Rondane skiklubb starta av verkinger og verkensbakkinger

Rondane skiklubb hadde sine første renn fra Øvre Havn og i Lornstadbakken ved Uladammen. Klubben ble starta av verkinger og verkensbakkinger.

Av Trygve Tamburstuen, basert på nedtegninger av broren, Ola Tamburstuen.

Artikkelen fortsetter etter bildet

Dette bildet som er sendt oss fra Arne Jørgen Rønningen er fra etterkrigsårene og viser to av dem som var med å stifte Rondane skiklubb i 1949, Ola Rønningen og Edvard Linløkken. De dro forsyninger til Rondvassbu Turisthytte, med blant annet 30 liters melkespann på lasset, så de var nok godt trent da skiklubben ble stiftet.


Rondane skiklubb

Den 24. april i 1949 møttes 20 menn hos Trygve Lie på Selsverket for å starte en skiklubb. Det var nok misnøye med hvordan ski-idretten ble prioritert på Otta som var grunnen. Rondane Skiklubb ble navnet. Edvard Linløkken ble valgt som første formann, med Oskar Rønningen som nestformann, Ola Rønningen som kasserer, Einar Knuts som sekretær og Ottar Havn som styremedlem. Kontingenten ble fastsatt til kr 3 per år for medlemmer over 17 år, og kr 1,50 for de yngre.

Første våren ble det mange dugnadskvelder for å få Lornstadbakken klar for hopping til neste vinter. St. Hans kvelden var det fest hos Signe og Leif Jaobstad på Geitranden.


Første skirenn

Den 8. januar 1950 ble det første rennet holdt. Langrennet hadde start og mål i Øvre Havn, og hopprennet ble avholdt i Lornstadbakken. Langrennet ble vunnet av Oskar Rønningen og hopprennet av Reidar Stenersen som representerte Otta IL.

I 1951 kom Rondarennet på terminlisten, etter at et prøverenn i 1950 ble vunnet av Normann Heitkøtter. Datoen var 11. mars og det var 34 mann på startstreken. Rennet ble vunnet av Arne Dahl fra Fåberg. Hans Nygård på Rondane Høyfjellshotell gav en flott sølvpokal som vandrepremie, noe han også gjorde til det årlige slalåmrennet i påska. Han og kona Bergljot var hele tiden gode støttespillere for Rondane Skiklubb.

Det var mange gode skiløpere på Selsverket, som hevdet seg godt i mange renn, blant annet i Jetta-rennet som var et 30 km langt renn fra Dovre over til Vågå. Det var fire blad Rønningen, to blad Linløkken, Leif Jakobstad og Magne Pettersen. Av de yngre var Hans Nordnes, Torbjørn Lornstad og Asbjørn Bergum lovende. Torbjørn ble en god skihopper som i voksen alder fortalte levende om hoppingen i Lornstadbakken. Bakkerekorden der var for øvrig 32 meter.

Det ble arrangert slalåmrenn på Mysusæter, og vi ser av avisutklipp at Einar Thorsrud, senere professor og den mest kjente arbeidspsykologen i verden, vant et renn i 1951.


Reorganisering

Etter 1953 var det slutt. Mange av de unge flyttet ut.
Så – tredje juledag i 1962 – ble klubben reorganisert på et møte på samme sted som i 1949. Det møtte opp elleve mann som ønsket å få fart igjen i ski- og friidrett rundt Otta.

Ola Tamburstuen ble valgt til formann, med Mathias Barhaugen som nestformann, Edvard Linløkken som kasserer, Asbjørn Eggan som sekretær, Kåre Bekkestuen som styremedlem, Kjell Tamburstuen som løypesjef og Trygve Tamburstuen som leder av fest- og finanskomiteen.

 Dette bildet er fra et skirenn på Selsverket. Bildet som også er publisert i boka "Det var ei rar tid" av Jon Vegard Lunde, er fra krigsårene, altså før skiklubben ble stiftet. Bildet er sendt oss fra Stein Tore Havn Karlsen.

Dette bildet er fra 1930-årene og viser deltakere i et skirenn, Kristian og Ottar E. Havn fra Selsverket står til høyre. Bildet er sendt oss fra Stein Tore Havn Karlsen.

Fra en topptur til Formokampen på 1920-tallet. Bildet viser fra venstre muligens Engebret Ulvolden, Ivar Stampen, Ivar E. Havn med sekk, ukjent person, Oluf E. Havn, og bak med ski, en ukjent person.

Dette bildet er fra et terrengløp fra krigsårene og viser deltakere fra Selsverket. Bildet er også publisert i boka "Det var ei rar tid" av Jon Vegard Lunde.

 Diplom utstedt til Ola Rønningen for å ha deltatt i internasjonalt slalåmrenn i Rondvassbu Turisthytte påsken 1946.

Her er enda en diplom utstedt til Ola Rønningen for å ha deltatt i internasjonalt slalåmrenn i Rondvassbu Turisthytte påsken 1946.

Dette er den første artikkelen i en serie på tre om Rondane skiklubb av Trygve Tamburstuen.