Den lokale Milorg-sjefen fra 1943

Wilhelm Molberg Nilssen var distriktssjef for hjemmestyrkene i Lillehammer og Gudbrandsdal fra 1943 til 1945. Han spilte en sentral rolle i motstandsarbeidet i Sel.

Av Morten Tullut

Artikkelen fortsetter nedenfor bildet.

Wilhelm Molberg Nilssen utenfor skjulestedet Reiret øverst i Verkensbakkom, i lia ned mot Uldalen. Foto: Hans Vorkinnslien


Bosatte seg på Lillehammer som gymnastikklærer

Morten Tullut skrev dette i anledning hans død i 2018:
Wilhelm Otto Molberg Nilssen ble født i Bergen i 1915. Fra 3 års alderen flyttet han til og vokste opp på Mysen. Han tok her folkeskole i 1929 og middelskole i 1932. Wilhelm var ivrig med i mange aktiviteter som friidrett, turn, fotball sang/musikk, skihopp, revy, speiding, friluftsliv. 

Etter farens død i 1932 utdannet Wilhelm seg ved Østfold Folkehøiskole i 1932/33. Jobberfaring på kleshengerfabrikk og kontorist/ journalist 1933-35. I divisjons Befalskole Halden 1935-36 og befal Garden 1936-37. Statens Gymnastikkskole Oslo 1937-39. Sløydutdannelse i Sverige og praksis i Norge 1939-40.

Sommeren 1939 flyttet han til Lillehammer. Da var han 24 år. Blant elevene traff han Synnøve Aase som ble hans kone. Han begynte som gymnastikklærer ved Lillehammer Gymnas og der var han i over 40 år.


Ble kjent med han som 98-åring

Wilhelm Molberg Nilssen var distriktssjef for hjemmestyrkene i Lillehammer og Gudbrandsdal fra 1943 til 1945.

Jeg ble kjent med Wilhelm i 2013, da var han 98 år. Det hadde seg slik at min bestefar/farfar Petter Tullut (1898–1978) var med i Milorg fra 1941. Han var lagfører. Jeg fikk vite at distriktslederen i Milorg for Lillehammer og Gudbrandsdalen bodde på Lillehammer. Jeg ringte til ham ved flere anledninger og hadde samtaler over telefonen. Jeg hadde kopi av diplomen som Petter Tullut, deltager i hjemmestyrkene/Milorg ble tildelt etter krigen, men deltagermedaljen og hjemmestyrkenåla i sølv som de også kunne tildeles, hadde kommet på avveie.

En dag ringte Molberg Nilssen, slik han vanligvis presenterte seg i telefonen. Jeg skulle komme hjem til ham en tur, sa han. Da jeg kom ned dit hadde han ordnet en «kvittering», der han hadde skrevet på maskin at Wilhelm Molberg Nilssen hadde bistått med å skaffe til veie en ny Deltagermedalje, for oppbevaring i min bestefars minnesamling. Kvitteringen måtte jeg selvsagt undertegne.


Fortalte om krigen

Wilhelm fortalte meg sin egen rolle under krigen. Hans tilstedeværelse på Otta, spesielt fra 1944, der «Reiret» lenge var hans tilholdssted. En lagførers rolle, hvilken betydning jegernummeret hadde, og hvor forsiktige de måtte opptre for å bevare anonymiteten i krigsårene. Selv hadde Wilhelm dekknavnet «Lilleby».

Jeg har nevnt en del om dette med blant annet bildemateriale i slektsboka Tullut, som kom ut i 2015. I kapitlene, Petter i hjemmestyrkene og Krigshandlingene er det informasjon fra Wilhelm Molberg Nilssen, fra krigshandlingene i Bredebygden og arrestasjonene fra Gestapo og enkelte episoder som dertil hendte på Otta fra 1944–1945.

Etter 1. mai 1945 ble distriktene delt opp slik at Otta/Sel fikk distrikt 27. I distrikt 27 ble Johannes Elvestad (1899–1989) leder. Han kom seg på mirakuløst vis unna tragedien ved Havn skjærtorsdag 1945.

Wilhelm Molberg Nilssen var den siste gjenlevende distriktslederen Milorg i Norge. Han døde lørdag 10. november 2018, 103 år gammel.

Videointervju med Wilhelm Molberg Nilssen

Her er et videoklipp fra Forsvarets historiske filmarkiv med Wilhelm Otto Molberg Nilssen (1915-2018). Her snakker den lokale distriktssjefen blant annet om det som skjedde da Olav Bismo ble drept under krigen.

Les også om Olav Bismo

Molberg Nilssen oppholdt seg under deler av krigen på skjulestedet «Reiret» mellom Øvre Havn og Peer Gynt-hytta.

Les også denne artikkelen på Selhistorie,no fra åpningen av det restaurerte Oluf-huset i Øvre Havn sommeren 2017.

Molberg Nilssen var godt kjent i Øvre Havn.

Wilhelm Molberg Nilssen og Reidar Lonbakken (19302015), som stod i spissen for restaureringen av skjeulestedet Reiret. Foto: Hans Vorkinnslien

Wilhelm Molberg Nilsen var gymnastikklærer på Lillehammer gymnas i 40 år.

Distriktssjefer i Milorg i samtaler med sentralledelsen i Oslo mai 1945. Jens Christian Hauge var Milorgsjef. Wilhelm Molberg Nilssen ses til venstre i det øverste bildet.