Krigshandlingene i Bredebygden og på Otta i 1940

Krig er brutalt, viser disse bildene av tyskernes framrykkingen gjennom Bredebygden i slutten av april 1940 og av den sprengte jernbanbrua på Otta. 

Av Morten Tullut

Artikkelen fortsetter nedenfor bildet.

Dette bildet er tatt av tyske soldater etter krigshandlingene i Bredebygden 28. april 1940. Det viser døde soldater som ligger igjen i veigrøften. 


Dokumenterte krigen med egne fotografer

Tyskerne dokumenterte krigen gjennom fotografering, gjengitt blant annet på www.krigsbilder.net. Alle bildene er tatt av tyske soldater.

33 engelskmenn falt i Bredebygden

Under kampene i Bredebygden falt det 33 engelskmenn, men hvor mange tyskere som falt er aldri blitt kjent. Trolig falt det flere tyskere enn engelskmenn. Hele dagen den 28. april var det mange fly over bygda.


Bomberegn over Otta

Ifølge en melding i engelsk radio, ble det anslått at det var sluppet over 900 sprengbomber og massevis av brannbomber over og rundt Otta. Det var en stor lykke for sivilbefolkningen at en hel del kunne komme til fjells. Likevel gikk det dessverre ikke helt bra, i det seks av bygdafolket mistet livet.

Disse stedene ble ødelagt

Stedene som ble skadet eller ødelagt av bombingen og branner i Bredebygden var: Sandbakken, Solhjem(gardstunet), Solhjemsbergum, Søre Bredevangen (våningshuset, stabburet og vedskålen), Nordre Vangen, Nedre Tullut (våningshuset ble skadet), Søre Breden, et uthus ved Sel hjelpefengsel og låven på Rønningen.


Bredebygden i tysk propagandafilm

Bredebygden 28. april 1940: Denne tyske propagandafilmen viser tyskerne på vei fra Lillehammer og Kvam, gjennom Bredebygden og på vei nordover. Videoen med tittelen "Kampf um Norwegen Feldzug 1940" er tipset oss av Morten Tullut.

Se videoen her: https://youtu.be/yVKiIoQbHtY?t=2896

 

Døde engelske soldater etter krigshandlingene i Bredebygden 28. april 1940.

Bildet tatt den 28. april 1940 av Max Ehlert, tyskpPressefotograf som kom til Norge med krigsskipet Blücher.

Tyske infanterisoldater fra 196. divisjon ved Søndre Vangen 28. april 1940. Foto: Max Ehlert

Bildet er tatt mot Nordre Vangen 28. april 1940. Låve, fjøs og skåle brant ned. Bilde tatt av Max Ehlert (1904–1979)

Døde engelske soldater i veigrøften ved Sel hjelpefengsel i Bredebygden etter krigshandlingene 28. april 1940.

 Bildet er tatt mot Mæhlum fra lutingsanlegget. Brannen i fjellsiden raste i flere dager og bygdefolket kjempet hardt for å få den slukket. Foto. Max Ehlert

Engelske soldater sprengte jernbanebrua over Ottaelva. En tysk soldat holder vakt over det som er igjen av brua. Den ble sprengt like før tyskernes framrykking til Otta. Deretter rømte engelske soldater Otta. Bakkegården i bakgrunnen.