Tortur og likvidering etter å ha påvist skjulestedet Mexico

Milorg-karen Helge Frøisland ble likvidert av tyskerne etter å ha påvist skjulestedet Mexico, der han bodde vinteren 1945.

Av Stein Tore Havn Karlsen

Artikkelen fortsetter etter bildet

Helge Frøisland som ble skutt av tyskerne 300 meter nedenfor skjulestedet Mexico øverst i Verkensbakkom.


Torturert på Dombås

På Dombås ble de forhørt og torturert. I og med at det tok noen dager før Frøisland ble forhørt la han en plan om forklaring. Han fikk meddelt det til Nilseng. Han visste at de var savnet, så lenge de ikke dukket opp i Mexico. Han trodde at de i Olufhuset hadde tatt affære, og gått i dekning. I Mexico visste han at det ikke var noen.

I løpet av forhøret, og for å unngå mer tortur, forklarte han om Olufhuset og Mexico. Frøisland og Nilseng ble ført ut med tau rund bena og transportert til Selsverket. 

Troppen skulle til Øvre Havn. Frøisland måtte peke ut huset til Milorg. Der måtte han sikkert ha fått livets kvaler. Stå og se det forferdelige som skjedde med sine venner uten muligheter til å hjelpe til. De ble skutt for åpen scene.

Tyskerne visste om flyslipp, som var droppet på Mysuseter. Nilseng fortalte det under avhørene. En del av den tyske troppen førte han til Mysuseter for å påvise flyslipp der. Det hadde vært uvær i fjellet, og alle spor var borte.

Nilseng var en tøff kar, men det var farlig å prøve med lureri. Han oppga feil sted med vilje. Ingen flydropp ble funnet. De holdt på å lete i mange dager. Den nærmeste søkestaken var 25 meter unna flydroppet.


Måtte påvise Mexico og Havnsetra og så skutt

Helge Frøisland visste at Mexico var ubebodd. Mexico fortalte han om i avhør. Under ledelse av den fryktede nazi-gestapisten August Stuckmann, som var rasende etter hendelsen i Havn, fordi Ubersturmfuhrer Georg Adam ble drept. Stedet måtte han vise.

Helge Frøisland ble lastet på, og måtte gå med en tung sekk på ryggen opp til Mexico og påvise det. Den oppturen måtte være særdeles tung i ulendt terreng. Det var skaresnø, men den holdt ikke kroppsvekten. For nesten hvert skritt tråkket han igjennom. Videre gikk de opp til Havnsetra.

Alle husene ble ransaket og påtent. Tyskerne glemte flaggstanga, som i dag er symbolet etter hendelsene. De gikk tilbake til Mexico.

Tyskerne påtente og sprengte i stykker Mexico. En radio ble funnet der. Den ble lesset på ryggsekken til Frøisland, som var tung fra før. Den veide ca. 50–60 kilo. Etter en stund på vei ned, ba Frøisland om å få slippe å bære den et stykke. Han var helt utslitt. Stuckman hadde avtalt med sin nestkommanderende Bergmann at Frøisland skulle skytes, når han ikke orket mer. Han ble bedt om å ta av seg sekken. Der ble han skutt.

Han ble funnet langt senere etter at snøen var borte. Det ble reist en fin minnestøtte og en steinvarde på stedet. Den kan beskues på veien til Mexico. Hendelser rundt Øvre Havn er beskrevet i gårdens historie og i boken "Det var ei rar tid" fra 1982, skrevet av Jon Vegard Lunde – en nær realistisk bok. 


Milorg knust på Selsverket

Etter slaget i Havn ble tyskerne værende i flere dager. De hadde strengt vakthold samtidig som de ransaket huset og brant opp mye av Olufs eiendeler. Underlig at de ikke tente på hele huset.

To Oslo-karer kom kjørende på ski innom Øvre Havn, på vei ned fra påskefjellet. Den ene var en norsk politimann. Den andre importerte nye biler. Begge to ble arrestert og kjørt til Dombås for avhør. De ble trodd på sine fortellinger, og slapp ut etter et par dager.

Etter arrestasjonene kom det fram nye opplysninger om nordmennene, som var med i organisasjonen. Mange ble arrestert i bygda. Det var et tidsspørsmål om når alle ble arrestert. I hele Gudbrandsdalen var det opprullinger og arrestasjoner.

Den tyske etterretningen var effektiv og nøyaktig. Alle dokumenter og hendelser ble registrert og arkivert. Tyskerne hadde overtaket.

Etter at aksjonen ble kjent, gikk det et sjokk igjennom hele bygda. Alle var fortvilet. Resten av Milorg-gruppa måtte gå i dekning, eller flykte. Flere kom seg over til Sverige.

Helge Frøisland

Minneplakett ved skjulestedet Mexico. Foto: Stein Tore Karlsen

Minnestein ved skjulestedet Mexico. Foto: Stein Tore Karlsen