Minnesteinen i Øvre Havn reist i 1946

De to motstandsmennene Oluf Havn og Einar Boyesen ble skutt under en tysk aksjon i Øvre Havn i 1945, bare noen uker før krigen var slutt. I 1946 ble det reist en bauta på tunet i Øvre Havn, Olufs hjemsted, til minne om de to.

Av Per Erling Bakke

Artikkelen fortsetter nedenfor bildet, og nederst i artikkelen er det enda flere bilder.

Prost Nils Berg og Wilhelm Eckhoff synger salmer under avdukingen av minnestøtta i Øvre Havn søndag den 4. august 1946. Foto: Mathias E. Havn


Trangt på tunet i Øvre Havn

På bautaen i Øvre Havn står det:

HS mann Oluf Havn, fenrik Einar Boyesen falt her 29.3. 1945 for Norge

Det var trangt på tunet i Øvre Havn søndag 4. august 1946 da selværer og andre samlet seg der for å ære minnet om de to Milorg-karene som ble skutt der Skjærtorsdag 29. mars 1945.
Minnemøtet startet med at Sel Musikkforening spilte til tonene av «Norge mitt Norge» og folk som sluttet seg til i sangen. Deretter fulgte Otta Damekor opp med sang. 
Sogneprest Nils Berg holdt avdukingstalen. Han innledet med utgangspunkt i bibelordet: Om disse tier, skal stenene tale. 

Han fortsatte: – Oluf Havn og Einar Boyesen er tause vitner som spør om vi vil holde mål. 

Berg brakte til slutt en hilsen fra venner i Danmark. Presten overga steinen til Sel kommune. Ordfører Kristian O. Lien tok imot og lovet på bygdens vegne å verne om den.
Einar Theiste Boyesen takket alle som på en eller annen måte var kommet i kontakt med hans sønn og for den heder som var vist hans minne. Wilhelm Molberg Nilssen og lektor Eivind Esp fra Lillehammer la ned blomster ved steinen på vegne av henholdsvis den tidligere distriktskommandoen i Hjemmefronten og den sivile delen, Sivilorganisasjonen (sivorg). Fru Stauri fra Hundorp la på krans på vegne av mor til Einar Boyesen. Minnemøtet ble avsluttet med nasjonalsangen, ifølge Gudbrandsdølen den 5. august 1946.


Oluf Havn tidlig med i motstandskampen

Oluf Havn, født i 1889, ble tidlig med i Hjemmefronten, og snart ble Øvre Havn sentrum eller hovedkvarter for Hjemmefronten i Norddalen. Det var der de møttes de som hadde gått i dekning og andre som de skulle komme i kontakt med. Oluf kjørte og bar byggematerialer, mat, våpen og kurérpost til setra og til kåker i skogslia ovenfor garden sin. 

Natt til Skjærtorsdag 29. mars, få uker før krig og okkupasjon var slutt, stupte han i bakken, rammet av ei tysk kule heime på tunet i Øvre Havn. 

Etter frigjøringen ble det holdt jordfesting ved Sel kirke over Oluf Havn. Sokneprest Nils Berg sa i talen sin blant annet dette: 

– Det er første gang vi har gravferd fra Sel kirke uten kiste. Det står et tomrom her oppe ved koret. Vi savner Olufs båre. Vi savner blomster på båren. Den ble en dag senket her utenfor – uten blomster. Klokkene klang ikke. Guds ord var bannlyst. Det lå ei kald knoklet hand over bygda i kirkehuset den dagen de la vår trofaste kamerat ned i hans grav, het det i boka Gudbrandsdalen gjennom krigsåra 1940–1945 av Einar Hovdhaugen (Thorsrud a.s. Lokalhistorisk Forlag, Lillehammer. Ny utgave 1994).


Einar Boyesen kom fra Kompani Linge

Einar Boyesen var født 30. mai 1924 i Oslo. Han hadde artium og handelsgymnas. Han deltok i frivillig militæropplæring vinteren 1939–1940. Han meldte seg som frivillig 9. april 1940, men han var for ung. Han gikk deretter inn i det illegale arbeidet, og var med i Milorg. I februar 1944 måtte han forlate landet, gikk rekruttskolen i Skottland og kom inn i Kompani Linge. 

I januar 1945 ble han sendt til Sverige, og han gikk derfra på ski til Gudbrandsdalen hvor han hadde oppdrag. Han ble såret under kamp på fjellgarden Øvre Havn i Sel 29. mars 1945, og døde etter tortur på det tyske lasarettet på Dombås, 2. april 1945. Einar Boyesen ble gravlagt på Vestre gravlund, Oslo, ifølge et spesialnummer om våre falne i VG.

Wilhelm Eckhoff holder tale under avdukingen av minnestøtta i Øvre Havn søndag den 4. august 1946. Foto: Mathias E. Havn

Fra avdukingen av minnestøtta i Øvre Havn. Blant publikum var Maria Havn (t.v.) og Vesle-Kari Stampeløkken. Foto: Mathias E. Havn

 

Ragnhild Karlsen (nå Skedsmo) og Ragnhild E. Havn (t.h.) ved minnestøtta i Øvre Havn. Bildet er tatt omkring 1956, trolig av Ivar E. Havn

 

Rett før avdukingen av minnesteinen i Øvre Havn søndag den 4. august 1946. Fra venstre: Tora Lien Maria Havn, Kari Havn (Ola Havns kone). Foto: Mathias E. Havn

 

Fra avdukingen av minnesteinen i Øvre Havn søndag den 4. august 1946. Fra venstre: Rønnaug Hansen (søskenbarn til Knut Ola Linløkken), Kari Uldalen (gift Nordnes) og Ragnhild Uldalen (gift Solhjem). Foto: Mathias E. Havn


Avdukingen av minnesteinen i Øvre Havn søndag den 4. august 1946. Olufhuset ses til venstre i bildet. Foto: Mathias E. Havn

 

Les mer om Øvre Havn og krigen her: