Ikke alle fikk beskjed om tvangsevakueringen

"Lørdag 27. april i 18-19 tiden blev det sendt ut melding om tvangsevakuering av alle sivilpersoner i Sel; dessverre nådde ikke denne melding alle. Et par gårder i Bredebygden fikk intet høre, så der blev både mennesker og dyr igjen", heter det i en dag-for-dag-beretning fra aprildagene 1940 som ble funnet etter provisor Hermann Køhn.

 

 Av Hermann Køhn

SERIE PÅ 8 ARTIKLER: "Lørdag 27. april blev et forlatt militært transporttog satt i brand fra fly på Sel jernbanestasjon, men ved hjelp av sivile blev ilden begrenset til 2 vogner. Denne dag drog de første norske og engelske tropper på vei nordover. Tilbaketoget var nærmest fluktlignende uten orden og ledelse. Mens dette pågikk, forekom det stadig innbrudd hos private og kjøpmenn, dette gjelder i særlig grad Nord-Sel.

I 18-19 tiden blev det sendt ut melding om tvangsevakuering av alle sivilpersoner i Sel; dessverre nådde ikke denne melding alle. Et par gårder i Bredebygden fikk intet høre, så der blev både mennesker og dyr igjen. I nattens mulm og mørke drog folk til fjells, og de som hadde budskap, tok enten den hele eller en del av den med; da det var meget sne i fjellet, blev det en strabasiøs tur, men fram kom de da. Det var om kvelden kun engelske soldater igjen på Otta. En og annen norsk soldat kunde man treffe på, men de var kommet bort fra sine kompanier. På dette tidspunkt var det kun engelske myndigheter der, verken sivile eller militære norske.

Overalt i Ottas sentrale del var det lagt ut et ledningsnett. Man gjettet på at det var utlagt for ved eventuelt tilbaketog å sprenge hele stedet i luften, men denne frykt viste sig heldigvis å være ugrunnet. På begge broer gikk der militære vakter, og for jernbanebroens vedkommende hadde englenderne flere dager i forveien delvis overtatt vaktholdet. Man hadde inntrykk av at stemningen blandt de engelske soldater denne kveld var hektisk, alle var likesom beskjeftiget med ett eller annet. Enkelte sivile lurte sig i kveldingen til sine hjem for å ta med sig de verdifulleste og kjæreste av sine eiendeler, for alle, hadde man inntrykk av, var forberedt på at slik som Otta var, vilde man aldrig få se det igjen."

Denne artikkelen ble første gang publisert på selhistorie.no 12.12.2007.