Lokalhistorien fra Sel kommune finner du på Selhistorie.no

"Fra fortid til framtid"

Tidligere Frukten – siste rest av garden Mostugu (33)

Forretningsgarden til Ivar Risheim med gards- og bruksnummer 220/1 er i dag siste rest av det som var Mostugu, en av de tre gardene som Otta er tuftet på. Et kart anno 1894 viser bebyggelsen på Mostugu. Her finner en forløperen til dagens Storgate 24.

Av Per Erling Bakke

Frukten i Blekastad-huset på Otta i 1970-årene. Foto: Palmer Ruste

Butikken på hjørnet: Her har Arne Bergsvendsen (i hvit skjorte til høyre) trukket butikken sin ut på fortauet en sommerdag i 1970-årene. I forgrunnen trefiguren ”Den glade vandrer” laget spesielt for Frukten av Ottar Næprud. I midten huset/butikken til Jacob I. Olstad. Foto: Normann

Artikkelserie om hus på Otta
Denne artikkelen er en del av en serie om noen av eiendommene på Otta, fra 1800-tallet og fram til i dag. Les alle artiklene her

I Storgata 24 Ogga lina har det gjennom årene vært virksomhet av forskjellig art. I årene omkring 1910 var det en hadelending, Halvord Olimb, som dreiv landhandel i huset. Få år seinere, i 1919, ble Otta Kooperative Handelslag etablert, og laget startet sin butikk her (bildet til høyre).

Etter at huseieren Sigurd O. Blekastad bygde ut, ble det familieleilighet i andre etasje og butikklokaler i første etasje.

Frukten
På gatehjørnet mot dagens Storgate var det at Foto Atelier Otta (Ferry Zemann) i 1930-årene dreiv sin virksomhet. Seinere ble dette videreført som Otta Foto av fotograf Einar Hedlund.

Etter hvert startet to av Blekastad-barna butikk på hvert sitt gatehjørne. Ragnhild Blekastad dreiv broderiforretning mens broren Sigmund Blekastad startet firmaet Otta Frukt og Tobakk, i dagligtale kalt Frukten. Butikken ble i 1961 overtatt og drevet i en årrekke av Arne Bergsvendsen.

Otta kooperative handelslag holdt til Blekastad-huset.

Mostugu-huset tidlig 1920-årene
I 1919 leide det nyetablerte Otta Kooperative Handelslag huset av Sigurd O. Blekastad.

Fra starten var det bestyrer og en betjent, men allerede etter et års drift ble det ansatt en betjent til. Baker Kristoffer Larsen var leieboer med bakeriutsalg i andre etasje, men han måtte flytte da laget trengte hele huset. I 1924 flyttet ”koopen”  til egen eiendom Nea lina.

Bildet er fra ”Glimt fra Otta gjennom 115 år”, Otta Kameraklubb 1980.

Lokalene ble seinere leid ut til Vidar Riise Pedersen som dreiv platebutikken Rockestuggu.

Artikkelen fortsetter nedenfor bildet.

Blekastad-huset på Otta på 1980-tallet. Foto: Palmar Ruste

Ogga lina på 1980-tallet: I midten: Mostugu/Blekastadhuset med Frukten og Otta Manufaktur & Moteforretning. Til venstre: Pakkhuset til Wangenbutikken, Olstadhuset. Til høyre: Huset hvor Otta Bokhandel hadde tilhold i mange år. Foto: Palmar Ruste

Forskjellige leietagere
Ellers har huset hatt forskjellige leietagere gjennom tida. En tilflyttet skredder, Sivert Hagås, dreiv sitt verksted i andre etasje. Arne Mohn fra Vågå, tidligere dommerfullmektig hos sorenskriveren i Nord- Gudbrandsdal, dreiv egen advokatpraksis her i 1950-årene.

En annen var lege Per Steinar Steinsvoll med legekontor i andre etasje. Gullsmed Hartvig Hansen hadde butikk og verksted i butikklokalet mot nord. En annen var Anne Marie Bergsvendsen Ballo som fra 1966 dreiv Otta Manufaktur & Moteforretning fram til 1975, da Kari Josten tok over.

Tidlig 1990-årene dreiv blant andre Eldbjørg Haugaløkken institutt for aromaterapi og solarium, og i årene omkring 1998 hadde Tove Myhren forretning for hobby- og håndarbeid her, under firmanavnet Sara. (bildet til høyre).

”Det Glade Hjørnet” ble til ”Kreativt Hjørne”
I 1930-årene ble hushjørnet, hvor det var fotoatelier og seinere frukt og tobakkforretning, kalt for ”Det Glade Hjørnet”.

Utover på 2000-tallet dreiv trefire unge, kvinnelige gründere fra Otta sitt firma her, kalt ”Kreativt Hjørne” – et tiltak som dreiv med reiselivstjenester og rådgiving for næringsutvikling.

Butikken Sara i Blekastad-huset på Otta på slutten av 1990-tallet

Sara: Butikk for hobby- og håndarbeid har det også vært i Blekastad-huset.

Jenta til høyre bak heter forøvrig Sara; trolig var det foranledningen til at bildet ble tatt.

Foto: Per Bakke, 1998.

Kiropraktorklinikk
I 2012 ble fasaden endret ved at de store butikkvinduene ble skiftet ut med vanlige vinduer samtidig som huset ble isolert og dels fikk ny bordkledning. Huset har bevart sin gamle byggestil og er i dag ett av få hus Ogga lina som er erklært verneverdig.

Artikkelen fortsetter nedenfor bildet.

Blekastad-huset på Otta i 2013

Blekastad-huset: Storgata 24 har en viktig rolle som historiebærer. Identitet og byggestil er bevart, dessuten forteller eiendomsnavnet at her lå det i sin tid en gard som het Mostuen. I tillegg er huset av Fylkeskonservatoren erklært verneverdig. Navnet er ellers tatt vare på ved at en av Ottas sidegater heter Mostugugata. Foto: Per Bakke, 2013

I dag er det imidlertid ingen form for handelsvirksomhet. Nå er det blitt leiligheter for utleie i det  gamle Mostugu-huset, der dagens huseier driver kiropraktorvirksomhet.

Otta i 1938.

Litt nostalgi: Dette bildet fra 1938 viser idyllen slik” det var en gang”. Da den 800 meter lange Storgata, fra Loftsgårdsbrua til Ottekren, var stasjonsbyens pulsåre med parkanlegg, bensinstasjoner, banker, advokatkontorer, legekontor, fotograf, urmaker, posthus, lensmannskontor, kommunehus, hotell, bakeriutsalg, den stilfulle villa West End, og ikke minst, de mange butikkene og kafeene. I dag ender Storgata brått mot betongmurer og en fotgjengerundergang.

Denne artikkelen ble første gang publisert på Selhistorie.no 9. mai 2013.
____________________________________________________________________

selhistorie.no er et nettsted i regi av Kjell Arne Bakke, opprinnelig fra Otta, nå bosatt i Oslo. Artiklene på denne nettsiden tar utgangspunkt i artikler av hans far, Per Erling Bakke, og stoff fra Ulvoldenslekta fra Selsverket i Sel kommune.

selhistorie.no har et samarbeid med otta2000.com, Sel Historielag og næravisa Norddalen på Otta om utveksling av lokalhistorisk stoff.

Nettsiden tar i mot også andre lokalhistoriske bidrag og bilder.

Organisasjonsnummer 990 783 624

Les mer om de lokalhistoriske artiklene her.

Denne siden ble sist oppdatert 13. desember 2012 .

Tilbakemeldinger og artikler til vurdering sendes redaksjonen@selhistorie.no

Ansvarlig redaktør: Kjell Arne Bakke, Solligrenda 52, 0491 Oslo

casinos online


casinos online