Oddvar Flagstad fra Otta om Milorg og Gestapo

I 1942 tok Gestapo til å arrestere folk i Oddvar Flagstad sine Milorg-lag, men sjefane hans trudde ikkje det var så farleg fordi dei ville koma til norske fengsel.

Av Morten Tullut

Artikkelen fortset nedanfor bildet.

Tyske tropper på Otta i 1940. Bildet er lånt av Stig Sørlie Pettersen


Gestapo starta å arrestere motstandsfolk

Artikkel 4 av 6: Oddvar Flagstad fortalte dette i Dølenes Blad lørdag 29. september 1945: Det var 8. desember 1942 eg reiste. Da gestapo tok til å arrestere folk som var med i mine lag, reiste eg (offisielt til sjukehus) til Lillehammer for å rådføre meg med mine chefer der – det var Halvor Kampen og eit par andre m. a. Steinar Åsen. På Lillehammer meinte dei at det var ikkje så farleg med desse arrestasjonene da dei trudde at dei arresterte kom til norske fengsel og til norsk politi. 

Medan eg låg og kvilde middag ein dag kom Steinar Åsen og sa at no måtte eg reise til Sverige da han hadde fått greie på at det var gitt ut arrestordre på meg. Eg hadde sers liten hug på å reise – og tenkte på huslyden heime – og eg var leid for at andre rimelegvis vart tekne som gissel for meg; men samstundes visste eg at eg kunne vera sikrare for ikkje å namngje andre som dreiv illegalt arbeid såfremt eg kom meg undan og eg fann til sist ut at det var ikkje anna å gjera enn å reise.

Eg hadde ellers den vona at når eg kom meg over til Sverige kunne eg kanskje få lettare høve for å gjera noko for frigjeringa av heimlandet.

Som vel dei fleste veit vart ikkje mindre enn 3 menn arresterte og teki som gislar for Flagstad. Det var far hans, K. O. Flagstad og broren Halvor Flagstad f 1907-d 2007, Lillehammer, og svogeren Jakob Loftsgård f 1908-d 2000, Otta. Dei «sat inne» i 9 veker, og måtte gå gjennom mange forhør.


Lokale Milorg-folk

Morten Tullut legg til: Distriktsledere D23 (Lillehammer og Gudbrandsdalen) var Halvor Kampen fra 1940 til senhøstes 1942, Wilhelm Molberg Nilsen fra 1943 til 1945 og Johannes Elvestad i D27 fra 1. mai 1945 til juli 1945.

Lars Gulbrandsen var en av lagførerne. Han satt i arrest i en måned. Lars Gulbrandsen ble senere områdesjef. Petter Tullut ble da lagfører.

Johan Lien (1916–1967) deltok aktivt i krigshandlinger mot tyskerne ved Midtskogen i april 1940. Etter arrestasjoner fra Gestapo i 1942 ble han og flere fra Otta sendt til Grini, og deretter med skipet «Donau» den 20. mars 1943 til Sachsenhausen. Der ble de til våren 1945 da de ble hentet av de hvite bussene som svensken Folke Bernadotte sto bak.

Mandag 28. mai 1945 kom Johan til Otta stasjon med toget. Med på samme toget var Jo Kveom (1899–1978) fra Lom og John Lereggen (1907–1972), Paul Rusten (1911–2003) og Ivar Stampen (1909–1991) fra Otta.

Jørgen Madslien (1907–1978), ottavær fra 1932, hadde også vært i fangeleir i Sachsenhausen samtidig som de ovennevnte. Det har blitt fortalt at Johan Lien dro Jørgen ut fra likhaugen i Sachsenhausen da tyskerne trodde han var død. Jørgen overlevde også konsentrasjonsleiren.

Jørgen kom hjem med toget på kvelden tirsdag 29. mai 1945, uten at engang kona viste om det. Kristian Uldalen (1889–1980) kom med toget torsdag 31. mai 1945.

Denne artikkelen er del av ein artikkelserie om krig og okkupasjon 1940–1945 av Morten Tullut.