Lokalhistorien fra Sel kommune finner du på selhistorie.no

"Fra fortid til framtid"

selhistorie.no/forsiden    

Centrum Magasin
– en moderne kontor- og forretningsgård (16)

Midt på sekstitallet fikk stasjonsbyen en moderne kontor- og forretningsgård med store utstillingsvinduer mot to gater. Centrum Magasin med Trygve Ekre i førersetet tilbød dame-, herre,- og barnekonfeksjon samt utstyrsvarer, garn og sengetøy. I tillegg var han forhandler for Singer symaskiner.

Storgata 11, Centrum Magasin, framstår slik bygningen var da den ble bygd. Den er typisk for1960-tallets stil med flate tak og ikke-bærende fasader. Sammen med Storgata 16 (Otta Samvirkelag) på motstående hjørne, representerer den dette tiårets byggstil på Otta. At disse to ligger nær hverandre, styrker den historiske leseligheten, ifølge styringsgruppa for stedsutvikling på Otta, 1996–1997.
Foto: John Rukin

Av Per Erling Bakke, Otta

Otta som handelssted fikk et oppsving i 1950–1960 årene. De gamle veletablerte landhandlerne og kooperativen fikk konkurranse av den yngre garde Otta-folk som med nyutstedte handelsbrev etablerte seg innen forskjellige bransjer.

Otta var i ferd med å få sine første spesialforretninger. Trygve Ekre var én av dem. Han startet Centrum Magasin.

Artikkelserie om hus på Otta

Artikkelen er en del av en serie om noen av eiendommene på Otta, fra 1800-tallet og fram til vår egen tid.

15 av artiklene er nyskrevne, men vi presenterer også hus som er omtalt i tidligere artikler her på Selhistorie.
Les alle artiklene her

Ekre var riktig nok ikke fersk i faget. I 1956 løste han handelsbrev båndlagt for Otta Landhandel. Her, i Sletten-huset i dagens Storgata 5, dreiv han avdeling for sko og klær.

Startet på Loftsmo

På gatehjørnet mot hovedgata (Storgata) og sidegata (Johan Nygårdsgate) sto på eiendommen Loftsmo et gammelt én-etasjes hus med front ut mot den tidligere markedsplassen. Huset var lafta opp på slutten av 1890-årene og seinere påbygd i reisverk.

Dette fikk Ekre leid, og her etablerte han i 1950-årene sin nye butikk midt i Otta sentrum. Og firmanavnet sa seg sjøl: Centrum Magasin. Vareutvalget var dame-, herre,- og barnekonfeksjon samt utstyrsvarer, garn og sengetøy. I tillegg var han forhandler for Singer symaskiner.

Bygde forretningsgård
En så sentral tomt måtte utnyttes bedre, og det ble tid for riving og nybygg.

I 1964 inngikk Ekre kontrakt med grunneier Bergljot Nygaard om leie av tomtegrunnen med rett til riving og føre opp et forretningsbygg. Utførende byggmester var John Rukin fra Otta.   

Med dette hadde stasjonsbyen fått en sentral og moderne kontor- og forretningsgård med store utstillingsvinduer mot begge gater.

Leietagere
I bygningen var også areal for utleie. Blant annet var det bokhandel i søre del av bygget der Otta Bok og Papir AS dreiv sin

Dette er et utsnitt av et flyfoto fra 15. september 1953 som er publisert på Sel Historielags fotosamling. Det viser Loftsmo (det lille huset midt i bildet), hvor Centrum Magasin startet opp.

Her ble det dessuten drevet kafé først på 1900-tallet. Seinere ble eiendommen overtatt av Ottadalen Kommunale Auto (OKA). Under krigen bodde det tyske soldater i huset. Ellers har det vært leid ut som leilighet.

I nedre del av bildet ser vi Samvirkelaget før det også her ble bygget nytt.

Foto:
Utlånt fra Sel Historielag

virksomhet fra slutten av 1980-årene. I andre etasje var det legekontor der Per Steinar Steinsvoll dreiv sin praksis. Andre leietakere her var Sel Trygdekontor og Granit. Ellers er det flere bedrifter som gjennom årene har hatt sin virksomhet i forretningsgården.

Ny eier
Fra 2006 er det Sletten Eiendom AS som har hjemmel til eiendommen. Centrum Magasin er opphørt og lokalene leid ut til annen handelsvirksomhet.

Annonse i "Kjenn din kommune", en bok fra Sel kommune, 1959.

Denne artikkelen ble første gang publisert på selhistorie.no 5. november 2012.

____________________________________________________________________

selhistorie.no er et nettsted i regi av Kjell Arne Bakke, opprinnelig fra Otta, nå bosatt i Oslo. Artiklene på denne nettsiden tar utgangspunkt i artikler av hans far, Per Erling Bakke, og stoff fra Ulvoldenslekta fra Selsverket i Sel kommune.

selhistorie.no har et samarbeid med otta2000.com, Sel Historielag og næravisa Norddalen på Otta om utveksling av lokalhistorisk stoff.

Nettsiden tar i mot også andre lokalhistoriske bidrag og bilder.

Organisasjonsnummer 990 783 624

Les mer om de lokalhistoriske artiklene her.

Denne siden ble sist oppdatert 5. november 2012.

Tilbakemeldinger og artikler til vurdering sendes redaksjonen@selhistorie.no

Ansvarlig redaktør: Kjell Arne Bakke, Solligrenda 52, 0491 Oslo