Müllersgate

(English version) Müllersgate: I 1908 ble Reidar Müller ansatt som lege i den nye kommunen Sel, og året etter kjøpte han eiendommenTurmo av grunneier Knud Loftsgaard. Fra garden Formo nord for Selsverket kjøpte han en toetasjers lafta bygning som han flyttet til Otta.

Reidar Müller (1869 – 1935),  tidligere distriktslege på Otta.

Av Per Erling Bakke, Otta

Opprinnelig tittel: Distriktslege Müller kjøpte tomt i ny kommune

Reidar Müller (1869 – 1935), malt av Axel Revold. 

Foto: Reidar Müller, barnebarn av R. M. den eldre.

Reidar Müller (1869–1935) var født i Sunndal.

Som sin far valgte han legegjerningen og ble cand. med. i 1896.

Høsten samme år slo han seg ned som praktiserende lege på Hønefoss.

I 1908 kom han til Otta som kommunelege i Sel og Heidal.

 

Turmo på Otta1915: Dette bildet er fra Turmo en augustdag i 1915. 

Reidar Müller sitter under vinduet og ved bordet, hans ektefelle Maria. 

Gutten ved siden av Müller er trolig ekteparets eneste barn, Rolf, også kalt Rulle. Foto: H.H. Lie

Sel og Heidal ble egne kommuner i 1908, da de ble skilt ut fra storkommunen Vaage (Vågå). Dette førte blant annet til opprettelse av felles legedistrikt for de to kommunene, med Otta som bosted for den nytilsatte kommunelegen.

Reidar Müller (1869 –1935) ble ansatt som kommunelege og flyttet dette året til Otta med sin tyskfødte kone, Paula Maria Ebbinghaus (1886–1972).  Året etter, i 1909, ble deres eneste barn, Rolf Reidar, født.

Turmo blir legebolig 

Samme året kjøper Müller eiendommen Turmo av grunneier Knud Loftsgaard, og fra Formo kjøper han en toetasjers lafta bygning som han flyttet til Turmo. Legekontoret var imidlertid i sidebygningen.

Rønnaug Flåten fra Åsårflåten i Ottadalen var i sine unge år hushjelp og barnepike hos familien. Hun vil være godt kjent for mange eldre selværer. Rønnaug hadde ” i alle år” Otta apotek som sin arbeidsplass og bodde i eget lite tømra hus midt på Otta, like ved Otta Auto.

En annen av familiens medhjelpere var Anne P. Olstad fra Søre Kleivrud. Hun var husholder og tok seg blant annet av hestestellet når Müller vendte heim med hest og kjøredoning etter å ha vært ute i sykebesøk.

Müller kjøper Gammel-Turmo

Turmo ved LoftsgÃ¥rdsbrua pÃ¥ Otta1920–1930: Eiendommen Turmo med Loftsgårdsbrua. I bakgrunnen Hjellum gard som John Turmo kjøpte i 1941. Bildet er fra 1920–1930-årene og er utlånt av Reidun Formo.

Som det går fram av artikkelen Turmo – fra husmannsplass  til bolig og forretningsgard, ble en parsell av Loftsgårds grunn fradelt i 1913 og solgt. Det var nettopp der husmannsfolket på Turmo bodde. Kjøper var Reidar Müller som ved dette fikk utvidet boligtomta si.

Den nye eiendommen ble i skjøtet gitt navnet Gammel-Turmo. Dermed hadde Müller i realiteten to eiendommer på Turmo. Anlegget besto av hovedbygning, sidebygning, stabbur og uthus. Müller hadde også to hester på Turmo, trolig var det sau- og geithuset som ble brukt til stall.

Kjær hobby

 Turmo Otta 1915: Interiør fra Turmo 1915. Reidar Müller var en ivrig kunstsamler noe dette bilde viser der han sitter sammen med sin ektefelle Maria Ebbinghaus Müller. Foto: H.H. Lie

Müller var svært kunstinteressert og hadde en stor samling malerier av de beste norske kunstnere. For øvrig var hans datter Ingrid fra tidligere ekteskap, gift med den kjente kunstmaler Axel Revold. Den andre datteren het Ellen og moren deres, Emma Bull (1870–1904), var fra Vestre Aker (dagens Oslo).

Malerisamlingen ble vist under en utstilling i Kunstnernes Hus i Oslo våren 1935. Müller var også svært litterært interessert og hadde en sjelden samling av bøker. Olav Aukrust og Müller var gode venner, men også andre diktere og kunstnere var hans personlige venner.

Giftet seg med Formo-jente

Formo gard i Sel1903: Dette maleriet fra Formo er malt i 1903 av A. Werner fra Hamar. Til høyre sees huset som Reidar Müller kjøpte og satte opp på Turmo. Husets alder er ukjent. Til venstre for huset sees nordre delen av øvre våningshuset, det er reist i 1751, mens det nedre våningshuset, kårstuggu på garden, er fra 1773. Stabburet er satt opp i 1789. Bildet er avfotografert med tillatelse fra dagens Formo-familie.

Reidar Müller giftet seg på nytt i 1924, denne gang med Ida Formo (1894–1971). Hun var fra Formo, nord for Selsverket. Det ble imidlertid ingen barn i doktorens tredje ekteskap. Ida Müller er for mange kjent som lærerinne på Otta gjennom mange tiår. 

Reidar Müller døde i 1935 i en alder av 66 år og er gravlagt på Sel kirkegård.

 

Ida Müller (f. Formo)

Ida Müller gikk lærerskolen på Elverum. Sin første tid som lærer hadde hun i Son i Østfold og et sted nord i landet. Seinere ble hun lærer i heimbygda, der hun praktiserte ved Otta skole fram til hun ble pensjonist. For sitt lange og trofaste virke i skoleverket ble hun i 1964 tildelt Kongens Fortjenstmedalje.

Etter hun solgte Turmo, bodde hun forskjellige steder på Otta. Ei tid bodde hun hos skyldfolk på Moen gard på Selsverket.

Seinere flyttet hun til Keillykkja- en liten plass som hørte Formo til, og som lå like sør for garden.

Da hun døde i 1971, bodde hun på Dovre, hos niesen Marit Nuvstad Sæther. Ida Müller er gravlagt på Sel kirkegård.   

Foto: Sel Historielags samling av avfotograferte legitimasjonskort utstedt i krigsårene.

Faksimile Norges leger, Den norske legeforening 1996

Faksimile Norges leger, Den norske legeforening 1996.

1920-tallet: Müller-hytta – den første på Raphamn

MAIRO: Det er navnet på den første hytta på Raphamn. Tomta ble fradelt Ulmo seterteig i 1924, og her bygde Maria Ebbinghaus Müller, tidligere gift med distriktslege Reidar Müller, sin hytte. Eiendommen er seinere utbygd med tilliggende ny hytte. 
Den eies nå av dagens generasjon: Reidar Müller, bosatt i Lommedalen i Bærum.

Müller-hytta på Raphamn

 

Denne artikkelen ble første gang publisert på Selhistorie.no 9. februar 2013. Opprinnelig tittel: Distriktslegen kjøpte tomt i ny kommune