Okkupasjonen 1940–1945

Da tyskerne okkuperte Norge våren 1940 ble det raskt organisert grupper av nordmenn som skulle gjøre motstand og opprør mot tyskerne, også i Sel.

Av Morten Tullut

Artikkelen fortsetter nedenfor bildet.

Norske fanger på Otta jernbanestasjon i mai 1940.


Otta: Små lokale grupper allerede i 1940

Artikkel 1 av 6: De organiserte gruppene fikk navnet Hjemmestyrkene (HS). På Otta ble det allerede høsten 1940 dannet små grupperinger av lokale folk som motarbeidet tyskerne i hemmelige små operasjoner.

Nedenfor vil det beskrives nærmere hva som skjedde i krigsårene da hjemmestyrkene ble organisert, og Gestapo sin desperate kamp for å infiltrere og bekjempe disse gruppene. Mange ble torturert, fengslet og noen ble sendt til konsentrasjonsleirer.

I Dølenes Blad fra juni 1945 til og med september 1945 ble det skrevet om noen av disse gode nordmenn som deltok i bekjempelsen av okkupantene, for igjen å få et fritt Norge. Her gjengis deler av det som ble skrevet.

I artiklene har jeg ført på årstall på fødselsår på noen av disse omtalte personene som her blir nevnt.


Dølenes Blad fredag 1. juni 1945

Frå Heimefronten sitt arbeid i Norddalen, ved Andres By:
«Oddvar Flagstad (1902–1979) var «opphavsmannen» rundt milorg på Otta. De to første han arbeidet med var Lars Gulbrandsen (født 1907) og Ottar Havn (født 1911) (dekknavn: Thorvald Sæther).

Det var våren 1941 vi starta, seier Gulbrandsen. Flagstad sende bod på meg, da han på ein eller annan måte hadde fått nyss om at eg hadde våpen gøymt, og spurte om eg ville gå med i ein organisasjon? Han hadde fått i oppdrag å få i stand organiserte grupper på Otta – og eg var straks viljug, og eg kunne glede han med at vi hadde alt fra hausten 1940 organisert litt privat.

Dei som var med var brørne Einar (1917–1985), Adolf (1913–1993) og Paul Rusten (1903–1973), Anton (1899–1978) og Martin Tamburstuen (1917–1983). Ut over sumaren og hausten dreiv vi med førebuingar og planer. Eg fekk området frå Rosten til Sel, men seinare vart eg områdesjef for Otta med Lalm.

Organisasjonen hadde «Distriktssjef, Avsnittssjef, Områdesjef og Lagfører». Prinsippet var at vi ikkje skulle kjenne rette navnet, men «dekknavn». Vi viste såleis ikkje dein gongen at Distrikssjefen vår var Halvor Kampen (1894–1966), fra Lillehammer.


Dølenes Blad torsdag 27. september 1945

Oddvar Flagstad: Eg var på fisketur på Mysusetra da Halvor Kampen kom dit for å tala med meg. Eg skjøna det var nok osers om å gjera for han hadde venta ein dag på meg, og da eg orsaka dette, sa han at han så gjerne kunne ha venta ein dag til. Organisasjonen hadde ikkje noko namn enno, men Kampen reiste rundt etter oppdrag av overrettsakfører Erling Riddervold, Lillehammer. (Det fikk eg vita seinare).

Dette var sumaren 1941. Kampen fortalde om andre lag som var komne i stand, og om korleis det heile skulle organiserast, og eg vart altså beden om å overta Sel. Eg hadde tidlegare vori med på å samle opp våpen inne på fjellet, og hadde gøymt disse og haldi dei ved like, og når det no vart høve til å få gjort noko meir, tok eg gjerne på meg det Kampen ba meg om.

Eg skulle få i stand fleire lag. I kvart lag skulle det vera 5 mann, og eg skulle berre kjenna til den eine – lagføraren. Arbeidet gjekk lett, for eg kom i kontakt med karar som var oppglødde for å gjera fedrelandet ei tjeneste. Sant å seia var det ikkje så liketil for oss å gå her heilt roleg å sjå på alt det forræderi vi var vitne til i dei dagar.

Etter det eg kan hugse var det 11 lag eg var med og fekk i stand. Lagførerne var: Tor Rosten (1900–1979)
Ivar Stampen (1909–1991)
John Lereggen (1907–1972)
Jørgen Madslien (1907–1978)
Wilhelm Eckhoff (1902–1994)
Lars Gulbrandsen (1907–1993)
Brynjulf Olausen
Gunnar Hansen (1915–1987)
Hans Teigen (1910–1988)

Denne artikkelen er del av ein artikkelserie om krig og okkupasjon 1940–1945 av Morten Tullut. 

Kart over engelske stillinger i Bredebygden 28. april 1940. Peter Armitage, født 1908, var kompanisjef for kompani C. Løytnant John H. Rawsom fra samme kompani døde 30 år gammel.

Våningshuset på Sandbakken satt i brann 28. april 1940