Lokalhistorien fra Sel kommune finner du på Selhistorie.no

"Fra fortid til framtid"

Gammel Turmo  
Fra husmannsstue med sau- og geithus til bueformede portaler (28)

Gammel-Turmo Otta Regnbuen på Otta

Til venstre; Gammel-Turmo, med sin husmannsstue og sau- og geithus, ses i forgrunnen, rett foran Sletten-huset. Det kolorerte bildet er fra cirka 1900. Foto: Narvesen Kioskkompani. Til høyre: Dagens bygning på tomta, fotografert i 2012, på folkemunne kalt Regnbuen. Foto: Per Erling Bakke

I dag er det bare navnet igjen av Gammel-Turmo, der det stod ei husmannsstue og et par sau- og geithus for 100 år siden. Her ruver det nå et stort tre-etasjers forretningsbygg i tre og betong.

Av Per Erling Bakke, Otta

Ved siden av Bondeheimen, er det i dag bare Turmo som representerer den århundre gamle tradisjonelle byggemåten med lafta hus på Otta. Gjennom fire artikler skriver Per Erling Bakke om hus og folk på Turmo, fra husmannstidas dager og fram til vår egen tid.
Artikkelen inngår som nummer 28 i en serie om hus på Otta.

Les også: Turmo – fra husmannsplass til bolig og forretningsgard

TURMO, FJERDE ARTIKKEL
Gammel-Turmo, som tidligere var en del av Turmo, lå på hjørnet mellom dagens Storgata og Müllersgate, i området mellom Turmo, Eben Ezer og den tidligere Mil-, BP- og Norol-stasjonen.

Gikk under navnet Regnbuen
Bygget i sin helhet og inngangspartiet med bueformede portaler representerte noe nytt og fremmed innen lokal byggestil, da det ble satt opp på slutten av 1970-årene. Det var vel også derfor bygget gikk under navnet Regnbuen.

Seinere er fasaden utbygd med flere spisse takark, nok ett eksempel på byggeskikk og arkitektur på Otta.

Eiendommen har hatt mange forskjellige eiere etter at tomtegrunnen ble kjøpt. Alle har vært bedrifter eller


Turmo i dag

Eiendommen har adresse Storgata 1. Gards- og bruksnummer 220/21 viser at den er utgått fra Sygard Loftsgård. Eiendommen som omfatter to og et halvt mål, ligger ved den tidligere kjørebrua (bygd 1942) over Lågen og grenser til Storgata, Müllersgate og bedehuset Eben Ezer.

Tømmerbygningen, som for øvrig er ett av Ottas verneverdige hus, ligger med front ut mot Storgata. Den har gjennom årene blitt restaurert, men eksteriøret er bevart stort sett som opprinnelig. Huset er for tiden (januar 2013) ubebodd.
Eier er Ola A. Storvik.

investeringselskaper uten tilknytting til stedet, men som har sett betydningen av å etablere eierskap og forretningsdrift på Otta. Foretakene har vesentlig vært i bransjer innen byggvare, møbler og interiør.

Aktuelt med ombygging
Per februar 2013 er det imidlertid ingen forretningsdrift, og eiendommen har oppslag om både salg og lokaler til leie.

Det satses imidlertid på ombygging til boligformål, hvor blant annet Sel kommune er tilbydd andre og tredje etasje til omsorgsboliger. Og forretningslokalene i første etasje er antydet gjort om til garasjeanlegg.

Dagens eier er Hanstad Eiendom AS som kjøpte Gammel-Turmo i 2009.

Det opprinnelige Mengshoel-bygget

Regnbuen på Otta i

Forretningsbygget slik det var opprinnelig. Byggherre var A/S Mengshoel fra Lillehammer som her dreiv filial av byggvarer. Tomta kjøpte selskapet i 1978 av Kari Sletten fra Selsverket. Huset er blitt betegnet både som Mengshoelbygget og Regnbuen. Det offisielle navnet på eiendommen er imidlertid Gammel-Turmo med gards- og bruksnummer 220/ 27 med adresse Müllersgate 21. Det var byggmester og entreprenør John Rukin fra Otta som hadde byggeoppdraget og som har tatt dette bildet.

Gammel-Turmo har endret stil siden det ble bygd i 1978. To år seinere ble eiendommen solgt til Brødrene Jensen A/S fra Oslo. Siden har det vært tre andre eiere før den i 2009 ble solgt til dagens eier, Hanstad Eiendom AS.

Faksimile fra G og LT cirka 1980:

Regnbuen på Gammel-Turmo, Otta

Kilder:
Under arbeidet med denne og de tre andre artiklene om Turmo er disse kildene benyttet::
Folketellinger, Grunnbok for Nord Gudbrandsdal Sorenskriveri, Statens Kartverk, Statsarkivet i Hamar, Sel kommune, Oddveig Turmo Haugaløkken, Steinar Turmo, Arvid Jakobsen, Kari Brun Gulbrandsen, Arne Bergsvendsen/Gudbrandsdølen. Aud Sandbu har bidratt med opplysninger hentet fra Digitalarkivet, herunder manntall og folketellingsregistre, kirkebøker, skips- og passasjerlister.

Les også de tre andre artiklene om Turmo:

Turmo – fra husmannsplass til bolig og forretningsgard (25)

Distriktslegen kjøpte tomt i ny kommune (26)

Turmo-bygning huset elektrisk forretning (27)

Les også artikkelen fra Turmo på Hjellum:
Østerriksk soldat deserterte i 1945 og slo seg til på Hjellum

Denne artikkelen ble første gang publisert på Selhistorie.no 24. februar 2013.
__________________________________________________________________________________

selhistorie.no er et nettsted i regi av Kjell Arne Bakke, opprinnelig fra Otta, nå bosatt i Oslo. Artiklene på denne nettsiden tar utgangspunkt i artikler av hans far, Per Erling Bakke, og stoff fra Ulvoldenslekta fra Selsverket i Sel kommune.

selhistorie.no har et samarbeid med otta2000.com, Sel Historielag og næravisa Norddalen på Otta om utveksling av lokalhistorisk stoff.

Nettsiden tar i mot også andre lokalhistoriske bidrag og bilder.

Organisasjonsnummer 990 783 624

Les mer om de lokalhistoriske artiklene her.

Denne siden ble sist oppdatert 13. desember 2012 .

Tilbakemeldinger og artikler til vurdering sendes redaksjonen@selhistorie.no

Ansvarlig redaktør: Kjell Arne Bakke, Solligrenda 52, 0491 Oslo

casinos online


casinos online