Minnesteinen på Solhjemsbergum

Den 21. august i 1999 ble det i forbindelse med årets Pillarguridager avduket en minnestein på Solhjemsbergum, småbruket som ligger høgt opp i lia ovenfor Kringenstøtta og med utsikt over Bredebygden. 

Solhjemsbergum øverst i bildet ble skutt i brann av tyskerne 28. april 1940, bare våningshuset sto igjen. Bildet er tatt av en tysk offiser og viser tysk bombing av britiske stillinger i Bredebygden, sør for Otta. 

Minnesteinen var hentet fra naturen – ei skifersteinhelle påmontert kobberplate.

Minnesteinen har denne innskriften:

Anton Bergum født 5. november 1894. Ble skutt her 28. april 1940. Minneplaten er satt opp av Sel Historielag 1999.

Solhjemsbergum i sentrum for krigshandlingene

I aprildagene 1940 kom Solhjemsbergum i sentrum av krigshandlingene i Bredebygden. Engelske soldater lå i forvarsstillinger ved Solhjemsbergum, og under den tyske framrykkingen den 28. april kom bruket i ildlinjen. Familien hadde om morgenen forlatt bruket og flyttet opp til Nordre Brenden, til sønnen Anton Bergum og hans familie.

Da de så at husene heime på Solhjemsbergum ble skutt i brann, dro Mikkel Bergum og Anton ned dit for å slokke og redde ut husdyra. Den 80-årige Mikkel ble av tyskerne stengt inne i sitt eget hus. Da han litt seinere fikk komme ut, lå Anton skutt på gardstunet. Hele bruket ble lagt i aske, bare våningshuset sto igjen. Kyrne brant inne. 

Sterke hender i Solhjemsbergum bygde imidlertid opp igjen husene.

Kilde: Solhjemsbergum – en plass i solen av Per Erling Bakke, www.selhistorie.no, 2007.

Minnesteinen i Solhjemsbergum ble satt opp 21. august i 1999 i forbindelse med årets Pillarguridager. Foto: Krigsminnesmerker i Norge, Forsvarets Fellestjenester (FFT).

 

 Anton Bergum ble drept av tyskerne den 28. april 1940. Bildet er lånt av familien.