Merket lite de første dagene

"Meldingen i radio om morgenen den 9. april om at også Norge var trukket inn i krigen, hadde man inntrykk av virket meget forstemmende på befolkningen. Tross de mange hendelser som hadde gått forut, lot det til at storparten av folk var uforberedt på denne utvikling", heter det i en dag-for-dag-beretning fra aprildagene 1940 som ble funnet etter provisor Hermann Køhn.

 Av Hermann Køhn

SERIE PÅ 8 ARTIKLER: "Sel merket ganske lite til krigsbegivenhetene i de første dager, og folk tok det hele med stor ro. Av og til hadde man besøk av tyske fly i meget stor høide, men det så ut til at flyene ble betraktet med større interesse enn egentlig frykt, folk kunde likesom ikke tenke sig at de kunne være farlige, hvilket i denne første tiden viste sig å være riktig. Men et tegn på at folk allikevel forstod situasjonen, var at den påbudte blending ble utført med stor nøiaktighet.

I løpet av første krigsuke blev det sammenkalt et møte i Solvang på Otta for å drøfte situasjonen. Møtet besluttet å oprette et førstehjelpskorps med kst. distriktslege Seland som chef. Det ble videre vedtatt å innrede en del av Ottas kjellere til beskyttelsesrum. Kommunedyrlege Tangnes ble valgt til luftvernchef.

På Sel Gamlehjem blev oprettet feltlasarett. Otta Sanitetsforening og Juniorsaniteten under ledelse av søster Marit Eggan gjorde et godt arbeid idet de forarbeidet forbindingssaker til feltlasarettet, skaffet til veie sengeklær og annet utstyr.

En av de første dager ble det oprettet en flyvarslingsstasjon på Pillarguri-toppen. Stasjonen ble betjent av 8-10 frivillige unge menn fra Otta.

Allerede de første dager innfant det sig en hel del evakuerte fra Oslo og byene videre opover. De fleste av disse virket meget opskaket, og dette smittet over på en del av herredets befolkning."

(Fortsettelse følger)

DEL 1 AV 8 ARTIKLER:

Merket lite de første dagene (1)

Føling med krigen fra 14. april (2)

Dagen startet med flyalarm (3)

Ikke alle fikk beskjed om tvangsevakueringen (4)

Gard etter gard lagt i aske (5)

Tyskerne jaget englenderne nordover (6)

Togene gikk, men posten stoppet (7)

Dette er første del i en serie på åtte artikler i en dag-for-dag-beretning fra aprildagene 1940 som selhistorie.no har mottatt av Ellen Signe Sæther fra Romedal i Hedmark.

Hun har den etter sin far (bildet), Hermann Køhn (1909-1998). Han kom til Otta i 1939, der han var provisor ved Otta Apotek. Køhn og kona Ragni bodde på Otta til 1962, da de flyttet til Bergen. Køhn var apoteker ved Møhlenpris Apotek i fem år inntil han og og kona flyttet til Lillehammer. Der tok han over Lillehammer Apotek (det seinere Svaneapoteket).

Denne artikkelen ble første gang publisert på selhistorie.no 05.12.2007.