Aktiv Rondane skiklubb etter reorganiseringen

Reorganiseringen av Rondane skiklubb i 1962 ble starten på en svært aktiv periode i skiklubbens historie.

Av Trygve Tamburstuen
basert på nedtegnelser av broren Ola, mangeårig formann

Artikkelen fortsetter nedenfor bildet.

Rondane skiklubb fikk eget emplem etter reorganiseringen i 1962.


Artikkel 2 av 3: Klubben ble reorganisert i 1962 etter et tiår i dvale. Dette ble starten på en uhyre aktiv periode, med eget emblem og med disse personene i spissen: 

Ola Tamburstuen (formann)
Mathias Barhaugen (nestformann)
Edvard Linløkken (kasserer)
Asbjørn Eggan (sekretær)
Kåre Bekkestuen (styremedlem)
Kjell Tamburstuen (løypesjef)
Trygve Tamburstuen (leder av fest- og finanskomiteen)


Startet med langrenn og vandrepokal

Det første langrennet ble holdt allerede 12. januar i 1963, med start og innkomst ved Selsverket skole. Under rennet kom Selsverket sameie med en gave på 100 kroner som skulle brukes til ny vandrepokal.

Denne vinteren ble det holdt 16 skirenn, noe ingen annen i Gudbrandsdal Skikrets kunne skilte med. Den legendariske skilederen Oddvar Myhren fra Lillehammer var meget imponert.

Lege Lodvar Bleken representerte Rondane Skiklubb i hopp disse sesongene, med mange gode resultater, og vi hadde mange alpinister høyt oppe i nasjonale renn – flere oppdalinger som gikk på gymnas på Vinstra og senere hotelleier Christian Walther.

Det ble startet gatelangrenn ved Bråtås Handel Synna brue på Otta. Disse ble holdt én gang i uka hele vinteren, med opptil 100 deltakere. De ble arrangert flere vintre.


Gudbrandsdalsprinsessa

I festkomiteen hadde jeg med meg Reidar Grønn, Leif Arne Tho og Kjell Holje. Ett av påfunnene ble en stor fest på Lalm Samfunnshus med kåring av Gudbrandsdalprinsessa. Det kom så mye folk at det tøt folk ut gjennom veggene – vi solgte mange flere billetter enn det som var lov – men Leif Arne Tho hadde en forklaring om at noen av billettblokkene var blitt borte og at han derfor ikke klarte å holde styr på hvor mange som kom inn.

Det var mange pene jenter som stilte opp. Året etter gjentok vi suksessen på Kvam bygdahus som var større enn på Lalm. Der ble Astrid Brekken kåret som Gudbrandsdalprinsesse. Hun ble senere en meget bevisst og aktiv kvinnesakskvinne og tok avstand fra denne kåringen senere i livet.

Men moro var det, og det ble mye penger i klubbkassa.


Lysløype på Kyteøya

Lysløype ble anlagt på Kyteøya med statsjonsmester Håkon Rustand som primus motor. Telegrafbestyrer Wilhelm Eckhoff skaffet til veie strømledninger. Lysløypa ble en stor suksess, både vinter og sommer i mange år.

Dette er den andre artikkelen i en serie på tre om Rondane skiklubb av Trygve Tamburstuen.

 Det som kan være opptakten til Ridderrennet, her fra et skirenn på Rondane Fjellstue på Mysuseter, der en kar fra Fauske gikk for blindesaken. Erling Stordahl ses i midten av bildet.