Statuen av Kristin Lavransdatter på Sel

Kristin-statuen ved Nord-Sel kirke minner oss om Sigrid Unsets middelaldertrilogi, der Kristin Lavransdatter er den sentrale skikkelsen. Hver sommer kan du bli minnet om ulike deler av trilogien gjennom Kristinspelet på Sel.

Av Per Erling Bakke

Se bilder her.

Romanene i middelaldertrilogien handler om hvordan livet var i Norge på 1300-tallet, der mye av handlingen er lagt til Sel. I sine unge år oppholdt Undset seg flere ganger på Sel, på Laurgard, og på Laurgardssetra på Høvringen.

Aschehoug var Undsets forlag, og i 1982 var det 100-års jubileum for hennes fødsel. I den anledning ga forlaget Kristin-statuen som gave til Sel kommune.

Været var litt hustrig denne lørdagen, den 25. oktober 1982, da statuen ble avduket på kirkebakken på Sel. Personer innen forlag, forfatterskap, Kari Rolfsen som utøvende kunstner og Undsets familie hadde funnet vegen til Sel denne høstdagen. Nord-selværene med ordfører Ivar Grindstuen i spissen hadde invitert til avduking, godt assistert av to av bygdas foreninger, Ula/Sel sangkor og Sel Musikkforening.


Religiøst verk av Undset

Seremonien ble åpnet av forfatteren Ebba Haslund som holdt en tale om Kristin Lavransdatter, der hun tok for seg hele fortellingen om Kristin. Hun fastslo at det først og fremst er et religiøst verk Undset har skrevet.

Direktør William Nygaard i Aschehoug forlag sa i sin avdukingstale at det opprinnelig var Undsets sønn, Hans Undset Svarstad, som kom med ideen om å plassere en statue av Sigrid Undsets mest fremtredende romanskikkelse på kirkebakken på Sel. Aschehoug var foruten Nygaard også representert med styreleder, høyesterettsadvokat Knut Tvedt og Jens Ludwig Høst, forlagets representant ovenfor landets bokhandlere og lokal presse.


Gjorde selsbygda kjent i verden

Ordfører Ivar Grindstuen tok imot statuen og takket på vegne av kommunen, heter det i en artikkel i avisa GLT den 27. oktober 1982. Ordføreren sa at Sigrid Undset gjennom sitt verdensberømte forfatterskap har gjort selsbygda kjent for store deler av verden, og at hun har gitt bygda en plass i verdenshistorien, som vi på ingen måte har oppfattet verdien av.

Han framhevet at med statuen har et nytt kapittel i Sigrid Undsets og selsbygdas historie gått i oppfyllelse, et kapittel som har vært savnet i denne delen av bygda – av de mange tilreisende fra inn- og utland som har besøkt nettopp dette stedet.

Statuen i bronse er utført av grafiker og billedhugger Kari Rolfsen. Hun fortalte blant annet at hun i statuen ville få fram en kvinnetype som skulle inneholde en slags fromhet og energi. Kristin var fra begynnelsen en ganske frisk jente, men hun ble etter hvert mer og mer kuet.


Undset: Første gang i Sel i 1891

Under den åpne tilstelningen på Sel Samfunnshus etterpå holdt Undsets svigerdatter, Christianne Undset Svarstad kåseri om Sigrid Undsets tilknytning til Sel. Sigrid var første gang på Sel sammen med foreldrene i 1891. I 1898 var hun tilbake på Laurgard, og hun var med på turer både i bygda og på fjellet.

 I 1917 var hun der sammen med sine barn. Denne gangen var hun invitert til Sandbu i Vågå, og dette besøket ble starten på romanfiguren Kristin Lavransdatter. Der opplevde hun et bryllup i kirka på Sandbu, noe som kommer igjen i Kristin Lavransdatter. Også Kristin måtte gifte seg i Vågå.

Sigrid Undset holdt kontakten med Sel gjennom dagsbesøk. Det siste besøket var sommeren 1949, året hun døde.


Kristinspelet

Hver sommer arrangerer Sel Teaterlag Kristinspelet på middelaldergården Jørundgard på Nord-Sel. Kristinspelet, også kjent som Kristin Lavransdatterspelet, har vært arrangert siden 1999. Forestillingen baserer seg på nettopp Sigrid Undsets nobelprisvinnende verk, trilogien om Kristin Lavransdatter. 

I 1995 ble det laget film om Kristin Lavransdatter, regissert av Liv Ullmann. Deler av filmen ble innspilt på Jørundgard, som benyttes som kulisser til Kristinspelet.

Statuen av Kristin Lavransdatter står på kirkebakken på Nord-Sel. Foto: Palmar Ruste

 

 

Markeringen av Kristin Lavransdatter på Nord-Sel i 1982.

Fra markeringen av Kristin Lavransdatter og Kristin-statuen på Nord-Sel i 1982: Ordfører Ivar Grindstuen delte ut blomster til personer som har stått sentralt i forbindelse med minnesmerket over Kristin Lavransdatter. Fra venstre står Grindstuen, Kari Rolfsen, Knut Tvedt, William Nygaard, Ebba Haslund, Jens Ludwig Høst og Christianne Unset Svarstad. Foto: Gudbrandsdølen

 

Kristin-statuen på Nord-Sel.

Statuen av Kristin Lavransdatter står på kirkebakken på Nord-Sel. Foto: Palmar Ruste

 

Faksimile fra turistbrosjyre fra Sel

Kristin Lavransdatter og Kristin-statuen er ett trekkplaster for Sel kommune, her er hun avbildet i en faksimile av en turistbrosjyre.