Sju selværer og 30 engelskmenn omkom

Fem selværer døde som følge av et bombeangrep på Kleivrudåsen, en i Bredebygden og en i Rosten. Dessuten falt 30 engelske soldater, går det fram av en dag-for-dag-beretning fra aprildagene 1940 som ble funnet etter provisor Hermann Køhn.

Av Hermann Køhn

SERIE PÅ 8 ARTIKLER: "Dessverre skulde det vise sig at 7 av herredets innbyggere omkom under krigsoperasjonene søndag 28.4, nemlig:

Fru Rønnaug Moen,  fru Emma Tønseth,  frøken Marit Øien, dessuten blev 2 så hardt såret at de døde etter et par dagers forløp. Det var; frøken Marit Lien og frøken Jenny Dæhlie. Disse var sammen med 10-15 andre søndag den 28/4 samlet i en hytte på Kleivrudåsen (Sør-Åsen) da hytten blev truffet av en bombe. Som ved et under slapp de andre fra det med livet i behold og praktisk talt uskadt, idet ingen fikk mén av det. Det må her innskytes at årsaken til bombingen antas å være at englenderne rykket tilbake over åsen.

I den tid da de tyske fallskjermtropper var i virksomhet på Dovre, hadde flere frivillige meldt sig til vakttjeneste i Rosten. Herunder blev den frivillige Hans Brenden fra Nord-Sel truffet av et vådeskudd og drept.

Efter de oplysninger man sitter inne med, falt ca. 30 engelske soldater under kamphandlingene i Sel herred. I de første dager efter intagelsen av Otta passerte et stort antall norske og engelske krigsfanger stedet. Særlig vondt var det å se de mange sårede. 

De eiendommer på hvilket et eller flere hus blev totalskadet var: Sel hjelpefengsel (et uthus), Bredevangen, Breden søndre, Rønningen, Solhjemsbergum, Sandbakken, Plassen, Bolungen (fjøs og låve i et hus), Soleng, Blekastad, Stampen, Hans Einangen (stall), Anton O. Rusten, pusseformann Kristiansen (litet våningshus), O.H. Bråten. Etter at Otta var inntatt, brandt et lagerhus på jernbanestasjonen ned til grunnen.

Alle de folketomme hus under evakueringen blev nok en for stor fristelse for mange, idet det både i privathus og forretninger forsvant adskillig. Både norske, engelske og tyske soldater samt en del av herredets egen befolkning forsynte sig mange steder ganske kraftig. I mange privathjem og forretninger ble det stygt ramponert, så det var ytterst nedstemmende for mange når de vendte tilbake å opdage dette.