Gard etter gard lagt i aske

"I Bredebygden blev gård etter gård antendt under skuddvekslingen, trist var det å se at den ene etter den annen ble lagt i aske. Det var dessverre ikke bare i Bredebygden at gårder ble antendt, men også videre nordover, heter det i en dag-for-dag-beretning fra aprildagene 1940 som ble funnet etter provisor Hermann Køhn.

 Av Hermann Køhn

SERIE PÅ 8 ARTIKLER: "Søndag 28. april i 8- 8.30 tiden kom en eftertropp på ca. 20 englendere gående trekkende på en håndkjerre på vei nordover forbi Sel hjelpefengsel. Det hadde allerede fra morgenen av vært livlig flyvirksomhet i lav høide, og tyske fly var stadig over de flyktende englendere som til stadighet søkte dekning i veigrøften. Ikke lenge etter kom de første tyske fortropper, og snart var skuddvekslingen i full gang. Tyskerne var så vidt passert fengslet, da englenderne begynte å skyte med en kanon som var plassert i lien ved Sel skyttelags bane (nord for Solhjem gard). Omtrent samtidig begynte de også å skyte fra en kanon plassert ved Solhjems skole. Ved 13-tiden var hovedslaget i Bredebygden avsluttet, og tyskerne drog videre nordover langs riksveien. Samtidig kunde man se tyske småpatruljer langs elvebredden, ved veikanten og oppe i skogbrynet. Ut på ettermiddagen ankom de første tyske soldater til Otta. Tyskerne oprettet sitt hovedkvarter i Grand, hvor engelskmennene kvelden før hadde residert.

I Bredebygden blev gård etter gård antendt under skuddvekslingen, trist var det å se at den ene etter den annen ble lagt i aske. Det var dessverre ikke bare i Bredebygden at gårder ble antendt, men også videre nordover. Syd for Blekastad gård blev en lett tysk tank gjennomhullet av engelske antitankskyts, og den 2-manns store besetning blev begge drept.

Otta jernbanebro blev denne dag sprengt for å hindre tysk fremrykning denne vei.

I 16-17-tiden ble Ula-bru sprengt. Dette forårsaket dessverre at Stampen mølle blev antendt og brendte ned til grunnen.

Rosten bru blev også sprengt. Etter de oplysninger man sitter inne med, var det ingen kamphandlinger i Sel herred nordenfor Otta.

Etter mørkets frembrudd iaktok man mange bål som viste hvor de nedbrente gårder hadde stått; samtidig kunde man i skogen se blinkene fra soldatenes signallamper. Et og annet skudd avbrøt stillheten som da hersket."

Denne artikkelen ble første gang publisert på selhistorie.no 14.12.2007.