Føling med krigen fra 14. april

"Søndag den 14. april var den dag Sel første gang hadde virkelig føling med krigen, og nu gikk det virkelig op for folk hvor alvorlig situasjonen var", heter det i en dag-for-dag-beretning fra aprildagene 1940 som ble funnet etter provisor Hermann Køhn.

 Av Hermann Køhn

SERIE PÅ 8 ARTIKLER: "I middagstiden begynte nemlig den store ammunisjonstransport fra Raufoss med lastebiler, enkelte biler var ganske godt kamuflert, men det var dessverre så alt for mange som ikke var det, så en hver måtte skjønne hvad slags last de hadde. Det viste sig da også at de tyske flyvere var på vakt. En del fly fulgte transportkollonnen til Otta, kretset over, fulgte transporten opover Ottadalen for en stund senere å returnere uten å ha gått til angrepshandlinger. Så å si samtidig kom 8 store tungt lastede tyske transportfly sydfra i lav høide og fulgte Gudbrandsdalen nordover. Det var disse fly som landsatte fallskjermtropper på Dovre. Denne dag kom kong Haakon med sin regjering til Otta hvor de holdt statsråd. Alt dette bevirket at folk ikke lenger følte sig trygge, de som kunde, flyttet til omkringliggende gårder. De fleste fryktet flyangrep tidlig neste dag, men denne frykt viste sig heldigvis å være ugrunnet.

Mandag 15. april ble allikevel en nervepirrende dag for dem som ble igjen på Otta. De stadige flyalarmer og de mange rykter som svirret, gjorde sin virkning. Om formiddagen spredtes det rykte at fallskjermtroppene fra Dovre når som helst kunde ventes her. Fra brokomandanten ved Loftsgårds-brua utgikk den ordre at alle kvinner og barn skulde forlate Otta. De som kunde komme fra, reiste i hui og hast av sted, og tilbake blev kun de som på grunn av sitt arbeide var nødt til å være der. Dagene mellom 15. og 18. april forløp noenlunde rolig, så en stor del av de evakuerte vendte tilbake igjen. I disse dager kom 6 fremmede lands legasjoner til Otta og blev der en stund. Efterhvert ble det flere og flere norske militære å se.

Torsdag 18. april passerte den første kontingent engelske tropper på vei sydover til fronten. De følgende dager blev en del engelske tropper stasjonert i Otta, de hadde sitt hovedkvarter i Grand. En kveld i uken 14. – 21. april passerte en stor kolonne norske lastebiler med fulle lass Otta og fortsatte innover Ottadalen.

Søndag 21. april i 15-16 tiden gikk det flyalarm. Ett passasjertog på vei nordover blev angrepet av tyske fly ved Eide-broen uten at noen skade ble forvoldt. De første bombedrønn gjorde et ganske sterkt inntrykk på folk, men verre skulde det bli."

(Fortsettelse følger)

Dette er den andre delen i en serie på åtte artikler i en dag-for-dag-beretning fra aprildagene 1940 som selhistorie.no har mottatt av Ellen Signe Sæther fra Romedal i Hedmark.

Hermann Køhn Hun har den etter sin far (bildet), Hermann Køhn (1909-1998). Han kom til Otta i 1939, der han var provisor ved Otta Apotek. Køhn og kona Ragni bodde på Otta til 1962, da de flyttet til Bergen. Køhn var apoteker ved Møhlenpris Apotek i fem år inntil han og og kona flyttet til Lillehammer. Der tok han over Lillehammer Apotek (det seinere Svaneapoteket).

Denne artikkelen ble første gang publisert på selhistorie.no 07.12.2007.