Notrast, Fetten (Formofetten), Løland og Skotte

Denne artikkelen tar for seg dissse eiendommene i Baksida mellom Selsverket og Nord-Sel. 

Av Gudrun Merkesdal

Artikkelen fortsetter nedenfor bildet.

Notrast

 

Artikkel 17 av 18: I artikkelserien Baksida fra Hole til Skotte fra 1936 til 1952 tar jeg for meg gardene og mange av dem som bodde der på den tida – så langt jeg husker. 


Fetten (Formofetten)

Mari og Petter Hansen med ongene Anna, Kristian, Klara og datteren Berit. Harald og Ida.

Notrast

Jeg husker så vidt en som hette Iver. Palma og Harald Hansen overtok stedet sammen med sine to gutter, Hans og Øyvind .

Løland

Her bodde Magnhild og Anton med sine to døtre, Anne og Oddbjørg. Magnhild døde ung, og søstra Rønnaug Leren fra Brennhaug flytta til Løland og ble som en mor for jentene.

Skotte
Her bodde Kari Skotte og Erling Simonsen, de var barnløse.

Dette er artikkel nummer 17 i serien Baksida fra Hole til Skotte fra 1936 til 1952 av Gudrun Merkesdal.

Notrast

Det som står om Notrast i Norske gardsbruk fra 1998.