Otta & Ottdalen

 

Artikler fra Ottdalen


 


Artikler fra Otta


Klikk og hopp ned til:

Bensinstasjoner
Butikker
Hjellum
Hoteller
Hus
Kafeer
Jernbanen
Krigen
Ottas gater og veger
Sentrum
Synna brue
Øya og østsida av Lågen

 

Bensinstasjoner

Bensinstasone Shell på Otta rundt 1950.

Bensinstasjonen Shell omkring 1950. Bak det høye trådgjerdet er tankanlegget (nedgravd) med lagerhus. I venstre bildekant sees hjørnet av Otta Ysteri og baker Løkkes hus. Til høyre Otta Samvirkelag.

Oljeselskapene på Otta

Hotellene tidlig ute med bensin på Otta

Den første bensinpumpa var på Otekren

Otta – et senter for drivstoff

Stasjonene ”Nea lina” rådet bensinmarkedet

Mil – Ottas første bensinstasjon

Shell etablerte seg midt i byen

Esso sterkt kritisert i kommunestyret

Caltex bygde på Blekastad ved dagens E-6

Ottas bensinhistorie

Herskapshus måtte vike for bensinstasjon

 

Butikker

Dette er et bilde av Wangehuset på Otta rundt1925.

Dette bildet av Wangenbutikken er fra 1925-1930 med kaféinngangen til venstre. Bilen er en Oldsmobile, 1923-modell tilhørende Jakob Wangen.

Lågenbrua åpnet for landhandlerier i 1860-årene

Mostugubui ble til apotek

Loftsgård hadde butikk, kafé og hotell

Ottekren drev utleie og solgte tomter

Ur, briller, musikk og klær hos Saastad

Ulvolden gikk fra møbler til sko

Paul I. Sletten drev landhandel fra 1919

Bakkegården hadde post, butikk og kafé

Paul I. Sletten startet Otta Landhandleri for 90 år sia

Otta Kooperative Handelslag startet i 1919

J.K. Wangen, fra kafé og landhandel til spesialforretning

Bråtås Handel 1954–1970

B. N. Aasen dreiv landhandel i 50 år

Tre generasjoner dreiv Olstad-butikken

Centrum Magasin – en moderne kontor- og forretningsgård

Nyborg ved parken– fra pølsemakeri og kjøttforretning til frukt og tobakk

Samvirkelaget bygde nytt varehus med moderne lokaler

Sletten-huset – Ottabyens eldste handelshus

Gamle Frukten – siste rest av Mostugu

 

Hjellum

Dette bildet fra 1949 viser Otta fra Hjellum med Øvre Ottbragden i forgrunnen.

Otta i 1949 sett fra garden Øvre Ottbragden, seinere kalt Hjellom gard.

Øvre Ottbragden lå på Hjellom

Der ingen skulle tru at nokon kunne bu

Oldemora mistet sønn i steinsprang fra Pillarguri

Østerriksk soldat deserterte i 1945 og slo seg til på Hjellum

Klyphaugvegen

Hjellumvegen

Klebervegen

Raubergvegen og Fjellvegen

Pillargurivegen

 

Hoteller

Daværende Grand Hotel på Otta i 1898.

Grand Hotel som ble bygd i 1890-årene. Hotellet brant ned i 1909, og lå der Solstad kafé er i dag (2009).

Jernbanen åpnet for hoteller på Otta

Otta Hotel: Hotelldriften på Mostugu flyttet til nytt bygg

Sigurd I. Blekastad – stortings-, handels- og hotellmann med sete på Otta

Grand Hotel. brant ned i 1909 og flyttet til skysstasjoen

Trond Loftsgaard – sentral i utviklingen av reiselivet

Knud Trondsen Loftsgaard – lokalpolitiker, hotell- og og handelsmann

Bjørkheim Hotel – med eget avlastningshotell tvers over vegen

Hoteller på Otta gjennom tidene

Grand Hotell brant ned til grunnen

Aasen – Otta Hotel som ble kommunehus for Sel

Ottheim –fra hotell til leiegård og generasjonsbolig

Grand Hotel måtte flytte til skysstasjonen

Otta Hotel ble bygd i sveitserstil

Bjørkheim Hotel etablert av to Skjåk-søstre

 

Hus

Skomaker Resløkkenst hus på Otta

Huset til Thora og Petter Resløkken – skomaker. Det lå der Ottatunet er i dag, vis á vis Pillarguri Café.

Ny artikkelserie om hus på Otta

Otta tuftet på tre garder – Ottekren er en av dem

Bjørkheim Hotel etablert av to Skjåk-søstre

B. N. Aaasen dreiv landhandel i 50 år

Wangen-huset ble satt opp i 1890-årene

Fra kafé i gammelt hus til forretningsgård

Telegrafhuset plassert i bjørkeskogen mellom hotellene

Herskapshus måtte vike for bensinstasjon

Tre generasjoner dreiv Olstad-butikken

Slaktehus på Otta ble rådhus for Sel

Ottheim: Fra hotell til leiegård og generasjonsbolig

Grand Hotel måtte flytte til skysstasjonen

Den første lokomotivstallen stod klar i 1896

Otta Hotel ble bygd i sveitserstil

Bakkegarden bygd med tanke på sentrum Nea lina

Fredheim – ett av Ottas eldste hus

Centrum Magasin – en moderne kontor- og forretningsgård

Sagatun fra kafé og nattegjester til utleieleiligheter

Nyborg ved parken– fra pølsemakeri og kjøttforretning til frukt og tobakk

Bondeheimen – en over tre hundre år gammel bygning

Sørvold – byggestilen var vanlig på 1920-tallet

Havnstad fra 1900 ble utviklet til dagens Pillarguri

Samvirkelaget bygde nytt varehus med moderne lokaler

Sletten-huset – Ottabyens eldste handelshus

Brovold – fra dyrlegebolig til legekontor og rør

Turmo – fra husmannsplass til bolig og forretningsgard

Distriktslege Müller kjøpte tomt i ny kommune

Startet elektrisk forretning på Turmo

Gammel-Turmo, fra husmannsstue med sau- og geithus til bueformede portaler

Loftsgårdsmoen fra mo og skog til Ottas første bydel

Eben Eser – mye mer enn et misjonshus

Flatmo – fra den hundreårige småhusbebyggelsen

Lereggen kjøpte Turmo 2 og satset på fisk

Gamle Frukten – siste rest av garden Mostugu

Historien til mange hus på Otta tatt er tatt vare på

Lensmannsgården lå på grunnen til det planlagte Otta brygge

Hus og folk Nea lina på Otta

Huset der Oline og Steinar Jostuen bodde

Over 100-årig Ottahus måtte vike for parkering

Villa Westend – herskapshus i dragestil

Otta ysteri – 60 år i produsentenes og forbrukernes tjeneste

Solvang på Otta – ungdomshus fra 1898

Nordre Loftsgaard på Otta – med eget hotell på Mysuseter

Kjønnaas-villaen i Lampoligrenda

 

Jernbanen

Otta jernbanestasjon i 1975.

Otta jernbanestasjon med de to kioskene i 1975.

Den første lokomotivstallen stod klar i 1896

Jernbanen åpnet for hoteller på Otta

Den gangen Otta jernbanestasjon hadde hundre ansatte

Lokomotivførerens datter minnes førkrigstidas Otta

Sangen stod sentralt i tredje generasjons jernbanefamilie

Jernbanefolkene var med på å prege Otta

Storstilt 100-årsfeiring av jernbanens ankomst til Otta

Jernbanen sikret seg et stort område på Otta

1954 – Otta feiret jernbanens 100 år

Da Dovregubben løp løpsk

 

Kafeer

Kafé Kvil på Otta.

Kafé Kvil i Mostugugata hadde  værelser for gjennomreisende, faste beboere og middagsgjester. Mange arbeidstagere la spisepausa si dit.

Jon Borres Kafé og Logihus og etterfølgeren Sagatun

Central Café for stamgjester og forbipasserende

Wangen Kafé i et av Ottas eldste hus

Loftsgårds- og Rustenkafeen drevet av samme person

Otta Jernbanerestaurant – ti minutters opphold

Frichs Konditori lokket med ishockey- og kulespill

Ajo Café oppkalt etter kjøpmann Arne Jordet

Solstad startet med å avlaste Otta Hotell

Grand Gjestegård på historisk grunn

Kringen Kafé lå i Bakkehuset

Kafé Kvil hadde hjemmelaget bondekost

Kleivkafeen startet på Koopen og fortsatte ved Parken

Oline Jostuens kaffestuggu for mannens bekjente

Smedkafeen for bønder i byen

Dølastugu ble etablert av sjoavær

Baker Løkke utvidet med konditori i 50-årene

Otta Inn – stedets første kafeteria

Bondeheimen ble startet i bygning fra 1690-årene

Mari Havns hus var forløperen til Pillarguri Café

Brit Klomstad drev hotellbedrift i Storgata

Nyheim – gjestehus med skjenkerett om sommeren

Åses Friluftskafé – ungdommens kafé

Båtevjen – det seinere Elva Kro

Kafeer og losjihus på og rundt Otta i over hundre år

Sagatun fra kafé og nattegjester til utleieleiligheter

Fra kafé i gammelt hus til forretningsgård

Havnstad fra 1900 ble utviklet til dagens Pillarguri

 

Krigen

Dette er et bilde av tyske tropper på Otta i 1940

Tyske tropper på Otta i 1940. Bildet er utlånt av Stig Sørlie Pettersen.

Merket lite de første dagene

Føling med krigen fra 14. april

Dagen startet med flyalarm

Ikke alle fikk beskjed om tvangsevakueringen

Gard etter gard lagt i aske

Tyskerne jaget englenderne nordover

Togene gikk, men posten stoppet

Sju selværer og 30 engelskmenn omkom

Krigsbegivenhetene i Sel 1940

Da krigen kom til Otta – slik jeg opplevde det

Østerriksk soldat deserterte i 1945 og slo seg til på Hjellum

Ved den engelske soldats grav

Krigen preget hans liv

 

Ottas gater og veger

Dette e. et bilde av Otta sentrum i 1950-Ã¥rene,

Otta i 1950-årene.

Nea lina

Müllersgate 

Olav Bismos gate 

Johan Nygårds gate 

Mostugugata 

Skansen 

Nordmogata 

Storgata 

Vognmannsgata 

Skolegata 

Oggo lina

Botten Hansens gate 

Ola Dahls gate 

Engebret Hougens gate 

Wildenveys gate 

Ottekra 

Ottekreberget 

Liavegen 

Kringsjåvegen 

Loftsgårdsvegen, Sygardsvegen og Loftsgårdsbakken 

Nyhusvegen og Kleivrudvegen

Synna brue

Skifervegen

Sliperigata

Brugeilen

Ottheimsalléen

Ottbragdgata

Elvegata

Iver Taugs gate

Selsrogata

Hjellum

Klyphaugvegen

Hjellumvegen

Klebervegen

Raubergvegen og Fjellvegen

Pillargurivegen

Kringbakkom/Blekalia/ Plassjordet

Olav Kringens veg

Kongsvegen

Brattråket

Steindalsvegen

Blekastad

Sinclairvegen

Personer og grupper

Marcello Haugen. Copywrigth: Dag Haugaløkken

Marcello Haugen, Bildet er utlånt av Dag Haugaløkken.

Marcello Haugens opphold og arbeid på Otta stasjon

Olav Kringen – 150 år siden han ble født

Herman Wildenvey – 100 år siden han skrev sin kjente diktsamling på Otta

Sigurd I. Blekastad – stortings-, handels- og hotellmann med sete på Otta

Trond Loftsgaard – sentral i utviklingen av reiselivet

Knud Trondsen Loftsgaard –lokalpolitiker, hotell- og og handelsmann

Rolf Ulvolden trakk historiske selværer fram i lyset

Om selhistorie.no på oppfordring – det starta med et slektstreff

Lokalhistorisk byvandring med brødrene Bakke

Different Eagles – rockebandet som varmet opp for de store

Different Eagles – bandmedlemmene mimrer om pop-eventyret

Differerent Eagles – reunion 2017 (video på YouTube)

Magnus Bismo - skysskar, lasskjører, postbud, pedell, skomaker, salmaker og altmuligmann

Olav Bismo – motstandsmannen som ofret livet for Norges frihet

Skomaker Resløkken holdt til på Østad

Otta Mannskor spredte sangglede i nesten 50 år

Johannes Haugen – lensmann i Sel og Heidal i over 30 år

Botten Hansens gate

Ola Dahls gate

Engebret Hougens gate

Wildenveys gate

Müllersgate

Olav Bismos gate

Johan Nygårds gate

Iver Taugs gate

Olav Kringens veg

 

Sentrum

Dette er et bilde avOtta i 1953.

Otta 1953.

Ottas gater og veger

Kortvarig klondyke på Otta

Nordre Gudbrandsdalens Kreditbank opprettet i 1919

Sel fikk egen sparebank i 1909

Tidsbilder fra Otta anno 1919

Den gang Otta hadde idyllisk hovedgate

Oppveksten på Otta etter krigen

Fra skysstasjon og krambu til hoteller og butikkjeder

Demokratenes Blad: Nord-Gudbrandsdalens første avis startet på Otta i 1939

Bedriftsstafett på Otta i 1950- og1960-åra

Startet Lyn gutteidrettslag på Otta

Otta for nitti år siden

Otta for hundre år siden

Språkblanding på Otta på 1950-talet

Martnasgeneral minnes oppveksten på Otta i etterkrigstida

Steinbuklubben – mer enn en gutteklubb

Steinbuklubben: Hytta skulle være solid

Steinbuklubben: Arrangerte basar med pilkast og skyting

Steinbuklubben overvåket Otta fra Kleivrudåsen

Steinbuklubben:Friidrett om sommeren og langrenn om vinteren

Ottamartnan startet Nea lina i 1897

Vannet stod høyere under flommen i 1938

Otta fekk namnet etter otte

Otta ysteri – 60 år i produsentenes og forbrukernes tjeneste

Posten på Otta tilbake til start

Da OL-ilden kom til Otta for 20 år siden

Ottekreberget – i fotefarene til de gamle skiferarbeiderne

Otta feltpostkontor blir opprettet på Grand

Nea lina ble den nye bydelen

Nyttig lærdom i Losje Kringen av IOGT

Streng skolegang i trettiårene

Hjalp til i håp om en slant eller to

Oppveksten på Otta 1940–1960

Botten Hansens gate

Ola Dahls gate

Engebret Hougens gate

Wildenveys gate

Ottekra

Ottekreberget

Liavegen

Kringsjåvegen

Loftsgårdsvegen, Sygardsvegen og Loftsgårdsbakken

Nyhusvegen og Kleivrudvegen

Müllersgate

Olav Bismos gate

Johan Nygårds gate

Mostugugata

Skansen

Nordmogata

Storgata

Vognmannsgata

Skolegata

Solvang på Otta – ungdomshus fra 1898

 

Synna brue

Dette er et bilde av sørsida av Ottaelva i 1904.

Sørsida av Ottaelva i 1904.

Ottbragden – fra åker og eng til industri og boligområde

Ottheim, eldste bebodde hus Synna brue

Lasterampa på Kongsparten har tjent si tid

Velforening også Synna brue

Gode venner

Vendte tilbake etter 35 år

Selsro får venneforening

Nye omsorgsboliger på Selsro tatt i bruk

Tilfreds leieboer

Mathilde fyller 100 år

Beboere på Selsro på julehandel og kafébesøk

Oppveksten på Kytebruket

Skiidrett og lysløype Synna brua

Bråtås Handel 1954–1970

Skifervegen

Sliperigata

Brugeilen

Ottheimsalléen

Ottbragdgata

Elvegata

Iver Taugs gate

Selsrogata

Vesleelva ved Fettbrua på Otta i 1950.

Vesleelva ved Fetbrua på Otta i 1950.

Øya og østsida av Lågen

Badeplassen ved Fettbrua i Vesleelva

Skøyteby på kvileskjær

"Minne um slage i Kringom 26. august 1612"

Skreden – plassen som måtte vike for E-6

Olav Kringens veg

Kongsvegen

Brattråket

Steindalsvegen

Blekastad

Sinclairvegen