Johan Nygårds gate

(English version) Johan Nygaard var blant dem som arbeidet for at Sel skulle bli egen kommune, og han ble kommunens første ordfører. Sel ble løsrevet fra Vaage herred  i 1908, og han var ordfører i tre år.

Av Per Erling Bakke, Otta

Johan NygaardJohan Nygaard (1846–1942) var født på Skårå i Sel. (1) Han hadde garden i noen år, inntil han i 1880 kjøpte Botten på Selsverket. I tillegg til å være gardbruker hadde han brevhustjeneste på garden. Han var også klokker, men først og fremst var han skulemeister.

I over 50 år sto han bak kateteret, av dem hele 40 i heimbygda. Som den skriveføre personen han var hjalp han ofte folk i kretsen med å sette opp papirer når kontrakter og skjøter skulle lages.

Engasjert i mye

Johan Nygaard var engasjert i det offentlige liv og hadde mange kommunale verv. Etter løsrivelsen fra Vågå i 1908, som han sjøl var pådriver for, ble han den første ordføreren i Sel, i tre år.

Han var også aktiv i arbeidet for at bygda skulle få sin egen bank. Således ble han styreformann i Sell Sparebank fra starten i 1909 og gjennom 15 år. En hjertesak for han var arbeidet med å få tørrlagt Selsmyrene.

Solgte prestegarden

Botten solgte han til prestegard i 1914 og flyttet til folket sitt på Blekastad. 90 år gammel opprettet han av egne midler et utdanningslegat for ungdom fra Sel. De siste leveårene bodde han hos ene sønnen i Oslo. (2)

Kilder: (1) Gudbrandsdølen, 8. mai 1942. (2) Årbok for Gudbrandsdal, 1961.