Lokalhistorien fra Sel kommune finner du på selhistorie.no

"Fra fortid til framtid"

selhistorie.no/forsiden    

Ny artikkelserie om hus på Otta

Otta: Stasjonsbyens spede begynnelse med gardene Sygard, Mostugu og Ottekren fotografert i 1900. Foto: H.H. Lie

Byggestilen på Otta har skiftet gjennom byens over hundreårige historie, og fortsatt er det spor fra ulike tiders byggestil. Noen hus er erklært verneverdige, mens andre måtte vike for utbygging og parkering.

Av Per Erling Bakke

Les også:
Otta er tuftet på tre garder – Ottekren er en av dem (1)

Hver by, hvert tettsted, hver grend, hver gard og hvert hus, har sin egen identitet og historie. Ottas identitet og historie er knyttet opp mot gardene Ottekren, Mostugu og Sygard Loftsgård.

Disse gardene ble grunnlaget for et tettsted på flata mellom de tre elvene Otta, Lågen og Vesl´elva. Her vokste stasjonsbyen fram etter jernbanen ble framført hit for vel 115 år siden, og som ble starten på utviklingen av Otta.

Artikkelserien om hus på Otta

Selhistorie presenterer gjennom en artikkelserie noen av eiendommene på Otta, fra 1800-tallet og fram til vår egen tid.

15 av artiklene er nyskrevne, men vi presenterer også hus som er omtalt i tidligere artikler her på Selhistorie.

Frittliggende hus i starten
Bebyggelsen fra starten var for det meste frittliggende to etasjers hus, jernbanestasjon og tre hoteller. De fleste husene er bygd i tre, reisverksbygg. På 1950 -60 og -70 tallet får Otta imidlertid sine første forretningsbygg i mur og betong, de fleste var med flate tak.

Otta sentrum har imidlertid ingen tradisjon for lafta hus. Bare Bondeheimen og Turmo – flyttet hit for over 90 og 100 år siden, representerer i dag den århundre gamle tradisjonelle byggemåten. Den over 90 år gamle lokomotivstallen med sin litt bueformede fasade har også en klar betydning for Ottas identitet og historie.

Spor av ulik byggestil
I løpet av disse godt over 100 årene har byggestilen skiftet og hvor dagens by har spor fra ulike tiders byggestil. Flere av husene er erklært verneverdige, hvorav de fleste ligger Nea lina. Noen få har måttet vike for utbygging og parkering.

Artikkelen ble første gang publisert i sin helhet på selhistorie.no 15. september 2012.

____________________________________________________________________

selhistorie.no er et nettsted i regi av Kjell Arne Bakke, opprinnelig fra Otta, nå bosatt i Oslo. Artiklene på denne nettsiden tar utgangspunkt i artikler av hans far, Per Erling Bakke, og stoff fra Ulvoldenslekta fra Selsverket i Sel kommune.

selhistorie.no har et samarbeid med otta2000.com, Sel Historielag og næravisa Norddalen på Otta om utveksling av lokalhistorisk stoff.

Nettsiden tar i mot også andre lokalhistoriske bidrag og bilder.

Organisasjonsnummer 990 783 624

Les mer om de lokalhistoriske artiklene her.

Denne siden ble sist oppdatert 15. september 2012.

Tilbakemeldinger og artikler til vurdering sendes redaksjonen@selhistorie.no

Ansvarlig redaktør: Kjell Arne Bakke, Solligrenda 52, 0491 Oslo