Lokalhistorien fra Sel kommune finner du på selhistorie.no

"Fra fortid til framtid"

Startet Lyn gutteidrettslag på Otta

selhistorie.no/forsiden

Fra venstre: Gunnar Jordet, Odd Berget, Kjell Olsen, Arne Kristiansen, Per Bakke, Egil Moen, Magne Bismo, Oddvar M. Pladsen, Tor Slaaen og Ivar Knutsen.  Foran med fanen, fra venstre: Reidar Pladsen, Ivar Slaaen. Den yngste på bildet, Gunnar Jordet var født 1931, de eldste var født 1927. Bildet er fra 1942-1943. Det betyr at de var i alder 10-11 år til 15-16 år.

Av Oddvar M. Pladsen

En av aktivitetene i Lyn gutteidrettslag på Otta var å kappdrikke brus med tidtaking. En annen var munnspillaktivitet. Idrettslaget, som var i drift et par år i krigsårene, hadde store planer. De satte imidlertid krigen en stopper for.

Det er få spor å finne etter entusiastene som startet Lyn på Otta. Ei kassadagbok er imidlertid med på å kaste lys over ivrige ildsjelers forsøk på å skape mange idrettsaktiviteter på Otta. En gang arrangerte laget basar til inntekt for trengende på Otta. På grunn av strenge restriksjoner måtte premien, en halv gris, holdes hemmelig. Men, basaren ga god hjelp til trengende.

Store planer

Ivar L. Slaaen var lagets formann den første tiden. Men da det kom på tale å ha revisor overtok Slaaen dette vervet, og Per Bakke ble da lagets formann. Ifølge kassaboken, som er det eneste som er tilbake fra den tiden, viser det seg at laget hadde store planer innen blant annet friidrett, fotball, hopprenn og langrenn. Men, da dette var i krigsårene, ble mye stoppet av datidens myndigheter. Sommeren 1943 ble det lagt til rette for et stort idrettsstevne i Øyom, men da kom den lille bilen til datidens lensmann, og han ga da den beskjed, at dersom laget ikke meldte oss inn i Norsk Friidrettsforbund, måtte stevnet stoppes. Spør om Eckhoff ble rasende. Stevnet ble da stoppet.

Navn

Stor ståhei var det også da navnet på laget skulle bestemmes, men det kom til enighet om ”Lyn Gutteidrettslag”. Det tyder på at dette med likestilling ikke var så nøye på den tiden.

Klubbhus måtte til. Det ble plassert i området der Lågen og Ottaelva møttes. Mulig huset var i en dårlig forfatning og at det måtte til en del jobbing. Dette ble da utført av lagets medlemmer, og det er grunn til å tro at det ble en del blåmerker både her og der. I klubbhuset ble det lagt opp til forskjellige konkurranser. Det som huskes best, var kappdrikking av brus med tidtaking. Vinneren av dette ble Magne Bismo, han klarte å kaste opp mellom hver flaske. Som premie fikk han resten av brusen.

Basarer

Laget hadde også flere basarer på den tiden. Det ble ikke de store inntekter av dette, men så var heller ikke kravene så store på den tiden. Men, i november 1942 ble det lagt opp til det helt store, en basar på Solvang der inntekten skulle gå til trengende i Sel. Det sies at laget fikk en halv gris til utlodning, men dette måtte holdes hemmelig. Den gevinsten var vel en hovedårsak til at inntekten ble på hele 827 kroner. Dette var jo en formue på den tiden. Det står følgende om fordelingen; ”Vi var ikke lite stolte da vi foretok utbetalingene”.

Når vi ser i kassaboken fra den tiden, er det mange lave beløp. Men, tallene tyder vel da på andre tider.

Her er noen eksempler; 1 blyant, kr 0,12, Inntekt langrenn kr. 0,65, Kjøpt glassrute, kr. 1,12, Kjøpt kaffeerstatning kr. 0,39, Kjøpt fotball, kr. 15,00.

Munnspill

Ifølge kassaboken, kommer det fram i flere poster at laget hadde slått inn på munnspillaktivitet. Der var det også med en del av våre medlemmer. At disse også hadde konserter ute i distriktet, viser et punkt i boka ”Biltur til og fra Brennhaug”. Leder for dette var Rolf Lund Tønseth. Disse hadde sine øvelser i Øyaområdet. Kontingenten i laget var 25 øre. Dessverre er viktige papirer borte, slik at det er umulig å ha oversikt over antall medlemmer. Men en ting tror vi, at de fleste medlemmene var Ottagutter. Disse var vel fra årene 1927 til 1931.

Kort levetid

Laget hadde en kort levetid som vises i siste side i kassaboken, oktober 1943, da med en kassabeholdning på 207,63 kroner.

Laget hadde en fest på Bjørkheim, der medlemmene kunne be med seg ei dame. Festen var nesten vellykket, bortsett fra at det var for lite mat. Bakerst i boka står følgende; ”Stor ståhei var det å få nok mat til dem”.

Kassaboken viser følgende styresammensetning: Ivar L Slaaen/Per Bakke, formann, Odd Berget, nestformann, Reidar Pladsen, kasserer, Kjell Olsen, sekretær, Egil Moen, redaktør, Arne Kristiansen, materialforvalter, Per Løkke, idrettstrener og Ivar L Slaaen, revisor.

Denne artikkelen er tidligere publisert i næravisa Norddalen 14. desember 2006

_________________________________________________________________________________________________________________________

selhistorie.no er et nettsted i regi av Kjell Arne Bakke, opprinnelig fra Otta, nå bosatt i Oslo. Artiklene på denne nettsiden tar utgangspunkt i allerede papirpubliserte artikler av hans far, Per Erling Bakke, og stoff fra Ulvoldenslekta fra Selsverket i Sel kommune.

...

selhistorie.no har et samarbeid med næravisa Norddalen på Otta om gjensidig utveksling av lokalhistorisk stoff.

Nettsiden tar i mot også andre lokalhistoriske bidrag.

Les mer om de lokalhistoriske artiklene her.

Denne siden ble sist oppdatert 4. oktober 2007.

Tilbakemeldinger og artikler til vurdering sendes redaksjonen@selhistorie.no

Ansvarlig redaktør: Kjell Arne Bakke, Sinsenveien 71, 0586 Oslo

casinos online


casinos online