Olav Kringen på sokkel i Jernbaneparken

Minnesteinen etter en av arbeiderbevegelsens pionerer, Olav Kringen, er hentet til Otta, etter å ha stått i Oslo siden 1953. Den  ble pusset opp og er satt opp i Jernbaneparken på Otta.

Av Per Erling Bakke 

Artikkelen fortsetter nedenfor bildet.

Olav Kringen kom fra Larsstugu på Otta. Han utdannet seg til lærer i USA og ble senere redaktør av Social-Demokraten og en anerkjent oversetter av sosialistisk litteratur. Ukjent fotograf.

Fagforeningsmann Kjell Madsen tok høsten 2017 initiativ til å flytte minnesteinen etter Olav Kringen til hans fødested Otta. Han fikk til et møte mellom Olav Kringens familie og Sel kommune ved ordfører Dag Erik Pryhn og biblioteksjef May Britt Josten. I dag er steinen tilbake og er klar til å bli satt opp i Jernbaneparken.

Minnesteinen ble hentet fra Vestre Gravlund i Oslo der den ble reist 1. mai 1953, to år etter hans død. Det var Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon, Det norske Arbeiderparti og Arbeiderbladet som reiste ham dette minnet på arbeiderbevegelsens internasjonale dag. 


Kommer lokalsamfunnet til gode

Kringenfamilien stilte seg velvillig og ville gjerne at kunnskapen om Olav Kringen skulle bli sikret for ettertida og komme lokalsamfunnet til gode. Familien deponerte en del dokumentasjon på biblioteket. Etter hvert falt brikkene på plass, og i 2019 ble det avklart at bautaen kunne flyttes til Otta.

Ordføreren koblet inn Sel Historielag som sa seg villig til å stå som den formelle mottakeren av bautaen. I dialog med ordføreren ble det enighet om at Jernbaneparken ville være et egnet sted å plassere den. Kommunen gjorde et formelt vedtak som ga historielaget adgang til å opparbeide et enkelt minnested nordøst i parken. Kulturkonsulent Mette Josten fikk på plass de nødvendige avtalene med familien og Oslo kirkelige fellesråd.

Gjennom økonomiske bidrag fra blant annet fagbevegelsen og Sel Arbeiderparti fikk historielaget finansiert arbeidet med det nye minnestedet.

Les også:


Engasjerte seg også internasjonalt

Olav Kringen (1867–1951) var fra Larsstugu, en plass under Nordre Kringen, nord for Otta. I sine unge år utvandret han til Amerika hvor han om sommeren drev med forskjellig arbeid. Vinterstid studerte han ved colleger og høyskoler. Han tok lærereksamen og var lærer i delstatene Minnesota og Dakota. Han gikk over til journalistikken og arbeidet i amerikanske og norskamerikanske aviser. Etter ti års opphold vendte han tilbake til Norge. 

Han ble journalist i Social-Demokraten, det seinere Arbeiderbladet, og seinere avisas redaktør. Han var også redaktør av andre norske aviser. Innen norsk arbeiderbevegelse var han en av pionerene, blant annet var han valgt inn i Oslo bystyre. På stiftingen til den Internasjonale sosialistkongress i Paris i 1900 var han norsk representant og ble valgt inn i det internasjonale byrå. Kringen var språkmektig. Han oversatte forskjellig sosialistisk litteratur, blant annet «Internasjonalen» fra fransk til norsk.  


Holdt kontakt med heimbygda

Olav Kringen bodde i hovedstaden, men gjennom hele livet holdt han kontakt med heimbygda der han hadde bygd seg villa like nord for Sinclairstøtta.
Her hadde han også sin lille skrivestue. Kringen kalte den for Trianon, oppkalt etter lystslottet i Versailles, et kjent kongelig slott sørvest for Paris.

Villa Kringen er revet, mens skrivestuen eksisterer fortsatt. Den er restaurert og tatt over av Sel Historielag. Skrivestuen står på stoppestedet rett nord for Sinclairstøtta. 

På Kringseter hadde han hytte ved Smukksjøen. Både der og i Lågen dyrket han sin hobby – sportsfiske.

Kilder:
Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek
Arbeidernes leksikon
Arbeiderbladet 2. mai 1953
Dag Erik Pryhn

 

Avdukingen av Olav Kringens statue 1. mai 1953, da Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon, Det norske Arbeiderparti og Arbeiderbladet reiste ham dette minnet to år etter hans død. Bautasteinen er nå flyttet til Otta og skal settes opp i Jernbaneparken. Ukjent fotograf.

Bautaen av Olav Kringen, avbildet 3. desember 1999 på Vestre Gravlund i Oslo. Foto: Kjell Arne Bakke

 Olav og Christiane Kringen bodde i hovedstaden, men de var mye i huset sitt, Villa Kringen, like nord for Sinclairstøtta på Otta. Bildet er lånt av Eystein Lie.

Villa Kringen var en staselig bygning. Den lå ved riksvei 50, dagens E-6, like sør for Søre Kringen (Plassen). Ukjent fotograf

Villa Kringen avbildet i 1908. Bildet er tatt av Laurits Johan Bekker Larsen og er gjengitt i Universitetet i Bergen sin bildedatabase Marcus. Innretningene i elva til venstre i bildet er satt opp med tanke på tømmerfløting for å hindre tømmer å havne inn mellom Einangsøyene.

Olav Kringen på sine eldre dager. Bildet er lånt av Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek.

Olav Kringens skrivestue er restaurert og tatt over av Sel Historielag. Den står på stoppestedet rett nord for Sinclairstøtta. Foto: Kjell Arne Bakke

Olav Kringen er beæret med et vegnavn i Plassjordet på Otta. Foto: Kjell Arne Bakke

I artikkelen Mannen bak Olav Kringens veg på Selhistorie.no er det mer å lese om Kringens liv og virke.