Otta i rivende utvikling – river gammelt og bygger nytt

Otta sentrum øst, bedre kjent som Nea lina, er i ferd med å endre sitt gamle miljø og særpreg: Private og offentlige bygninger rives og nye store bygg reises.
 

Av Per Erling Bakke

Denne artikkelen ble skrevet midt under rivingen av flere gamle bygninger på Otta, våren og sommeren 2022.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Bygget der Otta Auto holdt til, ble nylig revet. Foto: Palmar Ruste

 

Siden høsten 2021 har mye skjedd på Otta. Sel kommune bygger ny barneskole og flerbrukshall, og Dølastugu Eiendom AS utvider sitt kjøpesenter, Amfi Otta, og bygger ut arealet fram til det tidligere Otta Auto. Med dette videreutvikles Otta som en attraktiv og bærekraftig by for lokalbefolkning, næringsliv, utenbys hytteeiere og besøkende.

De aktuelle eiendommene som Sel kommune river, er Otta Samfunnshus1, bygd i 1968, og den tidligere Otta Spesialskole som ble tatt i bruk høsten 1967. Skolen ble avviklet i 19922, mens tilbudet på Elvebakken fortsatte som aktivitet – og bosted for psykisk utviklingshemmede. Med ny HVPU- reform flyttet beboerne i 1991 til egne leiligheter i et bofellesskap i Selsrogata 1 A3, mens aktiviteten på Elvebakken fortsatte som tidligere. 

Sel kommune tar sikte på at nyskolen skal stå ferdig og tas i bruk skoleåret 2022–2023. Gammelskolen var bygd i 1922 og tatt i bruk i 1923. Med andre ord: 100-årsjubileum!


Østlandske Steneksport AS solgte tomter


Bygningene som rives i Olav Bismosgate og Müllersgate er tidligere private eiendommer som alle er utskilt fra gardsnummer 220, bruksnummer 38 som tilhørte A/S Østlandske Stenexport4, i daglig tale kalt Østlandske. Bedriften var en stor eiendomsbesitter på Otta. 

I 1918 kjøpte bedriften et større areal fra Søre Loftsgård – Kleberheim som lå på Loftsgårdsvolden nord for dagens Storgate.

Rettighetshaver til de berørte eiendommene er Dølastugu Eiendom AS, som kjøpte dem i årene 2011–2019.

Solheim bygget før krigen
Eiendommen Solheim – gårdsnummer 220, bruksnummer 98 – ble skylddelt 6. februar 1937 og registrert i matrikkelen 25. februar samme år. Kjøper var Olav Pedersen. Han flyttet med tiden fra Otta og eiendommen ble overtatt av Ragnhild og Einar Pedersen. Ragnhild var frisør og dreiv her egen salong.

Eiendommen ble i 1961 solgt til Fred Dohrn. Her hadde han også kontor for sin virksomhet som entreprenør. I 1966 kjøpte Jorunn Holen eiendommen5. Med relativt stort areal utvidet hun og ektefelle Hans Holen eiendommen i 1973 ved bygge en to etasjers enebolig. 

Eiendommen i Olav Bismosgate 23 ble seinere overtatt av Syver Holen. 
Med Dølastugu Eiendom AS som ny eier fra 13. januar 20156 ble eiendommen sanert i slutten av januar 2022. Ved arbeidet ble det i byggegrunnen funnet en bibel. Den var i forholdsvis god stand. Den var trykt hos Grøndahl og Søn i 1886.


Nordstrand påbygd ved krigsslutt


Einar Hedlund kjøpte eiendommen (gnr. 220, bnr. 99) i 1942 av Paul Nymoen. Den var på 321 kvadratmeter7.

I november 1949 søkte Hedlund bygningsrådet om å bygge på andre etasjen på et lafta hus som sto på tomta. Tegningene viser foruten leilighet, også lokaler i første etasje for fotoforretning. Den besto av arbeidsrom, mørkerom, atelier, rammeverksted, butikklokale, gang og toalett8.

Greta Myhre (født Hedlund) forteller at hennes far kjøpte det gamle tømra huset fra ei nabobygd. Det ble satt opp på denne tomta, trolig mellom årene 1942 og 1945. Her bodde familien inntil påbygget var ferdig til innflytting.


Otta Foto 


I dette bygget (Nordstrand) dreiv Einar Hedlund sin fotoforretning under firmanavnet Otta Foto. Kåre Svendsen gikk i lære hos Hedlund og ble ansatt. Per Erik Hedlund (Pelle) gikk også i lære der, og da faren døde førte han driften videre under samme firmanavn. Butikkdriften ble i 1965 flyttet til lokaler i Betel-bygningen i Storgata, mens fotoatelieret fortsatte som før. Fotoforretningen ble betjent av Else Hedlund. 

Otta Foto ble nedlagt i 20029. Tiden for framkalling og kopiering av bilder var ved veis ende, og Pelle var for lengst blitt pensjonist.

Dølastugu Eiendom AS ble ny eier av Nordstrand fra 12. juni 20196. Saneringen av huset ble gjort i slutten av januar 2022. Det viste seg at isolasjonen var sagflis, som fortsatt var vanlig på slutten av 1940-årene.
 

Åboen bygde tomannsbolig 


Eiendommen (gnr. 220, bnr. 135) ble utskilt fra Østlandske den 30. mai 1945. På eiendommen bygde landpostbud Svein Åboen en tomannsbolig. Eiendommen var på ca. 750 kvadratmeter10.

Svein Åboen fikk et problem da planene om høgbrua over Otta ble presentert. Slik planene forelå ville huset hans komme veldig nær den framtidige brua. Trafikken over brua, der riksveg 15 starter, ville skape store støyplager for familien. Han tok kontakt med bygningsrådets formann som forsto problemet og tok saken opp med Vegvesenet. Mot alle odds gikk saken igjennom, og traseen ble justert noen meter nordover. I tillegg fikk Åboen også nye, støydempende vinduer11.

I 2005 solgte Åboens to døtre eiendommen til firmaet Traasdahl og Lunde på Dombås. Dette var et entreprenørselskap som brukte huset som base med kontor og bolig for ansatte – og med stort uteareal for parkering av egne kjøretøy og maskinpark.

Dølastugu Eiendom AS ble ny eier av denne eiendommen den 23. desember 20116, og huset ble revet i slutten av juni 2018.


Bruheim ble delt fire ganger


Bruheim hadde gårdsnummer 220, bruksnummer 100, og var også utskilt fra Østlandske. Den første skylddelingen av i alt fire skjedde den 4. november 1930 med tinglysing 15. november. Eiendommen ble gitt navnet Bruheim med bruksnummer 81.

Ny skylddeling ble foretatt 19. november 1932 og tinglyst 3. desember samme år. Dermed var eiendommen utvidet med Bruheim 2.
Nok en skylddeling ble foretatt 25. februar 1937 og eiendommen ble gitt navnet Bruheim 3. 

En fjerde skylddeling viser ytterligere en eiendom, Bruheim 45.


Otta Auto


Jakob H. Kleiven så tidlig mulighetene for å starte eget bilverksted på Otta. I 1928 startet han i Grandlåven på Sygard Loftsgård. Låven ble seinere brukt som garasjer for hotellets gjester.

Med sentral tomt på Loftsgårdsvolden, i dag en del av Otta sentrum øst, startet han i 1931 byggingen av verksted og bolighus. Behovet for et verksted var til stede, og han tok inn to-tre lærlinger12, og allerede i 1932 kjøpte han ei tilleggstomt. Fem år seinere utvidet han eiendommen ved å kjøpe nok ei tilleggstomt. Transaksjonene viser at det var en positiv utvikling av verksteddriften. En annonse fra midten av 1930-tallet viser firmanavnet: 
Otta Auto – Verksted, Jakob H. Kleiven.

Foruten bilreparasjoner, står han nå også til tjeneste med servicebil. Telefon 84 var et nummer som fulgte bedriften i mange tiår. Og før tiåret var over, hadde han utvidet arbeidsstyrken til fem ansatte. 


Ble også bilforhandler 


Med den positive samfunnsutviklingen de første tiårene etter andre verdenskrig ga dette de fleste bedre levestandard. I 1960 var det slutt på kravet om kjøpetillatelse for nye biler. Bilbransjen hadde etablert seg for import. En av disse var Harald A. Møller i Oslo som hadde importen av Volkswagen, bedre kjent som Folkevogna og bobla. Møller sto for den største markedsandelen dette året, da han hadde 22,4 prosent av importen i Norge. Utover i 1960-årene gikk importen i favør av folkevogna, og i 1964 lå bobla på topp med 10.092 registrerte biler av i alt 55.32613.

Møller trengte en forhandler i Norddalen for å følge opp framgangen med bobla, og i 1960 ble Otta Auto forhandler12. Bruktbil var også en del av tilbudet. Med dette hadde Kleiven, foruten å tilby reparasjoner, oppretting og lakkering, blitt bilforhandler. I tillegg ble det også drevet med utleie av biler og minibuss.

I 1964 inngikk Jakob Kleiven en tiårs kontrakt med Sel kommune om leie av 60 kvadratmeter i garasjebygningen til brannstasjonen like ved5.


Olav Kleiven tar over


Ved skjøte av 4. november 19655overtok Olav Kleiven (28 år) eiendommen og førte verksteddriften og bilsalget videre. Otta Auto var på denne tiden, ved siden av å være forhandler av Volkswagen, også autorisert forhandler av Dodge og lastebilmerket Magirus. Med tiden ble bedriften også Audi-forhandler.

Gjennom årene utviklet Otta Auto eiendommen i tråd med tidens krav. Verkstedet ble ombygd og påbygd flere ganger. Etter hvert ble det bygd en utstillingshall for biler ut mot Storgata. Arbeidsstyrken varierte gjennom årene, men på det meste var det omkring 20 ansatte. 

I oktober 1989 ble bedriften rammet av brann i opprettings- og lakkeringsverkstedet. I lokalene var det lagret lastebildekk og hundrevis av liter med lakk. Også en del biler ble flammenes rov. Verkstedhallen, som var oppført i 1975, ble totalskadet. Dette var en søndag ettermiddag, og de seks som arbeidet der var naturlig ikke på jobb denne dagen14.


Killi overtok


I 2004 ble bedriften overtatt av Killi Bilsenter gjennom Autoinvest AS Otta, som kjøpte alle aksjene i Otta Auto. Driften fortsatte som før i samme lokaler og med samme arbeidsstyrke. Lokalene ble leid av OK-Eiendom som var eid av Olav Kleiven.

Fra 18. februar 2008 ble bedriften innlemmet i Killi Bilsenter AS, som inntil da hadde drevet bilfirmaet som en egen enhet. Verksted, kundemottak og delelager for Volkswagen og Audi ble flyttet til Killi Bilsenters lokaler i Skansen. Det som ble igjen i den gamle bedriften var salgsavdelingen for nye og brukte Volkswagen og Audi. Tolv av arbeidstokken på 15 fulgte med på «flyttelasset», mens lokalene ble brukt til kontorer og redningstjeneste15.

Dermed var bedriften som Jakob Kleiven startet så smått i 1928, og etter hvert bygde ut og videreført av Olav Kleiven, blitt historie.

Otta Auto var en hjørnesteinsbedrift som styrket Otta som et lokalt og regionalt senter for handel, service og tjenesteyting.
 
Dølastugu Eiendom AS ble eiendomshaver den 9. mai 20176, og bygningsmassen ble revet i januar/februar 2022.

 

Kilder:

 (1) Otta2000.com, Forsamlingslokaler på Otta

 (2) Gåmålt og nytt frå Sel, Sel Historielag 2010, side 304

 (3) Selhistorie.no, Ottbragden fra åker og eng til industri og boligområde

 (4) Nord-Gudbrandsdal sorenskriveri, grunnbokinformasjon for Søre Loftsgård 220/2

 (5) Digitalarkivet, Nord-Gudbrandsdal sorenskriveri, grunnbok

 (6) Statens Kartverk, grunnbokutskrift, rettighetshavere til eiendomsrett

 (7) Statens Kartverk, informasjon fra matrikkelen, næringsgruppe: Bolig

 (8) Sel kommune, Otta bygningsråd, møtebok 03.11.1949

 (9) Gåmålt og nytt frå Sel, Sel Historielag 2010, side 182

(10) Sel kommune: gnr. 220 bnr. 135. Eierskiftemelding november2005

(11) Gåmålt og nytt frå Sel, Sel Historielag 2018, side 255

(12) Gåmålt og nytt frå Sel, Sel Historielag 2010, side 179

(13) Norske Bilfavoritter, Cappelen Damm AS, 2013

(14) Dagningen 16.10. 1989

(15) Gudbrandsdølen/Dagningen (GD), 29.06. 2004 og 10.01. 2008

 

Muntlige kilder:

Jorunn Holen

Greta Myhre f. Hedlund)


Otta Auto etter krigen. Foto: Sel Historielags bildesamling

Holen-bygningene før rivingen. Foto: Palmar Ruste

Holen-eiendommen etter rivingen. Foto: Palmar Ruste

Hedlund-huset før rivingen. Foto: Palmar Ruste

 

Hedlund-huset under rivingen. Foto: Palmar Ruste

Åboen-huset før rivingen. Foto: Palmar Ruste

Åboen-huset under rivingen i 2018. Foto: Kjell Arne Bakke

 Otta lenge før kjøpesenteret ble bygget. Foto: Sel Historielags bildesamling