Drev omførselshandel med dragkjerre langs landevegen

En form for omsetning av varer fram til slutten av 1930-årene var såkalt omførselshandel. Skrepphandlere gikk fra gard til gard og bød fram varene sine. Det var gjerne små artikler til husholdningsbruk som var lett omsettelige og ikke så tunge å bære med seg.

Harald Bråthen fra Selsverket dreiv slik handel. I 1930 ble han registert hos lensmannen med rett til å drive omførselshandel. Han var fra Åsnes i Solør, der han ble født i 1884. I begynnelsen av 1920-årene kom han til Otta, der han stiftet familie og fikk tre døtre. Til å begynne med solgte han fisk og sild, og dragkjerra og fiskekjelken var doningen på hans vandringer gjennom dalen.

Men det var børstebinder Harald Bråthen egentlig var, et håndverksfag som forlengst er utdødd og erstattet av maskinarbeid. Kjøkkenet var verkstedet hans til å begynne med. Her laget han børster og koster, myke som harde. Produksjonen omfattet så godt som alt som trengtes til renhold i hus, fjøs og stall: soplimer, piassavakoster, skurekoster, gryteskrubber, flaskebørster, klesbørster, badebørster og barberkoster.

Unntaket i produksjonen hans var tannbørster, det overlot han til Jordan Børstefabrikk. Og nettopp Jordan var forretningsforbindelsen hans. Materiell til produksjonen ble tilsendt eller levert. I retur gikk de ferdige produktene, som regel pakket i hele gross (12 dusin, altså 144 stk). Foruten Jordan leverte Harald Bråthen også varene sine til Olstadbutikken Ogga lina.

Men landevegen var også hans arbeidsfelt. Med skreppe og sekk gikk eller syklet han bygdevegene, og det var ikke vanskelig å få solgt varene der han kom. Betalingen var ikke alltid i rede penger, for mat var god betaling i de trange 30-årene.

Harald Bråthen døde i 1969, 85 år gammel.