Lokalhistorien fra Sel kommune finner du på selhistorie.no

"Fra fortid til framtid"

selhistorie.no/forsiden    

Artikkelserien om hus på Otta

Historien til mange hus på Otta tatt er tatt vare på (34)

Otta 1900 fra Kringsjå.

ARTIKKELSERIEN OM HUS: selhistorie.no har de siste åtte månedene presentert en artikkelserie om hus på Otta. Gjennom 33 artikler bringer vi her beretningen i tekst og bilder, ikke bare om hus og eiendommer, men også om de som bodde eller hadde sin tilknytning der. (19.05.2013)

Tidligere Frukten – siste rest av garden Mostugu (33)

Blekastad-huset med Frukten på 1970-tallets Otta. Foto: Palmar Ruste

FRUKTEN: Forretningsgarden til Ivar Risheim med gards- og bruksnummer 220/1 er i dag siste rest av det som var Mostugu, en av de tre gardene som Otta er tuftet på. Et kart anno 1894 viser bebyggelsen på Mostugu. Her finner en forløperen til dagens Storgate 24. (09.05.2013)

Les artikkelen

Lereggen kjøpte Turmo 2 og satset på fisk (32)

Lereggen på Otta
FISKEUTSALG: Turmo 2 i dagens Müllersgate 13 B har navnet sitt fra John Turmo. I 1925 fikk han eie på ei tomt sør i Loftsgårdsmoen og bygde seg hus der. I 1938 solgte han til fiskehandler John Lereggen, som etter hvert bygde ut eiendommen. (21.04.2013)

Les artikkelen

Flatmo – fra den hundreårige småhusbebyggelsen (31)
Flatmo, hus på Otta

100-ÅRING: Bjørn Rusten på Otta har så absolutt en kulturarv å ta vare på. Huset etter besteforeldrene representerer småhusbebyggelsen på Otta slik den var for cirka 100 år siden. Det er derfor god grunn for at det, i likhet med andre hus Nea lina, hadde vært verneverdig. (13.04.2013)
Les artikkelen

 

Eben Eser – mye mer enn et misjonshus (30)

Eben Eser, Otta 1940

EBEN ESER: I 1907 fikk misjonsfolket på Otta sitt eget bedehus. På Eben Eser hadde de bønnemøter, søndagsskole, ungdomsforening og kvinneforening, men gjennom årene har huset også blitt brukt til ulike møter, sammenkomster, herredstyremøter og som skole. Dette bildet er tatt etter krigsoperasjonene i aprildagene 1940, da flere bygninger på Otta og omegn brent eller skadet.

 

Loftsgårdsmoen  Ottas første bydel (29)
Loftsgårdsmoen Otta 1907

OTTA 1907: Loftsgårdsmoen, på sørsida av dagens Storgate, pekte seg tidlig ut til å bli Ottas første boligområde. I bjørkeskogen nedover mot de to elveløpene, ble det bygslet og solgt byggetomter. Før attenhundretallet var over, var både Havnstad, Sletten-huset og Fredheim bygd. Lengre sør ble ungdomshuset Solvang bygd og innviet i 1898. (09.03.2013)

Les artikkelen

 

Gammel Turmo  
Fra husmannsstue med sau- og geithus til bueformede portaler (28)

Gammel-Turmo Otta Regnbuen på Otta

KONTRASTER: I dag er det bare navnet igjen av Gammel-Turmo, der det stod ei husmannsstue og et par sau- og geithus for 100 år siden. Her ruver det nå et stort tre-etasjers forretningsbygg i tre og betong. (24.02.2013)

Les artikkelen

Turmo-bygning huset elektrisk forretning (27)

Turmo på Otta

VERNEVERDIG: Rundt årsskiftet 1938 startet Theodor Trondsen elektrobedrift med verksted og butikk i sidebygningen på Turmo: Trondsens Elektriske Forretning. Senere huset bygningen Degnes Radio & TV og deretter firmaet Radiotelevisjon. (17.02.2013)

Les artikkelen

Distriktslegen kjøpte tomt i ny kommune (26)

Turmo på Otta

DISTRIKTSLEGEBOLIG: I 1908 ble Reidar Müller ansatt som lege i den nye kommunen Sel, og året etter kjøpte han eiendommenTurmo av grunneier Knud Loftsgaard.

Fra garden Formo nord for Selsverket kjøpte han en toetasjers lafta bygning som han flyttet til Otta.(09.02.2013)

Les artikkelen

 

Turmo – fra husmannsplass til bolig og forretningsgard (25)

Turmo på Otta i 1910

PÅ LOFTSGÅRDSGRUNN: Turmo, rett ved Lågenbrua, var opprinnelig ett av tre husmannbruk under garden Loftsgård.

Hvor lenge det har vært fast bosetting på Turmo er uvisst, men for om lag 150 år siden bodde det i alle fall folk her. Siden har Turmo vært legebolig og hatt elektrisk forretning. (26.01.2013)

Les artikkelen

Brovold – fra dyrlegebolig til legekontor og rør (24)

Brovoll Otta

ØSTLANDSKE-TOMT: På eiendommen Brovold, der det tidligere var rørleggerforretning, hadde distriktslegen bolig og kontor fram til 1961. Allerede i 1926 solgte Østlandske Stenexport eiendommen til Sel kommune, som skulle huse dyrlegen. (20.01.2013) Les artikkelen

Slettenhuset – Ottabyens eldste handelshus (23)

Otta Landhandleri

ELDST: Det sitter mye historie i veggene på det gamle Slettenhuset i Storgata 5. Huset er bygd på slutten av 1800-tallet og er ett av de eldste på Otta.

Her har det vært drevet handel fra 1890-årene. Og her var det gjestehus med skjenkerett. Trelasthandel og skyss med hest var andre tilbud.

Tre generasjoner Sletten har til nå (2013) drevet handel her i over 93 år. (06.01.2013)

Les artikkelen

 

Samvirkelaget bygde varehus med moderne lokaler (22)

Otta samvirkelag 1968

VAREHUS: I 1968 fikk Otta et mer moderne varehus, på hjørnet av Storgata og Olav Bismos gate.

Samvirkelaget tok dermed et nytt steg videre fra femtiårenes butikkutbygging – men det startet Ogga lina i 1919. (26.12.2012)

Les artikkelen

Havnstad fra 1900 ble utviklet til dagens Pillarguri (21)

PILLARGURI: Havnstad, i dag bedre kjent som Pillarguri, ble fradelt fra Sygard Loftsgård i 1900. Mari Rasmusdatter Havn fikk dermed en sentral eiendom ”Nea lina” – tett ved hovedvegen gjennom Otta. Der bygde hun ei tømra stue med to rom og kleva (lite rom). (20.12.2012)

Les artikkelen

Sørvold byggestilen var vanlig på 1920-tallet (20)

TYPISK STIL: I Ottabyens nye handlegate, i området ved dagens kjøpesenter, er det i dag bare ett hus igjen av dem som ble bygd der i 1920-årene. Huset til Elisabeth Sundt er fra omkring 1926. Hun har stort sett bevart byggestilen, som var nokså gjengs for vanlige bolighus på Otta for 80-90 år siden. (13.12.2012)

Bondeheimen – en over tre hundre år gammel bygning (19)

KAFÉ OG LOSJI: Det tidligere kafé- og losjihuset Bondeheimen ble tømret opp i Storgata på slutten av første verdenskrig.

Huset, som er fra 1690-årene, er en gammel kårbygning fra Søre Faukstad i Heidal og er vurdert som verneverdig av Fylkeskonservatoren. (13.12.2012)

Nyborg ved parken
– fra pølsemakeri og kjøttforretning til frukt og tobakk (18)

PARKEN TOBAKK: Pål Olstad overtok eiendommen Nyborg fra sin far, som hadde drevet pølsemakeri og kjøttforretning i huset ved parken.

Pål startet i det små, men gründeren så mange muligheter, bygde ut og etablerte flere foretak.

I dag viderefører neste generasjon Påls livsverk. (02.12.2012)

Sagatun – fra kafé og nattegjester til utleieleiligheter (17)

GJESTGIVERI: Øverst i byen ligger Sagatun, eller Sagstuen som var det opprinnelige navnet på stedet. Dette var en plass under Søre Loftsgaard.

I 1921 ble den solgt til Kristian Lien, som seinere ble bygdas ordfører. (23.11.2012)

Centrum Magasin
– en moderne kontor- og forretningsgård (16)

VAR MODERNE: Midt på sekstitallet fikk stasjonsbyen en moderne kontor- og forretningsgård med store utstillingsvinduer. Centrum Magasin med Trygve Ekre i førersetet tilbød dame-, herre,- og barnekonfeksjon samt utstyrsvarer, garn og sengetøy. 05.11.2012 .......................Les artikkelen

Fredheim – ett av Ottas eldste hus (15)

REVET: Eiendommen Fredheim, som lå på parkeringsplassen bak Pillarguri turistheim, var ett av Ottas eldste hus.

Det representerte byggestilen fra stasjonsbyens første epoke.

Huset etter Kari og Simen G. Mo (Moen) var et lite miljø for handelsvirksomhet. 05.11.2012

Bakkegarden bygd med tanke på sentrum Nea lina (14)

FLERE BYGGETRINN: Bakkegarden ble bygd i flere byggetrinn og byggherre var Johan Bakke. Her har det gjennom årene vært mange virksomheter innen handel av forskjellige bransjer samt kafé, fotoatelier, frisørsalong, kontor, diagnosestasjon og postkontor. (27.10.2012)..................... Les artikkelen