Lokalhistorien fra Sel kommune finner du på selhistorie.no

"Fra fortid til framtid"

Solhjemsbergumen plass i solen

selhistorie.no/forsiden

Av Per Erling Bakke, Otta

 

(2007) Solhjemsbergum hadde ingen gardsveg, bare en smal bratt kjerreveg. Og vatten til hest og seg sjøl hentet brukeren fra eget ”vassverk”, der vasstrøene førte vatnet ned til gardstunet. Brukerne hadde mange tøffe tak på denne solrike plassen høgt over dalen.

 

Hvis en kunne leve av utsikten, så ville nettopp Solhjemsbergum vært midt i blinken. Høgt og fritt med et unikt utsyn over Bredebygden har dagens eiere, Stein Roger og Aud Grethe Haugen, slått seg til i brattbakkene ovenfor Høgkringom. Utfordringen var stor for den unge familien da de bestemte seg for å kjøpe bruket og flytte fra boligfeltet i Plassjordet.

 

Tok opp arven etter Thorvald

De ville ta opp arven etter Thorvald Bergum som døde i 1990. Og var det en plass og ett menneske Stein Roger kjente godt, så var det nettopp Thorvald og Solhjemsbergum. Stein Roger vokste nemlig opp i Høgkringom, og turen opp lia var ikke lang for en guttunge når han tok i veg det bratte råket mot Solhjemsbergum. Men Thorvald hadde så visst ingen gardsveg, bare en smal bratt kjerreveg. Og vatten til hest og seg sjøl hentet han fra eget ”vassverk”, der vasstrøene hans førte vatnet ned til gardstunet.

Vasstrøene har for lengst fått sin avløsning etter at Stein Roger og Aud Grethe kjøpte bruket i 1992. I dag er det bare en og annen turgåer som tar seg oppover gammelvegen. Det er nemlig blitt bilveg til gards, bil og traktor har tatt over etter hest og mann. Våningshuset er restaurert og påbygd, og i sauefjøset er det forlengst blitt liv og røre igjen. På seterløkka på Kringseter glir to hytter fint inn i setermiljøet med låve og fjøs.

 

Husmannsbruk under Solhjem

Folketellingen fra 1801 viser at det dette året bodde seks personer på Solhjemsbergum. De var husmann med jord, Anders Christensen, født 1759, og kona Imbjør Jonsdatter, født 1765, og barna deres Kari, Mari, Jon og Christen.

I 1875 bodde det betraktelig flere personer der, i alt 15. Det var husmannsfolket Fredrik Johnsen, født 1827, og Kari Johnsdatter, født 1834, og de sju barna deres John, Marit, Kari, Johannes, Iver, Fredrik og Synne. I gammelstua bodde føderådsfolket John Andersen, født 1799, og Marit Johannesdatter, født 1807, og barna deres Johannes og Marit. Marit var enke og bodde sammen med sin 17 år gamle datter, Marit Johnsdatter. I gammelstua bodde også ugifte Anne Johannesdatter. Hun livnærte seg ved å ta på seg spinning og søm for folk.

Ellers vet vi at de to brødrene Johannes og Iver Fredriksen utvandret til Amerika og fikk seg hver sin farm i Nord-Dakota. Disse to var for øvrig onkler til Fredrik J. Bekken som var født på Solhjemsbergum i 1888. Fredrik kjenner vi seinere som gardbruker i Bekken nord for Otta.

 

Nye folk ble sjøleiere

Mange år gikk, og i 1912 ble bruket solgt. Kjøper var Mikkel Harestein, født 1860 på bruket Harestein i Solhjemslia. Kona hans, Anne, var fra Nordre Næpløkken der hun ble født i 1867.

Mikkel og Anne fikk i alt 11 barn: Mathias (f. 1887), Marit (f. 1890), Ole (f. 1892), Anton (f. 1894), Petter (f. 1897), Albert (f. 1899) som døde to år gammel, Albert (f. 1901), Maria (f. 1903), Mathilde (f. 1904), Thorvald (f. 1908) og Rønnaug (f. 1909). Familien tok navnet Bergum etter bruket.

 

Bruket skutt i brann, sønn skutt

I aprildagene 1940 kom Solhjemsbergum i sentrum av krigshandlingene i Bredebygden. Engelske soldater lå i forvarsstillinger ved Solhjemsbergum, og under den tyske framrykkingen den 28. april kom bruket i ildlinjen. Familien hadde om morgenen forlatt bruket og flyttet opp til Nordre Brenden, til sønnen Anton.

Da de så at husa heime på Solhjemsbergum ble skutt i brann, dro Mikkel og sønnen Anton ned dit for å slokke og redde ut husdyra. Den 80-årige Mikkel ble av tyskerne stengt inne i sitt eget hus. Da han litt seinere fikk komme ut, lå Anton skutt på gardstunet. Hele bruket ble lagt i aske, bare våningshuset sto igjen. Kyrne brant inne. Sterke hender i Solhjemsbergum bygde imidlertid opp igjen husene.

I 1999, i forbindelse med årets Pillarguridager, avduket Sel Historielag  lørdag 21. august en minnestein på Solhjemsbergum til minne om Anton Bergum. Det var stein fra naturen, påmontert kobberplate med tekst.

Thorvald tok over bruket

Mange bredebygdinger hadde skiferarbeid som yrke, ofte i tillegg til arbeid på eget bruk. Slik var det også for Thorvald Bergum, den yngste sønnen i Solhjemsbergum. I unge år stilte han med hest og kjøredoning og frakta skifer fra ”uppå hø`n” og ned i bygda.

Tidlig i 1950-årene tok han over bruket etter foreldrene. Med bruket hørte det til seter på Kringseter, samt allmenningsrett i Nordre Kolloen statsalmenning og Resset bygdealmenning.

Thorvald dyrket vesentlig gras, poteter og havre. Med tida gav han seg med kyr, og fortsatte med bare sauehold. Thorvald var ugift og dreiv bruket alene. Hest hadde han så lenge han levde. Med Thorvald Bergum var det slutt på det tungvinte arbeidet – på en solrik, men vegløs plass høgt og fritt over dalen.

Publisert på selhistorie.no 30. januar 2007 

 

 † Thorvald Bergum døde 19. september 1990

Les også også om Thorvald Bergums søster Mathilde som døde i 2007 i en alder av hele 102 år:

Mathilde fyller 100 år (2004)

........_________________________________________________________________________________________________________________________

selhistorie.no er et nettsted i regi av Kjell Arne Bakke, opprinnelig fra Otta, nå bosatt i Oslo. Artiklene på denne nettsiden tar utgangspunkt i allerede papirpubliserte artikler av hans far, Per Erling Bakke, og stoff fra Ulvoldenslekta fra Selsverket i Sel kommune.

...

selhistorie.no har et samarbeid med næravisa Norddalen på Otta om gjensidig utveksling av lokalhistorisk stoff.

Nettsiden tar i mot også andre lokalhistoriske bidrag.

Les mer om de lokalhistoriske artiklene her.

Denne siden ble sist oppdatert 1. desember 2007.

Tilbakemeldinger og artikler til vurdering sendes redaksjonen@selhistorie.no

Ansvarlig redaktør: Kjell Arne Bakke, Sinsenveien 71, 0586 Oslo

casinos online


casinos online