Minnesmerkene i Verkensbakkom og Kampen

I Verkensbakkom og Kampen er det satt opp fire minnesteiner som minner oss om motstanden mot tyskerne under andre verdenskrig: én i Øvre Havn, to ved skjulestedet Mexico litt høyere opp i Verkensbakkom og en ved Øvre Havn seter som ble brent ned av tyskerne i 1945.

Av Per Erling Bakke

Prost Nils Berg og Wilhelm Eckhoff synger salmer under avdukingen av minnestøtta i Øvre Havn søndag den 4. august 1946. Bildet er lånt av Stein Tore Havn Karlsen. Foto: Mathias E. Havn


Minnesteinen i Øvre Havn reist i 1946

De to motstandsmennene Oluf Havn og Einar Boyesen ble skutt under en tysk aksjon i Øvre Havn i 1945, bare noen uker før krigen var slutt. På bautaen som er reist på tunet i Øvre Havn, Olufs hjemsted, står det:

HS mann Oluf Havn, fenrik Einar Boyesen falt her 29.3. 1945 for Norge

Det var trangt på tunet i Øvre Havn søndag 4. august 1946 da selværer og andre samlet seg der for å ære minnet om de to Milorg-karene som ble skutt der Skjærtorsdag 29. mars 1945.
Minnemøtet startet med at Sel Musikkforening spilte til tonene av «Norge mitt Norge» og folk som sluttet seg til i sangen. Deretter fulgte Otta Damekor opp med sang.
Sogneprest Nils Berg holdt avdukingstalen. Han innledet med utgangspunkt i bibelordet: Om disse tier, skal stenene tale. 

Han fortsatte: – Oluf Havn og Einar Boyesen er tause vitner som spør om vi vil holde mål. 

Berg brakte til slutt en hilsen fra venner i Danmark. Presten overga steinen til Sel kommune. Ordfører Kristian O. Lien tok imot og lovet på bygdens vegne å verne om den.
Einar Theiste Boyesen takket alle som på en eller annen måte var kommet i kontakt med hans sønn og for den heder som var vist hans minne. Wilhelm Molberg Nilssen og lektor Eivind Esp fra Lillehammer la ned blomster ved steinen på vegne av henholdsvis den tidligere distriktskommandoen i Hjemmefronten og den sivile delen, Sivilorganisasjonen (sivorg). Fru Stauri fra Hundorp la på krans på vegne av mor til Einar Boyesen. Minnemøtet ble avsluttet med nasjonalsangen, ifølge Gudbrandsdølen den 5. august 1946.


Oluf Havn tidlig med i motstandskampen

Oluf Havn, født i 1889, ble tidlig med i Hjemmefronten, og snart ble Øvre Havn sentrum eller hovedkvarter for Hjemmefronten i Norddalen. Det var der de møttes de som hadde gått i dekning og andre som de skulle komme i kontakt med. Oluf kjørte og bar byggematerialer, mat, våpen og kurérpost til setra og til kåker i skogslia ovenfor garden sin. 

Natt til Skjærtorsdag 29. mars, få uker før krig og okkupasjon var slutt, stupte han i bakken, rammet av ei tysk kule heime på tunet i Øvre Havn. 

Etter frigjøringen ble det holdt jordfesting ved Sel kirke over Oluf Havn. Sokneprest Nils Berg sa i talen sin blant annet dette: 

– Det er første gang vi har gravferd fra Sel kirke uten kiste. Det står et tomrom her oppe ved koret. Vi savner Olufs båre. Vi savner blomster på båren. Den ble en dag senket her utenfor – uten blomster. Klokkene klang ikke. Guds ord var bannlyst. Det lå ei kald knoklet hand over bygda i kirkehuset den dagen de la vår trofaste kamerat ned i hans grav, het det i boka Gudbrandsdalen gjennom krigsåra 1940–1945 av Einar Hovdhaugen (Thorsrud a.s. Lokalhistorisk Forlag, Lillehammer. Ny utgave 1994).


Einar Boyesen kom fra Kompani Linge

Einar Boyesen var født 30. mai 1924 i Oslo. Han hadde artium og handelsgymnas. Han deltok i frivillig militæropplæring vinteren 1939–1940. Han meldte seg som frivillig 9. april 1940, men han var for ung. Han gikk deretter inn i det illegale arbeidet, og var med i Milorg. I februar 1944 måtte han forlate landet, gikk rekruttskolen i Skottland og kom inn i Kompani Linge. 

I januar 1945 ble han sendt til Sverige, og han gikk derfra på ski til Gudbrandsdalen hvor han hadde oppdrag. Han ble såret under kamp på fjellgarden Øvre Havn i Sel 29. mars 1945, og døde etter tortur på det tyske lasarettet på Dombås, 2. april 1945. Einar Boyesen ble gravlagt på Vestre gravlund, Oslo, ifølge et spesialnummer om våre falne i VG (vg.no/spesial/2015/vaare falne/) 


Minnesteinen om skjulestedet «Mexico»

Minnesteinen som ble satt opp omkring 1981 ligger i skogslia nordøst for Øvre Havn. Fra Kampevegen tar det en halv time å gå dit. Det er ingen sti, men merkede trær viser retningen. På plaketten som er montert på steinen står det:

Motstandsmenn som måtte flykte fra fienden, bygget dette skjulestedet som fikk navnet Mexico. Våren 1945 lå to unge menn her, inne i fjellet ble de forrådt av angivere som lokket dem i Gestapos klør. Etter tortur måtte de påvise stedet og Mexico ble sprengt i luften. Den ene av guttene, Helge Frøisland ble henrettet ca. 300 meter herfra. Minnestein er reist på stedet. 


Minnesteinen over Helge Frøisland

Denne minnesteinen er reist i skogen ovenfor Øvre Havn på stedet der Frøisland ble funnet sommeren 1945. Dette står på plaketten:

Helge Frøisland falt her 29.3. 1945 for Norge

Det var folksomt søndag 4. august 1946, da telegrafbestyrer og motstandsmann Wilhelm Eckhoff ønsket velkommen. 

Sel Musikkforening, dirigert av Østen Toft, innledet høgtidsstunden, etterfulgt med sang av Otta Mannskor og Otta Damekor.

Eckhoff holdt avdukingstalen der han skildret sitt samvær med Helge Frøisland og fortalte om hans arbeid for Norges sak.

Etter avdukingen ble det sunget «Alltid freidig når du går». Det var takketale på vegne av Frøislands søster, og det ble lagt på krans ved bautaen fra den tidligere distriktskommandoen for både Hjemmefronten og Sivilorganisasjonen.

Høytideligheten ble avsluttet med «Ja vi elsker», før alle gikk til Øvre Havn hvor det også var avduking av minnestein, het det i Gudbrandsdølen 5. august 1946.

Helge Frøisland var født 17. oktober 1921 i Oslo. Han var student og bodde på Lillehammer. Tanken var at han skulle studere jus når krigen var over, for seinere å bli journalist. Under okkupasjonen var han med i Milorg og lå i dekning i steinbua Mexico fra 22. juni 1944, ifølge et spesialnummer om våre falne i VG (vg.no/spesial/2015/vaare falne/).


Minneplate på Øvre Havn seter

Denne minnesteinen med plakett er satt opp for å minnes drapet på Oluf Havn og setra hans som ble brent ned av tyskerne i mars 1945. Øvre Havn seter lå i lia foran Kampen, og i dag er det bare tuftene igjen. Omkring 1981 ble det satt opp en minneplakett på en stein med denne teksten: 


Krigen i Norge 1940–45

Oluf Havn var en aktiv motstandsmann som til slutt falt for Gestapos kuler på garden Øvre Havn i Sel våren 1945. Fienden satte fyr på setra hans som lå her på stedet, bare flaggstanga stod igjen som et symbol på den frihet som skulle komme.
…og det er det store og det er det glupe at merket det stend  um mannen han stupe… (Sivle)

Wilhelm Eckhoff holder tale under avdukingen av minnestøtta i Øvre Havn søndag den 4. august 1946. Bildet er lånt av Stein Tore Havn Karlsen. Foto: Mathias E. Havn

 Avdukingen av minnesteinen i Øvre Havn søndag den 4. august 1946. Olufhuset ses til venstre i bildet. Bildet er lånt av Stein Tore Havn Karlsen. Foto: Mathias E. Havn

Ragnhild Karlsen (nå Skedsmo) og Ragnhild E. Havn (t.h.) ved minnestøtta i Øvre Havn. Bildet er tatt omkring 1956, trolig av Ivar E. Havn. Det er lånt av Stein Tore Havn Karlsen.
Fra avdukingen av minnesteinen i Øvre Havn søndag den 4. august 1946. Fra venstre: Rønnaug Hansen (søskenbarn til Knut Ola Linløkken), Kari Uldalen (gift Nordnes) og Ragnhild Uldalen (gift Solhjem). Bildet er lånt av Stein Tore Havn Karlsen. Foto: Mathias E. Havn

Minnesteinen i Øvre Havn. Foto: Stein Tore Havn Karlsen

 Det var folksomt i skogen nordøst for Øvre Havn, da minnesteinen etter Helge Frøisland ble avduket søndag den 4. august 1946. Bildet er lånt av Stein Tore Havn Karlsen. Foto: Mathias E. Havn

Dette bildet er fra seremonien ved minnestøtta etter Helge Frøisland, som ble skutt av tyskerne på dette stedet i nærheten av Øvre Havn. Bildet viser muligens Frøislands familie. Ola E. Havn stående til venstre. Bildet er lånt av Stein Tore Havn Karlsen. Foto: Mathias E. Havn

Minnestøtta etter Helge Frøisland, avbildet i 2016. Foto: Stein Tore Havn Karlsen

Nesten alle spor etter skjulestedet Mexico er borte, men plaketten minner oss om det som skjedde der i 1945. Dette bilder fra 2016 er tatt av Stein Tore Havn Karlsen.

Teksten på plaketten minner oss om skjulestedet Mexico og om Helge Frøisland som ble skutt rett i nærheten av tyskerne i 1945. Foto: Stein Tore Havn Karlsen

Minneplaketten ved Øvre Havn seter. Foto: Stein Tore Havn Karlsen

Ottar Havn avbildet i 1981 ved flaggstanga på Øvre Havn seter. Minneplaketten ses på steinen ved flaggstangas fot. Foto: Stein Tore Havn Karlsen