Olav Kringen-markeringen på Otta

Lørdag 30. april 2022 var det et flott arrangement i regi av Sel Historielag på Otta for å markere at minnesteinen etter Olav Kringen var flyttet hit fra Vestre Gravlund i Oslo: først en markering i Jernbaneparken, så kåseri på Thon Hotell Otta.

Om Olav Kringen på YouTube-kanalen Gudbrandsdalen:

Les også talen av fylkesleder Iver Erling Støen under arrangementet i Jernbaneparken

Olav Kringen

Disse belyste Olav Kringens liv under arrangementet i Jernbaneparken:

* Dag Erik Pryhn, leder av Sel Historielag

* Sigurd Lie, bonusbarnebarn til Olav Kringen

* Iver Erling Støen, fylkesleder i LO-Innlandet

* Astrid Aspaas, styremedlem i Sel Historielag

* Eldri Siem, ordfører i Sel kommune

* Otta Musikkforening

Etterpå var det et arrangement på Thon Hotell Otta, ledet av Truls Gjefsen, der Kjell Arne Bakke hadde et kåseri om Olav Kringen (bildet).


 

Markeringen i Jernbaneparken


 

Presentasjonen til Kjell Arne Bakke på hotellet


 

Talen ved avduking av Olav Kringens minnestein

Av regionleder Iver Erling Støen i LO Innlandet

Gjennom sitt liv og virke har Olav Kringen hatt stor betydning for norsk arbeiderbevegelse og regnes som en pioner på området.

Han var husmannsgutten som ble en språkmektig internasjonalist, med et stort nettverk av kjente sosialister i en rekke land, fra Tyskland, Italia, Storbritannia og Russland, og han regnes som den norske arbeiderbevegelsen sin fremste stemme i internasjonal sammenheng rundt det forrige århundreskiftet.

«Hjem» for Kringen, var her i Sel. Han ble født, og vokste opp, på husmannsplassen Larsstugu, under Nordre Kringen. Plassen omtales også som Kringeneie. Her startet han sitt arbeidsliv, som landarbeider, tømmerhugger og fløter, før han utvandret til Amerika 20 år gammel.

Det er ikke kjent at Kringen fikk noen skolegang i Norge ut over folkeskolen. Men at han var glad i å lese er kjent, så et par lærere på folkeskolen lot han låne bøker fra sine egne boksamlinger. Men, i Amerika tok Kringen lærereksamen og underviste både i Minnesota og i Dakota, før han begynte som journalist i Amerikanske og Norsk- Amerikanske aviser.

Etter ti år i Amerika, vendte Kringen hjem til fødelandet. Meningen var å vende tilbake til Amerika, men partivenner fikk overtalt ham til å begynne i Social-Demokraten (idag Dagsavisen), som den gang var en fattig avis. Han ble værende i Norge, og jobbet som journalist og redaktør i flere andre aviser.

Ut over sitt arbeid, ble Kringen også aktiv i politikken, og satt i bystyret i Kristiania i fire år. Og som den dyktige organisatoren han var, var han også sterkt medvirkende til opprettelsen av en rekke partilag og foreninger, og var blant annet en av initiativtakerne til ungdomspartiet, som vi i dag kjenner som AUF.

I 1900 var Kringen utsending til den internasjonale sosialistkongressen i Paris. Der var han blant forslagsstillerne til Den 2. internasjonale, som ble stiftet dette året, og han var norsk representant i internasjonalens byrå fram til 1906.

Kringen var også en svært produktiv skribent, også utenom journalistvirket. Han skrev en rekke pamfletter, ga ut to romaner og en diktsamling. Han oversatte fagbevegelsens kampsang nummer en, «Internasjonalen», til norsk.

I tillegg til utstrakt opplysningsvirksomhet, oversatte han en rekke publikasjoner, orienterte om arbeiderbevegelsen i andre land, og han skrev kampsanger og bøker om sosialdemokratiet. Han var også aktiv med å holde foredrag og var lærer ved den sosialistiske aftenskolen fra oppstarten.

Kjærligheten til Gudbrandsdalen beholdt Kringen hele livet. Så ofte han hadde anledning, besøkte han hjemplassen sin. Han fikk bygget Villa Kringen i 1910, som lå på den tidligere boplassen Flekken, rett nord for Sinclair- støtta her på Otta.

De lange okkupasjonsårene ble også tilbrakt der, sammen med kona Christiane. Huset ble revet i 1950, men historielaget har overtatt, flytta og restaurert hans skrivestue, som han kalte Trianon, etter et lystslott i Versailles i Frankrike. Tid tilbrakte Kringen også på hytta si på Kringseter, hvor han fisket og var friluftsmann.

Det er i år 71 år siden Olav Kringen gikk bort, 84 år gammel.

Når vi i dag skal avduke minnesteinen for Olav Kringen, er det på sin plass å takke Sel Historielag, arbeiderbevegelsen i Sel og Sel bibliotek for det store arbeidet som er lagt ned for å få til dette. Steinen kommer fra Vestre Gravlund, hvor han er gravlagt.

Steinen ble første gang avduket på arbeidernes internasjonale demonstrasjonsdag, 1. mai 1953, to år etter hans død. Det var Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon, Det Norske Arbeiderparti og Arbeiderbladet som reiste ham dette minne.

«Han elsket Gudbrandsdalen like høyt som han elsket sine bøker», kan vi lese i minneordene etter Olav Kringen, og med denne minnesteinen på plass her på Otta, kan vi si at «Åndshøvdingen fra oppi dalom» har kommet hjem.

Takk!