De tre Rudi-gardene

Av Gudrun Merkesdal

Artikkelen fortsetter nedenfor bildet.

Dette bildet er tatt av Palmar Ruste fra nedenfor Haldorpiggen i 2011. Her ses Rudi Nordre (hos Simenstad) til venstre og Rudi midtre til høyre (Olaf Rudi). 

 

Artikkel 16 av 18: I artikkelserien Baksida fra Hole til Skotte fra 1936 til 1952 tar jeg for meg gardene og mange av dem som bodde der på den tida – så langt jeg husker. 


Søre-Rudi (Rui i dagligtale)

Ingrid og Torleif Dahl hadde to døtre, Borghild og Oddrun. De solgte og flytta til hans barndomshjem i Hovet i Hallingdal. Marta og Ola Bakkeberg fra Bøverdalen kjøpte garden. Ongene deres var Kari, Kjell, Gunnar, Lajla, Eva, Finn, og Helge. Eva døde ti år gammel.

Midtre Rudi (Rui)

Ragnhild og Thorvald med ongene Gudrun Olga, Svein Edvard, Else Mary, Olaf Ivar, Ingebjørg. Bestemor Gjertrud døde i 1941.

Nørdre Rudi (Rui)

Jon var ugift, etter hvert overtok niesen Solveig og hennes mann, Gunnar Simenstad. Ongene deres var Vera, Arne og Kåre. Gunnar døde ung, og Arne døde 14 år. Solveigs far, Ola Rudi, flytta tømmrastua si fra Sjoa hjem til Nørdre Rudi og bodde der til sin død. Jon flytta også inn til broren Ola når Solveig og familien overtok garden.

Dette er artikkel nummer 16 i serien Baksida fra Hole til Skotte fra 1936 til 1952 av Gudrun Merkesdal.

Nørdre Rudi.

 Midtre Rudi.

Søre Rudi.

Det som står om Rudi-gardene i Norske gardsbruk fra 1998.