Opptakten til dramaet i Øvre Havn

Kodeordene var viktige da Milorg-sjefen for Gudbrandsdalen, Wilhelm Molberg Nilssen møtte Oluf E. Havn for første gang. Deretter lå de på seteren for å planlegge skjulestedet Reiret

Av Stein Tore Havn Karlsen

Artikkelen fortsetter etter bildet

Oluf E. Havn (t.v.) hogger på Øvre Havn seter i 1930. Til høyre ses mulige leietakere, og i stigen for pipa sitter Marit Havn. Foto: Mathias E. Havn.Det tredje bildet viser et kart over området, der vi ser blant annet Øvre Havn og Reiret.


Lillehamring ble milorgsjef for Gudbrandsdalen

Wilhelm Molberg Nilssen fra Lillehammer ble utnevnt til distriktssjef for Gudbrandsdalen (D 23) i 1944. Allerede i 1913 var han i militæret, og var leder for en tropp i Elverum. Der var Kong Håkon 7 på besøk vinterstid. Han ønsket at Wilhelm og troppen kunne vise han hvordan man kunne bygge en iglo. Et uvant oppdrag, men troppen fullførte.

Under krigen skulle Molberg Nilssen først og fremst organisere flere gjemmesteder. Radiosambandet til England skulle foregå derfra. Man ønsket opplysninger om hva tyskerne drev med. Det foregikk ofte troppetransporter igjennom Gudbrandsdalen, på vei og jernbane. Folkene til Molberg Nilssen skulle blant annet motta ordrer om sabotasjer og flydropp av våpen i fjellet.


Kom til Øvre Havn i 1944

Wilhelm Molberg Nilssen kom første gang til Øvre Havn våren 1944. Oluf skulle kontaktes, men han var på seteren. Wilhelm ble henvist dit av Ragnhild, Olufs yngre søster.

Da han kom til en seter, ser han en kar som hugget ved. Karen spurte kort. "Nå, hva er det du vil her." Wilhelm fortalte at han var turist her. Seterkaren svarte «Ja, her ræker det turister over alt». Etter at de hadde snakket sammen en stund om vær og vind, spurte Wilhelm.

«Du har ikke lest «Den siste viking" av Johan Bojer»? Nei, sa karen, men jeg har lest den første boka av Johan Bojer.

Slik møttes Wilhelm og Oluf. Kodeordene var viktige, når ukjente skulle treffes.
Wilhelm og Oluf ble værende i tre døgn og planlegge hvor «Reiret» skulle plasseres og driftes. De kom godt overens. Oluf ble depotsjef i Milorg.

Deretter ble Olufhuset et møtested for Milorg. Flere i nettverket var fast innom. Reiret ble bestilt.

Kart over området, der vi ser blant annet Øvre Havn og Reiret. 

Wilhelm Molberg Nilssen fra Lillehammer ble utnevnt til distriktssjef for Gudbrandsdalen (D 23) i 1944.