Mysuseter: Setringen og setervegene

Videoer: Arne Jørgen Rønningen har laget tolv videoer om setringen på Mysuseter og vegen dit. I disse videoene fra 2002 tar han med seg Syver Ulvolden og Oskar Rønningen på tur på fra Selsverket til Mysuseter og lar de fortelle historien om stedene de oppsøker. 

Video 1 – Historier langs Setervegen fra Ulvolden på Selsverket til Uladammen


Video 2 – Historier langs Setervegen gjennom Uldalen til Flatlie


Video 3 – Setervegen fra Flatlie til Mysuseter – Måssåtaking – Rondvassbu - Gamle hytte

 

Video 4 -  Skreddarstuggusetra – Bottsetra – Kleivmellomsetra – Erlandstuggusetra – Finsletthaugen


Video 5 – Ulvoldsetra - Siste budeia – Seterdrift - Setring i april 1940 -  De eldste hyttene. Mjølkekjøring med hest – Huldrehistorie - Rondane Høyfjellshotell – Ottekrasetra - Intervju på Leirholsetra med Mari og Engebret Teighagen.

 

 

Video 6 – Intervju på Leirholosetra med Mari og Engebret Teighagen - Nørdre Kleivmellomsetra. Turisthytta og Ola Gundersen Moen - Butikkhistoria – Holesetra – Krigshistorier – Hytter i Holehaugen – Mjølkehenting – Skjennasetra – Gamle foto – Nordgard-Loftsgardsetra – Mysuseter Fjellstue

 

 

Video 7 – Mysuseter Fjellstue og Jakup Loftsgard – Historier om seterslåtten på kveene – Måssåtaking og måssålynning – Moltefjellet – Ysting og ystved – Graving av vegen innover til Ula – Buferdsdagen – Spøkelse og hulder – Nye Rondanevegen - Peer Gynt fra Sel 

 

Video 8 – Ola G, Peer Gynt og Rondvassbu – Heimreise frå sætern – Forkjøring om vinteren – Vintersetring – Møkkaspredning om våren – Lokale som arbeidde for hyttfolk – Ragnar og Tora Høgste – Ysteri på Otta og mjølkekjøring – Gjeitsisetra – Havnsetra – Mosetra

Video 9 – Havnsetra og Mosetra – Gamle bilder – Salg av mjølk og rømme til byfolk – Seterstevne -   Fedrift til Musvolddalen – NRK og Francis Bull på Havnsetra – Jakupstadsetra – Intervju med Kari og Engebret Ulvolden på Bottsetra – Sterk spøkelseshistorie – Krigshistorie – Professor Kristine Bonnevie – Klasseforskjell bygdafolk og byfolk – Måssåkjøring ned Tjønnbakken

 

Video 10 – Om Mosetra og Havnsetra – Siste fangsmannen på Mysuseter Imbert Nedre-Havn – Om tatere – Påska 1927 – Utskiftinga av Selsverket Sameie – Jakupstadsetra – Kristiansenhytta i Berget – De gamle hyttene rundt Havnsetra – Skylddelingsforretninger før i tida – Ulastuggu – Historie fra Ultunga – Barn på setra i nyere tid – Ola Nyhusom - Nyhussetra – På spritlån i Bødtkerhytta

 

Video 11 – Ola Loftsgård – Bødtker – Skirenn – Slalomrenn ved hotellet – Pungsetrene – Setra til Nedre Dahle - Ragnhild Grønn – Geitemelking – Gamle foto – Foss si hytte ved Ranglartjønn – Veggumsetra – Kunstnere fra Veggum – Blekastad til seters i april 1940 – Måssålynning – Første slipesteinen på Mysuseter – Våpeninstruksjon under krigen – Ultungsetra – Ultungmæinn – Ultungbrua – Holmsen og Ultunga – Rishovd og Ultunga – Vinterleggo i Ultunga – Historier fra Ultunga 

 

Video12 – Historier fra Ultunga – Gjetargjenta som omkom - Kåshullet – Syver forteller selvlaget eventyr - Dambruddet i Ultunga – Fisking i Vesle-Ula - Diesen hytta – Lynningsplasser for måsså – Kleivrudhuset – Gamle frasolgte Skjennakvea – Bjørnollia – De eldste hyttene og eierne – Prost Taraldseth – Fattigkassa – Weiglin som restaurerte kyrkja – Olsokfeiring - Fotspor etter huldra på Ottekrakvea – Syver størrelse 46 måler fotspor med huldra – Syver avslutter: «Denne videoen får være mitt testamente» – Takk for turen!      

Alle videoene er produsert og utgitt av Arne Jørgen Rønningen. Tor Alvheim er ansvarlig for lyd og bilde. Videoene ble filmet i 2002. Copyright © Arne Jørgen Rønningen