Rondanes forgård – fjellene og historien

Boka, som kan kjøpes fra blant annet denne nettsiden, forteller historien om Rondanes forgård sine vakre fjellpartier og rike kulturhistorie og har dessuten turforslag i et eget hefte som du kan ta med på tur.

Pris kroner 425 (+ porto/emballasje kr 49)

Vennligst oppgi antall bøker, ditt navn, mobilnummer og fullstendig postadresse. Vipps-krav sendes etter mottatt bestilling. Si fra om du ikke har Vipps. Boken/bøkene sendes når betaling er mottatt. Telefon:61 23 00 14

Boka selges også her:

  • Norli Otta, Vinstra og Ringebu – Joker Sel – Bjørke Gartneri, Kvam – Sjoa Mat og Bensin – Rustugusetra på Kvamsfjellet – Høvringen Landhandleri og Kafé – Mysuseter Servicesenter (sesongbasert)
  • Boka kan også kjøpes direkte av forfatterne med familie, blant andre, Per Erling Bakke, Kjell Arne Bakke og Knut Johan Bakke.

Forside og rygg boka Rondanes forgård

Rondanes forgård ligger mellom Rondanemassivet i nord, Høvringen i nordvest, Gudbrandsdalen i vest, Kvamsfjellet i sør og Mysusæter og Glitterdalen i øst.

Rondanes forgård – ei kulturhistorisk turbok (publisert 09.12.2023)

Se videoen fra boklanseringen i Oslo (publisert 22.10.2023)

Se videoen "Boka Rondanes forgård – fjellene og historien" (publisert 16.10.2023)

Hør NRK-intervju med forfatterne. (publisert 12.10.2023)

Beskriver kulturhistorien

Fjellene og de tidligere setergrendene i Rondanes forgård har en lang historie og mange fine opplevelser og turmuligheter å by på. Så hva med å ta en tur inn i den rike kulturhistorien gjennom denne boka.

Også før turistene for alvor gjorde sitt inntog i Rondane med nasjonalparken fra 1962, var det mange som benyttet området sør og vest for det majestetiske fjellmassivet, i arbeid eller fritid, sommer som vinter. Det er dette som er Rondanes forgård – området utenom villreinens rike.

Vi håper at boka kan inspirere deg til å bli enda bedre kjent i – og med – dette flotte fjellområdet og kulturlandskapet, som har sitt utgangspunkt i de mange setrene og setringen gjennom flere hundre år. Det er skrevet enkeltartikler fra dette området tidligere, men det er ikke laget en helhetlig presentasjon før nå. Takk til alle våre gode hjelpere og de som har skrevet tekster fra dette området tidligere. De er omtalt bak i boka. Der har vi også en ordliste med dialektord.


Har også en rekke turforslag

Dette er først og fremst en bok som forteller historien om dette området, men vi deler også våre egne forslag til sommerturer utenom de sårbare villreinområdene og håper at du kan dra nytte av dem – de oppkjørte vinterløypene gir seg selv. Turtipsene er kun ment som en inspirasjon til turer som du kan ta, og de gir en oversikt over hvilke turmuligheter som finnes med utgangspunkt i hvert område. Vi forteller også litt om fisket, både før og nå. Vær da klar over at fiskebestemmelsene og andre opplysninger i boka er fra 2023 og kan endre seg med tiden. 

Under arbeidet har vi benyttet Kartverkets internettjeneste og app Norgeskart og navnene der, og der det er aktuelt, har vi lagt inn stedsnavn som brukes lokalt. Flere av stiene og råkene som er beskrevet i boka, finnes på kartet, men det er ikke sikkert de er like lette å finne i praksis – så vær forsiktig, bruk GPS eller kart og kompass, følg merkede stier der de finnes og gå på eget ansvar. Området har også en rekke registrerte kulturminner, de finner du ut hvor er ved å søke i appen Hidden eller i Kulturminnesøk på nettet.


Boka er inndelt etter fjellområdene

Boka er delt inn geografisk etter de mange tidligere setergrendene. Vi håper dette skal gjøre det lett å finne fram, både i boka, i kulturlandskapet og i den flotte naturen. Vi er sikre på at du får et fint opphold og minnerike turer i disse fjellene som har så rik en historie. 

Per Erling Bakke og Kjell Arne Bakke


Om oss

Per Erling Bakke (født 1929)
Bilde av Per Erling BakkeLokalhistorikeren har gått utallige turer i Rondanes forgård siden barndommen på 1930-tallet og har selv opplevd fjellets og de tidligere setergrendenes historie på nært hold.

Den tidligere kassereren ved Otta postkontor slo seg på lokalhistorie da han ble pensjonist.

I løpet av de 30 årene som har gått siden, har han skrevet flere hundre artikler fra Sel kommune og fjellområdene i Sel Historielags bøker, i avisa Norddalen og på sitt og sønnen Kjell Arnes nettsted www.selhistorie.no.

Per Erling er en mye brukt lokalhistorisk kilde.  

Bilde av Kjell Arne Bakke

Kjell Arne Bakke (født 1956) 
Den skriveglade Otta-gutten er en ivrig turgåer og er helt fra barnsbein godt kjent i Rondanes forgård.

Kjell Arne driver det lokalhistoriske nettstedet www.selhistorie.no, YouTube-kanalen Gudbrandsdalen, Facebook-siden Lokalhistorie fra Sel kommune og er dessuten en aktiv formidler gjennom en rekke andre kanaler innen Rondanes forgård.

Han flyttet til Oslo for å bli sykepleier, men meldte raskt overgang til journalistikken. Som  journalist og kommunikasjonsrådgiver har han  i over 30 år formidlet helserelatert stoff til det norske folk.

Utgiver: Lokalhistorikeren Kjell Arne Bakke