Minnesteinen over Helge Frøisland

Denne minnesteinen er reist i skogen ovenfor Øvre Havn på stedet der Frøisland ble funnet sommeren 1945. Minnesteinen er en av fire som minner oss om motstanden mot tyskerne under andre verdenskrig.
 

Av Per Erling Bakke

Artikkelen fortsetter under bildet.

Det var folksomt i skogen nordøst for Øvre Havn, da minnesteinen etter Helge Frøisland ble avduket søndag den 4. august 1946. Bildet er lånt av Stein Tore Havn Karlsen. Foto: Mathias E. Havn

Dette står på plaketten:

Helge Frøisland falt her 29.3. 1945 for Norge


Mange deltok under avdukingen


Det var folksomt søndag 4. august 1946, da telegrafbestyrer og motstandsmann Wilhelm Eckhoff ønsket velkommen. 

Sel Musikkforening, dirigert av Østen Toft, innledet høgtidsstunden, etterfulgt med sang av Otta Mannskor og Otta Damekor.
Eckhoff holdt avdukingstalen der han skildret sitt samvær med Helge Frøisland og fortalte om hans arbeid for Norges sak.

Etter avdukingen ble det sunget «Alltid freidig når du går». Det var takketale på vegne av Frøislands søster, og det ble lagt på krans ved bautaen fra den tidligere distriktskommandoen for både Hjemmefronten og Sivilorganisasjonen.
Høytideligheten ble avsluttet med «Ja vi elsker», før alle gikk til Øvre Havn hvor det også var avduking av minnestein, het det i Gudbrandsdølen 5. august 1946.


Kom fra Lillehammer


Helge Frøisland var født 17. oktober 1923 i Oslo. Han var student og bodde på Lillehammer. Tanken var at han skulle studere jus når krigen var over, for seinere å bli journalist. Under okkupasjonen var han med i Milorg og lå i dekning i steinbua Mexico fra 22. juni 1944, ifølge et spesialnummer om våre falne i VG (vg.no/spesial/2015/vaare falne/).
 

Dette bildet er fra seremonien ved minnestøtta etter Helge Frøisland, som ble skutt av tyskerne på dette stedet i nærheten av Øvre Havn. Bildet viser muligens Frøislands familie. Ola E. Havn stående til venstre. Bildet er lånt av Stein Tore Havn Karlsen. Foto: Mathias E. Havn

Minnestøtta etter Helge Frøisland, avbildet i 2016. Foto: Stein Tore Havn Karlsen