Betel lå tidligere i Storgata 10

Sel Baptistmenighet har lange tradisjoner på Otta. Den 16. februar 1902 ble bedehuset innviet og dermed var det mindre aktuelt med full neddykking i den kalde Otta elva når nye medlemmer skulles døpes.

Av Per Erling Bakke

Utenfor Bethel, senere kalt Betel: Bak fra venstre: Olaf Rakstad, Iver Rakstad, ukjent, ukjent, Marit Sørensen og predikant. Foran fra venstre: Ingrid Rakstad Evenstad, Kari Syrrist Sørhaugen, Kari Lien, Magnhild Rakstad (g. Bråtå), Anna Syrrist og Arne Svendsen. Bildet er utlånt av Magnhild Syrrist og kommer fra Sel Historielags fotosamling.

Flere og større bilder nederst på siden.

Sel Baptistmenighet har lange tradisjoner på Otta. Den 16. februar 1902 ble bedehuset innviet og dermed var det mindre aktuelt med full neddykking i den kalde Otta elva når nye medlemmer skulles døpes.

Tiltaket med å skaffe tomt ble tatt i 1899 og fra søre Loftsgård solgte Knud Loftsgård en forholdsvis stor tomt som ved utskillelsen ble gitt gards – og bruksnummer 220/15. Forstander fra starten var Engebret Larsstuen. Han var fra Larsstugu, husmannsplass under Nordre Kringen, like nord for Otta.

I 1909 fradeles og selges ett stykke tomt: Næprud, gards - og bruksnummer 220/ 20 (Syrrist, Storgata 8).


Tømrastugu

Menigheten hadde mange medlemmer og fra nedre Dahle ble det kjøpt en tømmerbygning som ble ført opp på den nykjøpte tomta. Folketellingen 1910 viser at dette året var det bosatt ni familiemedlemmer på Betel.

Med tiden ble bygningen påbygd med en etasje og bordkledd. Møtelokalet var i andre etasje i en forholdsvis romslig sal. Her var ei sene hvor det var et dåpsbasseng nedsenket i gulvet med tilkobling til vanninntak. På langveggene var anrettet små avlukker for omkledning. I første etasje var noen få rom for utleie som familiebosted.

Menigheten ble ledet av en forstander/predikant. Foruten de vanlige menighetsmøtene var det sammenkomster for barn med blant annet sløydarbeid, juletrefest og søndagsskole hver søndags formiddag. Kort sagt: Ett populært tiltak for stasjonsbyens unge garde.


Baptistpresten

Sel Baptistmenighet har hatt mange forstandere og predikanter gjennom årene.

En av de var pastor Johan Grønbech fra Trondheim. Han kom til Otta like før krigen og var forstander fram til fredsåret 1945.

Grønbech var ung og initiativrik. Foruten det vanlige menighetsarbeidet med blant annet søndagskole arrangerte han sommerleir for barna. Den var på ei seter på Høvringen. Herfra gikk de turer, blant annet til toppen av Formokampen. En av deltagerne skrev seinere: Grønbech fikk bety mye for oss barn og unge før og under krigen.

Herman Køhn, provisor ved Otta Apotek, skrev aprildagene 1940 en dag – for - dag beretning: Krigsbegivenhetene i Sel 1940.

I resymeet skriver han:

Av de som i denne for herredet så vanskelige tid utførte et dyktig og uegennyttig arbeide, bør særlig nevnes sanitetsforeningene og førstehjelpskorpset; av enkeltpersoner bør nevnes pastor Johan Grønbech.


Forretningsdrift i 1ste etasje

Etter at det i første etasje ble slutt med familiebolig har lokalene vært leid ut til forskjellige forretningsforetak. I 1966 ble den søndre delen ut mot Storgata, leid ut til Otta Foto hvor fotograf Hedlund dreiv sin forretning i mange år. Med inngang fra Olav Bismosgate ble det seinere innredet et mindre lokale. Her dreiv Martha og Oddvar A. Rusten sin tekstilforretning inntil de flyttet til Mostugugate 5 (Kvil) hvor de fortsatte under firmanavnet Rusten Tekstil.

Tidlig på 1970-tallet etablerte frisør Rolf Myhre seg med en ansatt i de samme lokalene under firmanavnet Otta Frisørsalong. Seinere flyttet han over gata, til Storgata 5 ( Slettenhuset) hvor han fortsatte i større og bedre lokaler under nytt navn, Centrum Frisør.

I ettertid har lokalene vært leid ut til forskjellige mindre virksomheter.


Ny baptistkirke

 Betel og virksomheten der var en viktig del av det kristne arbeidet i Sel. I 2016 tok menigheten over eiendommen Eben Ezer i Mullersgate 19 fra det tidligere Otta Indremisjon. Overdragelsen var gave med ansvar å betjene ett mindre lån. Menigheten har mange medlemmer, blant annet fra flere nabokommuner, og som ved felles arbeidsinnsats nå driver sin virksomhet i en nyrestaurert baptistkirke.

Gamle Betel er solgt hvor de nye eierne driver restaurering for ny virksomhet, visstnok et nytt spisested.

Kilder:

  • Arkivverket, Nord - Gudbrandsdal tingrett, grunnbok
  • Otta gjennom 100 år, Sel Historielag 1996
  • Selhistorie.no
  • Odd Bakke, notater
  • Muntlige informanter

 

Bryllup på Betel omkring 1930

Utenfor Bethel, fra bryllupet til Signe og Jo Hullet. I to perioder var han forstander i menigheten. Bildet ble opprinnelig utlånt av Theodor Andersen og finnes nå i Sel Historielags fotosamling.

 

Utenfor Bethel, senere kalt Betel

Bak fra venstre: Olaf Rakstad, Iver Rakstad, ukjent, ukjent, Marit Sørensen og predikant. Foran fra venstre: Ingrid Rakstad Evenstad, Kari Syrrist Sørhaugen, Kari Lien, Magnhild Rakstad (g. Bråtå), Anna Syrrist og Arne Svendsen. Bildet er utlånt av Magnhild Syrrist og kommer fra Sel Historielags fotosamling

 

Sommerleir på Høvringen  

Utflukt til Formokampen. Helt til høyre: Johan Grønbech, foran: ukjent dame, men trolig fra menigheten. Mange av disse barna var fra sør for Ottaelva, blant andre Andres Kyte, som hadde bildet. Han står øverst, nummer to fra høyre

 

Tidligere Betel i 2022

Det tidligere Betel med baptistkirken som i 2016 ble flyttet til EbenEzer i Müllersgate 19 som baptistmenigheten overtok fra Otta Indremisjon. Foto: Kjell Arne Bakke

 

Otta i 1955

 

Betel er her tredje hus i Storgata sett fra nedre høyre hjørne i bildet.