Hole og noen av dem som bodde der

Gudrun Merkesdal (født Rudi) minnes her noen av dem som bodde i Hole (Hullet) i Baksida ved Selsverket.

Av Gudrun Merkesdal

Artikkelen fortsetter nedenfor bildet.

 Hole i Baksida mellom Selsverket og Nord-Sel.

 

Artikkel 13 av 18: I artikkelserien Baksida fra Hole til Skotte fra 1936 til 1952 tar jeg for meg gardene og mange av dem som bodde der på den tida – så langt jeg husker. 

– Noen av de voksne «ongene» som bodde i Baksida da jeg vokste opp der var flytta ut, men vi kjente hverandre, så jeg tar dem med.


Hole

Først ut Hullet (Hole med tjukk L)
Signe og Jo budde der, de var barnløse. 

Gården ble kjøpt av Petra og Anton Letrud. Ongene deres var Reidar, Kari, Palma, Inger, Alfred, Jørgen, Solveig og Arne. 

Etter hvert flytta de til Rogne (Nordre Kleivmellom). Gården ble så overtatt av Marit og Peder Bjørnvolden, ongene deres er Reidun, Bjørn, Else og Bjørg.

Dette er artikkel nummer 13 i serien Baksida fra Hole til Skotte fra 1936 til 1952 av Gudrun Merkesdal.


Slektskap med Ulvolden – tillegg fra Per Bakke

Av Syver Pedersen Ulvolden og Else Syversdatter sine barn kom tre av dem til andre garder. Mari, f. 1853, kom til Hole hvor hun var gift med John Hullet f. 1848.

Mari og John Hullet fikk fire barn: Ragnhild, John, Syver og Else.

Ragnhild Johnsdatter Hullet f. 1884 ble gift til nabogarden Gjetsiden.

John (Jo) Hullet, (1887 - 1967), tok over Hole i 1918  etter far sin. John giftet seg i 1933 med Signe Bakken (1892 - 1975). Hun var fra plassen Brubakken som lå rett opp for gamle Loftsgårdbrua..
Jo og Signe var barnløse og hadde dermed  ingen direkte arvinger til garden.  

Begge var med i Sel Baptistmenighet. Bryllupet deres ble feiret på Bethel. Med små og store var det over 60 gjester, trolig de fleste fra menigheten. Jo var forstander i menigheten over to perioder.

Else Johnsen Hullet, f. 1893 var ugift. Hun tok med tiden over driften av Smedkafeen på Otta. Hun dreiv den i tre – fire år, da kafeen ble lagt ned for godt
 

Eiere 1953–1974

Marit og Peder Bjørnvolden. Marit (1923 - 1982), datter av John ( Jo) Gjetsiden og Ragnhild Hole (Hullet), gift 1947 med  Peder Bjørnvolden (1909 -1985).

Bjørn Bjørnvolden f. 1948 tok over garden i 1975.
( Kilde: Norske Gardsbruk 1998)


Slektskapet med Ulvolden gjennom fire generasjonener

Syver Pedersen Kleivmellom (far), født 24.03.1821  død 19.08.1894
Syver Syversen Ulvolden                    søsken               Mari Syversdtr. Ulvolden
født 26.04.1850  død 09.01.1939                            født 28.06.1853  død 16.03.1895
Syver Syversen Wold                       søskenbarn             Ragnhild Johnsdtr. Hullet
født 10.08.1888  død 28.08.1973                            født 11.12.1884  død 26.11.1971
Syver Ulvolden                                  tremenninger         Marit Gjetsiden
født 18.06.1917  død 02.01.2012                            født 06.02.1923  død 1982
Svein Ola Ulvolden                           firmenninger           Bjørn Arvid Bjørnvolden
født 16.07.1949                                             født 24.04.1948

Det som står om Hole i Norske gardsbruk fra 1998.