på Loftsgård. Der ble tvillingene Anton og Ottine født i 1902. Så fulgte Helga i 1903 og Paul i 1906.

I 1904 bodde Oline og Steinar på Flåten i Kleivrudlia rett opp for Otta. Matrikkelen fra dette året viser at Stener K. Jostuen da var eier/bruker av dette bruket med bruksnummer 2, gardsnummer 223, under Nyhus (Nyhusom). Matrikkelskylda var da null mark 46 øre.

På Flåten dyrket han opp adskillig jord og bygde nytt og vølte på de øvrige husene. Til bruket hørte det med seter på Kleivrudåsen.

Otta med småbruket Flåten i lia  i bakgrunnen.

Flåten ligger i Kleivrudlia rett opp for boligfeltet i Loftsgårdsjordet, her på et postkort fra ca. 1980.

Barna tok navnet Stenersen
Folketellingen i 1910 viser at, foruten foreldrene, bodde det sju barn på Flåten. Den eldste, 23 år gamle Ola, er kjørekarl på jernbaneanlegget, mens 15-åringen Redvald driver som gardsabeider.

Alle barna hadde da tatt Stenersen til etternavn.

Bygde hus Nea lina
Steinar arbeidet i skiferberget. Familien flyttet ned i bygda og bygde hus, skjøtet på tomta var tinglyst 4. april i 1925.

Han dreiv han også transport, først med hest, men seinere skaffet han seg en liten bil, en T-Ford lastebil.

Som hestehandler var han i flere år på lokale utstillinger og markeder, blant annet på Stav (Tretten), Smedstadmoen og Lillehammer.

Paul Stenersenved siden av farens lastebil på Otta i 1930.

Paul Stenersen og lastebilen til faren Steinar Jostuen. Bildet er tatt utenfor Jostuen-huset i 1930. Til venstre bak ses Solvang.

Oline solgte kaffe
Oline dreiv en mindre form for kafédrift heime i stua si. Hit kom bekjente av Steinar, og enkelte ganger slo de et slag kort over kaffebordet sammen med han. Den som tapte kortspillet måtte som regel betale for serveringen.

I huset var det fem rom. I bakgården var et mindre hus med to rom.

Steinar Jostuen døde i 1944, Oline Jostuen i 1957.

Nye eiere
Med tiden ble huset overtatt av sønnen Paul (Pål) Stenersen. I yngre år var han rundt om i landet på anleggsarbeid. Seinere bestyrte han et distribusjonslager i det gamle røde lagerbygget bak Parken Tobakk. Herfra kjørte han ut dyrefor til mink- og reveiere i distriktet.

Ektefellen Ragnhild var fra Heidal og hadde Kristoffersen som jentenavn. Et skilt på husveggen med navnet Otta Vaskebar fortalte at i bakgarden dreiv hun sitt eget vesle foretak, der hun tok på seg vask og stryking av klær.

En av hennes faste kunder var sjukebilen som ble drevet av juniorsaniteten på Otta. Ei tid hadde hun også kontrakt på renholdet av Otta skole. I arbeidet hadde hun med seg en medhjelper. Ragnhild var flink med håndarbeid, og i sine eldre år strikket hun blant annet for Husfliden.

Paul Stenersen var født i 1906 og døde i 1988. Ragnhild var født i 1910 og døde i 1999.

Paul og Ragnhild Stenersen, Otta

Paul og Ragnhild Stenersen (f. Kristoffersen).

Mange beboere
Paul og Ragnhild hadde ett barn, Martin, som var født 1940. Da han vokste opp tok de vatn fra brønnen som familien hadde sammen med en nabo.

Ei tid bodde det i alt elleve personer i de to husene, de fleste slektninger. Også kjøkkenet ble da brukt som soverom.

Tilbake til barndommens hus
Martin startet yrkeslivet som bakerlæring hos Per Løkke på Otta. I unge år gikk ferden nordover, til Bødø, der han bosatte seg og stiftet familie – og der bor han og kona Gerd-Unni fortsatt.

Etter 50 år prater han kav nordlending. Enkelte ganger går turen sørover igjen, til Otta, og besøk i huset i Skolegata 5.

Bevart husets profil
Ivar og Inger Grindhaugen kjøpte eiendommen i 1981. De har bygd en del på huset og gjort noen endringer, men byggestilen er bevart, slik det var da Steinar Jostuen bygde huset i 1920-årene.

Jostuen-huset, i 2017 eid av Grindhaugen.

Jostuen-huset anno 2016. Her bor Ivar og Inger Grindhaugen som kjøpte eiendommen i 1981.
Foto: Kjell Arne Bakke

Kilder:
Martin Stenersen og Inger Grindhaugen har bidratt med bilder og muntlige opplysninger.
Aud Sandbu, slektsforsker, har skaffet opplysninger fra blant annetkirkebøker gjennom Digitalarkivet.
Utklipp fra avisa Laagen i 1944 i forbindelse med Steinar Jostuen fylte 80 år.

Denne artikkelen ble første gang publisert på Selhistorie.no den 15. januar 2017 og var tidligere publisert i avisa Norddalen den 15. desember 2016.
____________________________________________________________________

selhistorie.no er et nettsted i regi av Kjell Arne Bakke, opprinnelig fra Otta, nå bosatt i Oslo. Artiklene på denne nettsiden tar utgangspunkt i artikler av hans far, Per Erling Bakke, og stoff fra Ulvoldenslekta fra Selsverket i Sel kommune.

selhistorie.no har et samarbeid med otta2000.com, Sel Historielag og næravisa Norddalen på Otta om utveksling av lokalhistorisk stoff.

Nettsiden tar i mot også andre lokalhistoriske bidrag og bilder.

Organisasjonsnummer 990 783 624

Les mer om de lokalhistoriske artiklene her.

Denne siden ble sist oppdatert 3. februar 2014 .

Tilbakemeldinger og artikler til vurdering sendes redaksjonen@selhistorie.no

Ansvarlig redaktør: Kjell Arne Bakke, Solligrenda 52, 0491 Oslo

casinos online


casinos online