Sørnesset og Gjetsiden-gardene

Denne artikkelen handler om Sørnesset og Gjetsiden-gardene og noen av dem som bodde der.

Av Gudrun Merkesdal

Artikkelen frortsetter nedenfor bildet.

Sørnesset i Baksida mellom Selsverket og Nord-Sel.

Artikkel 14 av 18: I artikkelserien Baksida fra Hole til Skotte fra 1936 til 1952 tar jeg for meg gardene og mange av dem som bodde der på den tida – så langt jeg husker. 


Vesl-Gjetsiden (Jeitsia i dagligtale)

Der ble det etter hvert satt opp føderådsstue til Ragnhild senior.

Gjetsiden ( Jeitsia i dagligtale)

Jo og Ragnhild, og ongene var Marit, Mari og Jakob. Jakob overtok gården og gifta seg med Klara, de fikk datteren Randi.

Nørdre Gjetsiden ( Jeitsia)

Tora og Anton Formofetten med ongene Ruth, Asbjørn, Agnes, Olaf og Oddbjørg leide hus der på gården, men flytta etter hvert til Verkensbakkom. En periode bodde «reisende» Johan og Lovise? Der. Han var flink med diverse reparasjoner, blant annet kobberkjeler. Hovedhuset er nå nedbrent.

Sørnesset

Borghild og Erik Haugstulen, ongene Kari, Johan, Erling, Klara, Olaf, Marie, Birger, Edvin, Bjarne, Asbjørn og Trygve. Kristine, Tordis og Per døde som barn. Per og Karen Nårstad bodde også der, de hadde flere onger, som jeg ikke husker.

Dette er artikkel nummer 14 i serien Baksida fra Hole til Skotte fra 1936 til 1952 

 Det som står om Sørnesset i Norske gardsbruk fra 1998

Gjetsiden i Baksida mellom Selsverket og Nord-Sel.

Det som står om Gjetsiden i Norske gardsbruk fra 1998.