Lokalhistorien fra Sel kommune finner du på selhistorie.no

"Fra fortid til framtid"

selhistorie.no/forsiden    

Bjørkheim Hotel etablert av to Skjåk-søstre (2)

De to søstrene Forberg fra Skjåk bygde i 1899 nytt hotell på nabotomta til Grand Hotel.

Med god romkapasitet og egen bensinstasjon for passerende automobiler spilte hotellet en sentral rolle på det nye tettstedet ved jernbanens endepunkt.

Bjørkheim Hotel cirka 1928.

Per Erling Bakke, Otta

Knud Loftsgaard, hotellvert på Sygard Loftsgård, solgte i 1899 et jordstykke fra garden sin.

Tomta lå i bjørkeskogen, bare noen steinkast vest for Grand Hotel. Her bygde søstrene Anne (1871–1917) og Ingeborg Forberg (1873–1931) fra Skjåk sitt Hotel Bjørkheim..

Artikkelserie om hus på Otta

Artikkelen er en del av en serie om noen av eiendommene på Otta, fra 1800-tallet og fram til vår egen tid.

15 av artiklene er nyskrevne, men vi presenterer også hus som er omtalt i tidligere artikler her på Selhistorie.

Arealet ble ytterligere utvidet i 1907, da søstrene fikk bygsel fra Loftsgård på et åtte og halvt mål stort tilliggende område. Leietiden var satt til 99 år med en årsavgift på 140 kroner

30 gjestesenger i 1905
I 1905 hadde hotellet 30 gjestesenger. Værelsene ble da leid ut for fra én til tre kroner natta.

På Kringsjå, i bratte lia ovenfor garden Otekren, anla hotellet et utfluktsted hvor gjestene ble servert. Ellers hadde hotellet egen fjellfører som tok gjestene med på tur.

Hadde avlastningshotell
Ingeborg Forberg, som hadde tatt over Bjørkheim Hotel etter at søsteren døde, drev fra 1920-årene enda et hotell, et avlastningshotell på andre siden av vegen. Det nye Otta Hotel ble senere kjent som bygdas kommunehus, i dag Otta fysikalske.

De to hotellene hadde sin egen bensinstasjon, en NOR-stasjon. Den lå ut mot gata mellom Otta Hotel og det tidligere huset til kjøpmann Aasen. Begge hotellene ble brukt ved blant annet rettsmøter.

Eget utpakningshus for handelsreisende
De mange handelsreisende som gjestet Bjørkheim, fikk stilt til rådighet eget utpakningshus der de viste fram sitt varetilbud til lokale kjøpmenn. Hotellet hadde også tennisbane til bruk for både gjester og andre.

Hotellet var naturlig nok godt besøkt under Ottamartnan og ikke minst under den årlige pelsdyrutstillingen, som Gudbrandsdal Pelsdyravlslag hadde på ei tomt med utstillingslokale bak hotellet.

I krigsårene var Bjørkheim Hotel, i likhet med Grand Hotel, rekvirert til kvarter for de tyske okkupantene. Hotellet var likevel i drift, da vertskapet fikk beholde både egne rom og noen gjesterom. Men hotellets kjøkken måtte de dele med tyskerne.

Les mer om Bjørkheim Hotell her

Artikkelen ble første gang publisert i sin helhet på selhistorie.no 22. september 2012.

____________________________________________________________________

selhistorie.no er et nettsted i regi av Kjell Arne Bakke, opprinnelig fra Otta, nå bosatt i Oslo. Artiklene på denne nettsiden tar utgangspunkt i artikler av hans far, Per Erling Bakke, og stoff fra Ulvoldenslekta fra Selsverket i Sel kommune.

selhistorie.no har et samarbeid med otta2000.com, Sel Historielag og næravisa Norddalen på Otta om utveksling av lokalhistorisk stoff.

Nettsiden tar i mot også andre lokalhistoriske bidrag og bilder.

Organisasjonsnummer 990 783 624

Les mer om de lokalhistoriske artiklene her.

Denne siden ble sist oppdatert 22. september 2012.

Tilbakemeldinger og artikler til vurdering sendes redaksjonen@selhistorie.no

Ansvarlig redaktør: Kjell Arne Bakke, Solligrenda 52, 0491 Oslo