Rustom: Minnesteinen for engelsk soldat

Den 23. august 1997 var et førtitalls mennesker møtt opp ovenfor Rustom ovenfor Otta. Da ble steinen til minne om den engelske soldaten som ble skutt der 29. april 1940 avduket. 

Av Per Erling Bakke

Den engelske soldaten Laurence Mc Keown ble i 1940 skutt av tyske soldater på Rustom rett ovenfor Otta. 58 år etter besøkte Mary Cannings (83) og Maureen Sullivan (60) fra Middlesbrough i Cleveland, England, minnesteinen som er reist av Sel Historielag med økonomisk støtte fra Søre Sel Grunneierlag. Foto: Per Erling Bakke


Historielaget og grunneierlaget stod bak

Sel Historielag med økonomisk støtte fra Søre Sel Grunneierlag sørget for at steinen ble reist, heter det i en artikkel i GD 28. juli 1998. 

Steinen var hogd til av Jørgen Letrud og har en minneplate med navnet til soldaten – Laurence Mc Keown. Til stede var hans søster og svoger, som hadde tatt turen fra England. Soldaten ble seinere gravlagt på den engelske krigsgravlunden ved Nord-Sel kirke.

Laurence Mc Keown var født 27. september 1910. I fem år tjenestegjorde han i The Green Howards i India. Han ble mobilisert etter krigsutbruddet i 1939, og tjenestegjorde i Frankrike, inntil han i aprildagene 1940 ble overført til Norge, også da i tjeneste for The Green Howards.


Flyktet inn mot fjellet

29. april var engelske styrker i ferd med å trekke seg tilbake fra området rundt Otta. Nordover Vetahø og forbi brukene på Rustom flyktet store engelske mannskapsstyrker fra de tyske styrkene. De engelske soldatene var dårlig utrustet og hadde nesten ikke mat. De var mer eller mindre i oppløsning. Mange fikk litt mat og melk av folket på Rustom.

Tyskerne, som visste det var engelske soldater i området, var innom brukene der på leiting etter engelske soldater. De fant ingen, men tok med seg de voksne karene som var til stede. De skulle være med ned til Stampen på Selsverket for å bygge opp igjen brua over Ula.

På veien nordover, like nord for det nordre bruket på Rustom, i vegkanten etter den gamle setervegen til Raphamn, lå to engelske soldater i stilling. Tyskerne ble beskutt da de kom med sine fanger. I skuddvekslingen ble Laurence Mc Keown drept. Den andre engelske soldaten ble tatt til fange.

Historielaget ga ut heftet «En engelsk soldats grav» i forbindelse med avdukingen.

I artikkelen «Ved den engelske soldats grav» på Selhistorie.no kan man blant annet lese om soldatens kone og datter som i 1998 besøkte minnesteinen og gravstedet hans på krigsminnelunden på Nord-Sel. Der vitner 31 monumenter om engelske soldater som fikk sitt siste hvilested. 

Minnesteinen til den engelske soldaten Laurence Mc Keown på Rustom står ovenfor stien som går opp til Raphamn. Foto: Kjell Arne Bakke

Plaketten på minnesteinen på Rustom minner oss om den den engelske soldaten Laurence Mc Keown som ble skutt her. Foto: Kjell Arne Bakke

I 1998 hadde avisa GD en fyldig reportasje fra besøket av de engelske gjestene som ble tatt godt hånd om av medlemmer av Sel Historielag. Fra venstre: Jørgen Letrud, Maureen Sullivan og Mary Cannings (Laurence Mc Keown datter og ektefelle), Ola Tamburstuen og Per Erling Bakke. Foto: GD 

På den engelske krigsgravlunden på Nord-Sel kirkegård minner 31 monumenter om engelske soldater som fikk sitt siste hvilested her, blant dem Laurence Mc Keown. Foto: Ukjent