Lokalhistorien fra Sel kommune finner du på Selhistorie.no

"Fra fortid til framtid"

Historien til mange hus på Otta tatt er tatt vare på (34)

selhistorie.no har de siste åtte månedene presentert en artikkelserie om hus på Otta. Gjennom 33 artikler bringer vi her beretningen i tekst og bilder, ikke bare om hus og eiendommer, men også om de som bodde eller hadde sin tilknytning der.

Av Per Erling Bakke

Otta år 1900

Otta1900: Bildet er tatt fra Kringsjå, berget ovenfor Ottekren, viser stasjonsbyen slik den var da fotograf Hans H. Lie tok det i 1900. Det var herredsstyret i storkommunen Vågå som i 1895 bestemte, med 13 mot 4 stemmer, at navnet for både stasjon og post skulle være Otta.

Det var framføringen av jernbanen på slutten av 1800-tallet som la grunnlaget for utbyggingen og framveksten av stasjonsbyen. Serien omfatter således hus fra denne tida og århundret fram mot Otta fikk bystatus.

Artikkelserie om hus på Otta
Dette er den siste artikkelen i en serie om noen av eiendommene på Otta, fra 1800-tallet og til i dag.
Les alle artiklene her
Husene gjenspeiler byggestilen fra de første små reisverkshus og fram til Otta fikk bygninger i mur, betong og flate tak.

Otta som by og regionsenter har sine utfordringer. Innbyggerne vil bo sentralt – med kort avstand til blant annet butikker og kontorer. Leiligheter på toppen av kjøpesentra er blitt ”in”. Snart kommer investorene på banen og bygger ut. Enkelte 1920- og 1930 talls bolighus må da nødvendigvis vike.

Historien om mange av husene er tatt vare på, blant annet gjennom denne serien.
Ellers kan en på dette nettstedet lese om andre hus og virksomheter i artikkelserien ”Kafeer og losjihus på og rundt Otta i over 100 år”.

Otta anno 1939

Otta i 1939.

Opprinnelig var Otta omkranset av nok ei elv, Ves´lelva. Elveløpet er her skjult av vegetasjonen. Den hadde sitt avløp fra Lågen ved garden Nygård. Elva, som hadde tilløp av Kleivrudbekken, buktet seg rolig gjennom Øiom og sluttet seg til Lågen igjen lenger sør. Ved seinere elveforebygging med skans langs Lågen ble elvefaret tørrlagt og fylt igjen.

I dag går vatnet fra Kleivrudåsen i rør under sagtomta og ender i Lågen ved Sport 1 butikken.
Øiom er for lengst blitt en landfast del av Otta by og framstår i dag som Øya Kultur og Næringspark, et sentrum som omfatter om lag 50 bedrifter og institusjoner.  

Otta 1938

Otta fra lufta i 1939.

1938. Når en sammenligner dette bildet med de øvrige, ser en utviklingen av Otta fra stasjonsbyens første tid og til dagens by. Blant annet lå det meste av service- og forretningsaktivitet langs hovedgata (Storgata) på begge sider av jernbanen.

 

Otta 1905

Otta i 1905.

 

Otta 2009

Otta fra Blekalia i 2009.

Fra Blekalia har en et fint skue over Otta by der Ottaelva slutter seg til i samløp med Lågen. Det grønne Ottavatnet renn parallelt med mørkeblå Lågen sørover mot Bredebygden. Lenger ned er det det grønne vatnet som kjennetegner det videre elveløpet til Lågen.
Foto: Bjørg Hernæs

Otta 2011

Otta fra Hjellum i 2011

Fra naturens side ligger Otta på ei flate i dalbotn omkranset av fjell og bratte lier, der dalførene møtes og hvor samløpet av elvene Lågen og Otta danner den ytre ramme om byen. I utgangspunktet et sentralt sted for ferdsel, bosetting og virksomhet.

Otta kom tidlig på reguleringskartet med velregulerte kvartaler og breie gater. Og her vokste stasjonsbyen fram, tuftet på gardene Ottekren, Mostuen og Loftsgård. Etter hvert ble det ytterligere utbygging av areal fra flere garder, blant andre Ottbragden, Hjellum og Nordre Kringen. Otta var blitt en liten by, men fortsatt ”bare” stasjonsby.

Otta – Byen ved Rondane
 I dag er Otta by. 26. august 2000 fikk Otta formell status som by, den tredje i Oppland og den første og eneste i Gudbrandsdalen (Vinstra følger etter i 2013).

Otta har et variert tjenestetilbud: Videregående skole, handel, industri, turisme og servicebedrifter er sentrale virksomheter for utdanning og arbeidsliv. Nærheten til fjellet gir rike muligheter til å dyrke friluftslivet, uansett årstid. Idrett og kultur skaper aktiviteter for så vel unge som eldre.
 Ottamartnan tar vare på gamle tradisjoner innen så vel handel og håndverk som kulturliv. Her samles folk fra hele dalen til handel, underholdning, varedemonstrasjon, fest og tivoli, eller for å oppleve martaslivet og treffe kjente – og martnan varer ”heile tri dågå te ende”.
Foto: Palmar Ruste

 

Denne artikkelen ble første gang publisert på Selhistorie.no 19. mai 2013.
____________________________________________________________________

selhistorie.no er et nettsted i regi av Kjell Arne Bakke, opprinnelig fra Otta, nå bosatt i Oslo. Artiklene på denne nettsiden tar utgangspunkt i artikler av hans far, Per Erling Bakke, og stoff fra Ulvoldenslekta fra Selsverket i Sel kommune.

selhistorie.no har et samarbeid med otta2000.com, Sel Historielag og næravisa Norddalen på Otta om utveksling av lokalhistorisk stoff.

Nettsiden tar i mot også andre lokalhistoriske bidrag og bilder.

Organisasjonsnummer 990 783 624

Les mer om de lokalhistoriske artiklene her.

Denne siden ble sist oppdatert 13. desember 2012 .

Tilbakemeldinger og artikler til vurdering sendes redaksjonen@selhistorie.no

Ansvarlig redaktør: Kjell Arne Bakke, Solligrenda 52, 0491 Oslo

casinos online


casinos online