Lie-huset – blant Ottas eldste bolighus

Otta sentrum har spor fra ulike tiders byggestil. Bebyggelsen fra starten var for det meste frittliggende en – og to etasjers bolighus, bygd i tre, reisverksbygg. I 1992 ble flere bygninger vurdert verneverdige. Ett av disse var Storgata 6, huset der Anton (1911–1972) og Klara Lie (1911–2007) med familie bodde. Huset var bygd i 1913 og i 2022 ble eiendommen solgt til Dølastugu Eiendom AS, eierselskapet bak kjøpesenteret Amfi Otta.

Av Per Erling Bakke

Storgata 6: Dette bildet av Lie-huset er fra 1915, men snart kan det stå for fall. Foto: H.H. Lie/DSS, Maihaugen

Huset har vært i Barnål- lekta fra 1913 i det det var året da Ole P. Nymoen ga bygsel til Ingrid Otbrat ved festeavtale på 5 ar jord for 86 år med kr. 250 og årsavgift kr. 5.

Etter Ingrids død i 1930 overtok hennes søskenbarn Ragnhild Barnål og ektefellen Hans Barnål, eiendommen. De bodde imidlertid ikke der og i 1941 overdro de eiendommen til datteren Klara Lie.

Anton smed

Her bodde familien på fire «i alle år». Anton Lie var smed, ansatt hos Sigvard Svendsrud som dreiv smie like nord for Otta Ysteri. I 1941 tok han over driften av smia. I 1949 kjøpte han tomt nord på Østlandskejordet som i skatteregisteret er anført med eiendomsnavnet Skansen. Der etablerte han seg på nytt, etter å ha flyttet et tidligere lagerbygg fra krigens dager dit. Her hadde han, foruten smie, også lokaler for utleie til lokale bedrifter.


Påbygg

 I 1966 ble familiehuset, i skatteregisteret kalt Lomoen, påbygd og foretatt ombyggingsarbeider på den gamle delen av huset. I 1996 overtok døtrene Ragnhild og Astrid eiendommen, og to år seinere ble den innløst og dermed var festenummer og festekontrakt avløst av tinglyst skjøte med gards - og bruksnummer 220/ 306.


Endring på gang

Eiendommen ble i 2016 solgt til Sel kommune og i første kvartal 2022 ble den solgt til Dølastugu Eiendom AS.

 På sikt står det 109 år gamle huset klar for fall og hvor tomtegrunnen blir del av det pågående utbyggingsprosjektet i Otta sentrum øst.

De siste tiårene har området, bedre kjent som Nea lina, endret seg hvor hus er revet og tomtegrunnen utbygd til forretnings – og leilighetsbygg. I kjølvannet av at Otta ble by i 2000 er det i denne bydelen i de siste 15 år revet 10 bolighus. Her hadde beboerne sin egen hageflekk - der de sådde, plantet og høstet fra egen jord.

Kilder:

  • Arkivverket, Nord - Gudbrandsdal tingrett, grunnbok
  • Kartverket
  • Fylkesmannen i Oppland, innløsing av festetomt, 1997
  • Gåmålt og nytt frå Sel, Sel Historielag 2010, Ragnhild Lie

 

Smia hans Anton Lie

Annonse fra Anton Lie i et blad rundt 19??.

 

Storgata 6

 

Dette bildet av Lie-huset er fra 1915, men snart kan det stå for fall. Foto: H.H. Lie/DSS, Maihaugen

 

Otta 1955

Otta i 1955. I det nærmeste kvartalet ses både Betel og Syrrist- og Lie-huset, og i forgrunnen ses huset der Anton Lie hadde smie. Bildet finnes i Sel Historielags fotosamling. 

Lie-huset i 2021

Foto: Kjell Arne Bakke